Nabídka kurzů

Vítejte v ČCF vzdělávání. Dle svých potřeb a dovedností si můžete vybrat typ vzdělávání právě pro vás. Pokud si nevíte rady, tak se kdykoliv na nás obraťte ať vám poradíme, kde začít.

Buduji základy ve fundraisingu

Zde si vyberete na začátek nejlépe komplexní kurz v rozsahu šesti 2denních modulů zaměřených na všechny oblasti fundraisingu, se kterými se můžete potkat. Z těchto základů byste měli vystavět další hlubší dovednosti, které nabízíme v ostatních vzdělávacích modulech. Nabízíme i rozsahem menší kurzy, které pomohou zacílit na jednotlivé základní kameny fundraisingu.

Jak nastavit fundraising managementem organizací

Začlenění práce fundraisera do managementu organizace je ještě stále pro mnohé organizace velkou výzvou. A přitom je jasné, že fundraising se bez intenzivní práce a spolupráce v týmu rozvíjet nedá. Jak vybalancovat pracovní tým a nastavit systémy řízení tak, aby se v organizaci fundraising usadil a efektivně přinášel potřebné zdroje?

  Online semináře

  Půldenní online semináře nabízí doplnění vzdělávání v různých okruzích a tématech, které je možné realizovat bez obav online formou. Časově jsou většinou v pátek dopoledne.

   E-learning FRIN

   • Začínáme s fundraisingem ve spolupráci se SEDUO.
   • First steps in fundraising -English version.
   • E-learning_EN_First steps in fundraising_part 1
   • E-learning_EN_First steps in fundraising_part 2
   • E-learning_EN_First steps in fundraising_part 3
   • E-learning_EN_First steps in fundraising_part 4
   • E-learning_EN_First steps in fundraising_part 5
   • E-learning_EN_First steps in fundraising_part 6
   • E-learning_EN_First steps in fundraising_part 7
   • Další e-learningová videa můžete najít v naší knihovně zdrojů

   Stavím pilíře, které ve fundraisingu nesmí chybět.

   Jednodenní kurzy. V této části vzdělávání nabízíme 1 denní kurzy, které jdou do hloubky v daném tématu a považujeme je za pilíře dobrého fundraisingu. Jsou pro ty z vás, kteří již máte základy nebo zkušenosti, na kterých můžete stavět, ať už ze vzdělávacích kurzů,nebo ze svých pracovních zkušeností ve fundraisingu.

   Fundraisingové dílny

   Budete se nejen učit, ale rovnou plánovat a realizovat své kampaně. Dílny jsou určeny pro ty z vás, kteří chcete z dílny odejít se svou hotovou kampaní. Budete potřebovat čas, který dílně věnujete, ale díky vedení školitelů doděláte to, na co jste se dlouho chystali.

   Soft skills

   Soft skills, kterým budete každý den v práci vděční. Aneb fundraisingem to nekončí.
   • Dovednosti v oblasti konfliktu
    připravujeme

   Videa

   Open Space

   Open space je moderovaná diskuzní konference a výměna zkušeností mezi fundraisery, lídry neziskovek, experty a mentory ČCF a FRIN.

   Storno podmínky kurzů u ČCF

   Odhlásit se můžete písemně zasláním e-mailu  na adresu klub@fundraising.cz. Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do 7 kalendářních dnů před konáním kurzu. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.

   Při zrušení účasti později než sedm kalendářních dnů před jeho konáním nebo pokud se kurzu nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100%.  Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, máte ještě možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.

   V případě, že doložíte potvrzení o pracovní neschopnosti přihlášeného účastníka je tento účastník z kurzu omluven. V každém případě je nutné o neúčasti informovat koordinátora.

   České centrum fundraisingu si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů. Zároveň se zavazuje, že veškeré změny  budou přihlášeným účastníkům včas oznámeny. V případě změny termínu konání kurzu účastník má možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu nebo mu bude vrácena platba za kurz v plné výši.

   Klub fundraiserů

   Klub fundraiserů je naše báze pro další vzdělávání, ale i pro sdílení zkušeností mezi zkušenými fundraisery a těmi, co začínají.

   Je podporou,
   když dochází síly.

   Je inspirací mezi desítkami dalších lidí, kteří pracují v dobročinných organizacích. Je motivací pro práci v občanské společnosti v České republice.

   Zapojte se do ročního členství v lednu 2022 a čeká vás sdílení každý měsíc online na 1.5 hodiny na různá témata a jedno setkání prezenční.

   Akcelerační program FRIN

   FRIN.cz je roční akcelerační program pro vybrané dobročinné organizace, které se rozhodly pořádně rozjet své fundraisingové kampaně!

   Je určen pro organizace, které již mají fundraisingové zkušenosti.

   Registrace do programu FRIN probíhají v prvním čtvrtletí roku. A vzdělávací moduly a mentoring od expertů pak probíhá celý rok. FRIN končí závěrečnými prezentacemi organizací účastnících se FRINu na sklonku roku. Během celého cyklu FRIN pracují vybrané organizace na svých fundraisingových kampaních.