Nabídka kurzů

Vítejte v ČCF vzdělávání. Dle svých potřeb a dovedností si můžete vybrat typ vzdělávání právě pro vás.

Pokud si nevíte rady, tak se kdykoliv na nás obraťte ať vám poradíme, kde začít. Pište na email klub@fundraising.cz Marii Bednářové, pokud si nevíte s čímkoliv rady. Pokud už jste si kurz pro sebe vybrali, registrujte se prosím přes tlačítko Registrace u vybraného kurzu. Potvrzení registrace Vám přijde během několika dní z emailu klub@fundraising.cz.

 

Kurzy probíhají v prostorách Vzdělávacího centra Českého centra fundraisingu a Tudytam (bývalá a takzvaná Pekárna) na adrese Praha 7, Dukelských hrdinů 500/25A.  Sídlíme ve stejné budově jako Nadace a Centrum pro současné umění Praha (NCSU). Vchod z ulice vede do vnitrobloku s kavárnou Acid Coffee a k nám dojdete prosklenými dveřmi napravo. Vzdělávací centrum se nachází v 1. patře. Bohužel naše nové prostory nejsou bezbariérové.

Nejblíže k nám je zastávka tramvaje Strossmayerovo náměstí. Z Hlavního nádraží jeďte metrem C na stanici Vltavská, ze které můžete jít asi 8 minut pěšky, nebo se můžete svézt 1 zastávku tramvají. Z autobusového nádraží Florenc využijte tramvaj číslo 8 ze zastávky Florenc na Strossmayerovo náměstí.

Buduji základy ve fundraisingu

Zde si vyberete na začátek nejlépe komplexní kurz v rozsahu šesti 2denních modulů zaměřených na všechny oblasti fundraisingu, se kterými se můžete potkat. Z těchto základů byste měli vystavět další hlubší dovednosti, které nabízíme v ostatních vzdělávacích modulech. Kurz je vypisován 1x každý rok. Další nabídky kurzů jsou jednorázové a vypisované také max. 1x ročně.

Jsem pokročilý fundraiser

Pokud máte již za sebou kurz Profesionální fundraiser I anebo pokud se již v oblasti fundraisingu pohybujete a potřebujete systematicky plánovat fundraising v rámci rozpočtu organizace, pak je tato část pro vás.

Fundraisingové dílny

Budete se nejen učit, ale rovnou plánovat a realizovat své kampaně. Dílny jsou určeny pro ty z vás, kteří chcete z dílny odejít se svou hotovou kampaní. Budete potřebovat čas, který dílně věnujete, ale díky vedení školitelů doděláte to, na co jste se dlouho chystali.

  E-learning FRIN

  • Začínáme s fundraisingem ve spolupráci se SEDUO.
  • First steps in fundraising -English version.
  • E-learning_EN_First steps in fundraising_part 1
  • E-learning_EN_First steps in fundraising_part 2
  • E-learning_EN_First steps in fundraising_part 3
  • E-learning_EN_First steps in fundraising_part 4
  • E-learning_EN_First steps in fundraising_part 5
  • E-learning_EN_First steps in fundraising_part 6
  • E-learning_EN_First steps in fundraising_part 7
  • Další e-learningová videa můžete najít v naší knihovně zdrojů

  Videa

  Stavím jednotlivé samostatné pilíře ve fundraisingu

  Jednodenní kurzy. Tyto kurzy jdou do hloubky v daném tématu a považujeme je za pilíře dobrého fundraisingu. Jsou pro ty z vás, kteří již máte základy nebo zkušenosti, na kterých můžete stavět, ať už ze vzdělávacích kurzů, nebo ze svých pracovních zkušeností ve fundraisingu.

  Jak nastavit fundraising v organizaci - určeno pro management

  Začlenění práce fundraisera do managementu organizace je ještě stále pro mnohé organizace velkou výzvou. A přitom je jasné, že fundraising se bez intenzivní práce a spolupráce v týmu rozvíjet nedá. Jak vybalancovat pracovní tým a nastavit systémy řízení tak, aby se v organizaci fundraising usadil a efektivně přinášel potřebné zdroje? Kurz o 3 modulech je vypisován 1x ročně a je online.

  Open Space

  Open space je předvánoční moderovaná diskuzní konference a výměna zkušeností mezi fundraisery, lídry neziskovek, experty a mentory ČCF a FRIN.

  Akcelerační program FRIN

  Přihlaste se do FRINu a otestujte vaše plány a připravte promyšlenou a smysluplnou fundraisingovou kampaň.

  Kampaň, se kterou chcete začít, nebo kampaň, kterou chcete obnovit, jinak nebo lépe. 

  Dostanete cílenou podporu přímo vám a vašim fundraisingovým plánům. Věnovat se vám budou mentoři - nejlepší odborníci na fundraising. Ve 4 vzdělávacích seminářích se posunete ve svých fundraisingových dovednostech. Fundraisingové plány budete každý měsíc revidovat s Janem Kroupou v rámci peer to peer setkání.

  Za 8 let FRINu se podařilo už několika desítkám organizací pořádně se obout do fundraisingových kampaní. Otestovat je, promyslet je s nejlepšími odborníky a pustit do světa jen životaschopné nápady.
   
  Otestujete důkladně vaše kampaně a neutratíte zbytečně peníze za neživotaschopnou kampaň naplánovanou od stolu!

  Registrace do programu FRIN probíhají každý rok v měsíci únoru.

   

  Klub fundraiserů

  Klub fundraiserů je naše báze pro další vzdělávání, ale i pro sdílení zkušeností mezi zkušenými fundraisery a těmi, co začínají.

  Je podporou, když dochází síly.

  Je inspirací mezi desítkami dalších lidí, kteří pracují v dobročinných organizacích. Je motivací pro práci v občanské společnosti v České republice.

  Zapojte se do ročního členství a čeká vás sdílení každý měsíc online na 1.5 hodiny na různá témata a jedno setkání prezenční.

  Storno podmínky kurzů u ČCF

  Odhlásit se můžete písemně zasláním e-mailu  na adresu klub@fundraising.cz. Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do 7 kalendářních dnů před konáním kurzu. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.

  Při zrušení účasti později než sedm kalendářních dnů před jeho konáním nebo pokud se kurzu nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100%.  Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, máte ještě možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.

  V případě, že doložíte potvrzení o pracovní neschopnosti přihlášeného účastníka je tento účastník z kurzu omluven. V každém případě je nutné o neúčasti informovat koordinátora.

  České centrum fundraisingu si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů. Zároveň se zavazuje, že veškeré změny  budou přihlášeným účastníkům včas oznámeny. V případě změny termínu konání kurzu účastník má možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu nebo mu bude vrácena platba za kurz v plné výši.