Telefundraising. Nejlepší konverzní nástroj na světě.

—  Sámir Shanaah

Telefundraising. Nejlepší konverzní nástroj na světě. 1 z 5 lidí zareaguje z prvodárce na pravidelného, když mu někdo zavolá. Návratnost je tedy pro každou organizaci obrovská. Kdy volat? Okamžitě po obdržení prvodaru. 

Náklady na telefundraisera se vrátí několikanásobně v podobě pravidelných dárců. Možná již několik měsíců pro investici do telefundraisera na částečný úvazek. Stačí si to jednoduše propočítat. 

Přemýšlíte o tom, že byste realizovali telefundraising i ve Vaši organizaci, ale nemáte ještě veškeré informace potřebné k tomu, abyste se rozhodli? Není nic jednoduššího, než se účastnit tohoto bloku, který Vám tyto informace a přehled poskytne. Každý máme předsudky, proč bychom volat neměli, nebo proč bychom se neměli dané osoby zeptat na dar. Pojďme se o těchto předsudcích pobavit, a uvidíte, že jsou zbytečné. Budu s Vámi sdílet veškeré mé zkušenosti a poznatky s vybudováním telefundraisingu a s péčí o dárce jako takovou. 

Dozvíte se: 

  • Proč telefundraising dělat 
  • Co k tomu potřebujete 
  • Jak volat a na jaké kampaně 
  • Jak může vypadat koncept nebo šablona jako pomocník při volání 
  • Jak reagovat na ANO, NE, MOŽNÁ odpověď od dárce 
  • Proč se zaměřit i na lead generation (sběr kontaktů) 
  • Jaké jsou výsledky telefundraisingu na příkladu organizace Arnica 

Zkusíte si: 

  • Vytvořit vlastní jednoduchý koncept volání na základě mnou poskytnuté struktury hovoru 
  • Pokud vyjde čas, a bude to možné v online prostředí, můžeme si zkusit i jeden nebo více zkušebních hovorů 

Samir Shanaah

Samir Shanaah aktuálně působí jako koordinátor týmu fundraiserů v ekologické organizaci Arnika a pro politickou stranu Piráti. Před tím působil v Amnesty International, kde si vyzkoušel vše, co se týká telefundraisingu. Telefundraising poznal opravdu od jeho základů. Během posledního roku si ale také osvojil koordinaci a management projektů, jak vybudovat fundraising, co k němu patří za základní kameny po technické a koordinační stránce. Dokáže provést nové fundraisery plánem a strukturováním fundraisingové cestičky od uvítacích emailů, po telefundraisingnewslettery, segmentaci dárců. 

Registrace na tento kurz není k dispozici.
Školitelé
Sámir Shanaah
Termín
22. 10. 2021, 9.30 – 12.30 online
Cena
650 Kč + DPH
Místo konání
online