Nabídka kurzů

Vítejte v ČCF vzdělávání. Dle svých potřeb a dovedností si můžete vybrat typ vzdělávání právě pro vás. Pokud si nevíte rady, tak se kdykoliv na nás obraťte ať vám poradíme, kde začít.

Open Space

Open space je moderovaná diskuzní konference a výměna zkušeností mezi fundraisery, lídry neziskovek, experty a mentory ČCF a FRIN.

Buduji základy ve fundraisingu

Komplexní kurz v rozsahu šesti 2denních modulů zaměřených na všechny oblasti fundraisingu, se kterými se můžete potkat. Z těchto základů byste měli vystavět další hlubší dovednosti, které nabízíme v ostatních vzdělávacích modulech.

Jak nastavit fundraising v organizacích

Začlenění práce fundraisera do managementu organizace je ještě stále pro mnohé organizace velkou výzvou. A přitom je jasné, že fundraising se bez intenzivní práce a spolupráce v týmu rozvíjet nedá. Jak vybalancovat pracovní tým a nastavit systémy řízení tak, aby se v organizaci fundraising usadil a efektivně přinášel potřebné zdroje?

Online semináře

Půldenní online semináře nabízí doplnění vzdělávání v různých okruzích a tématech, které je možné realizovat bez obav online formou. Časově jsou většinou v pátek dopoledne.

E-learning FRIN

  • Začínáme s fundraisingem ve spolupráci se SEDUO.
  • First steps in fundraising -English version.
  • E-learning_EN_First steps in fundraising_part 1
  • E-learning_EN_First steps in fundraising_part 2
  • E-learning_EN_First steps in fundraising_part 3
  • E-learning_EN_First steps in fundraising_part 4
  • E-learning_EN_First steps in fundraising_part 5
  • E-learning_EN_First steps in fundraising_part 6
  • E-learning_EN_First steps in fundraising_part 7
  • Další e-learningová videa můžete najít v naší knihovně zdrojů

Stavím pilíře, které ve fundraisingu nesmí chybět.

Jednodenní kurzy. V této části vzdělávání nabízíme 1 denní kurzy, které jdou do hloubky v daném tématu a považujeme je za pilíře dobrého fundraisingu. Jsou pro ty z vás, kteří již máte základy nebo zkušenosti, na kterých můžete stavět, ať už ze vzdělávacích kurzů,nebo ze svých pracovních zkušeností ve fundraisingu.

Fundraisingové dílny

Budete se nejen učit, ale rovnou plánovat a realizovat své kampaně. Dílny jsou určeny pro ty z vás, kteří chcete z dílny odejít se svou hotovou kampaní. Budete potřebovat čas, který dílně věnujete, ale díky vedení školitelů doděláte to, na co jste se dlouho chystali.

Soft skills

Soft skills, kterým budete každý den v práci vděční. Aneb fundraisingem to nekončí.

Videa

Klub fundraiserů

Klub fundraiserů je naše báze pro další vzdělávání, ale i pro sdílení zkušeností mezi zkušenými fundraisery a těmi, co začínají. Je podporou, když dochází síly. Je inspirací mezi desítkami dalších lidí, kteří pracují v dobročinných organizacích. Je motivací pro práci v občanské společnosti v České republice.

Nejbližší setkání 9. 11. 2021

Lukáš Hejna, Nadace Via, portál Darujme.cz

Online nástroje a jejich funkčnost před vánočními kampaněmi.

Pojďme ji společně otestovat.

Akcelerační program FRIN

FRIN.cz je roční akcelerační program pro vybrané dobročinné organizace, které se rozhodly pořádně rozjet své fundraisingové kampaně! Je určen pro organizace, které již mají fundraisingové zkušenosti.