Nabídka kurzů

Vítejte v ČCF vzdělávání. Dle svých potřeb a dovedností si můžete vybrat typ vzdělávání právě pro vás.

Pokud si nevíte rady, tak se kdykoliv na nás obraťte ať vám poradíme, kde začít. Pište na email klub@fundraising.cz Marii Bednářové, pokud si nevíte s čímkoliv rady. Pokud už jste si kurz pro sebe vybrali, registrujte se prosím přes tlačítko Registrace u vybraného kurzu. Potvrzení registrace Vám přijde během několika dní z emailu klub@fundraising.cz.

 

Kurzy probíhají v prostorách Vzdělávacího centra Českého centra fundraisingu a Tudytam (bývalá a takzvaná Pekárna) na adrese Praha 7, Dukelských hrdinů 500/25A.  Sídlíme ve stejné budově jako Nadace a Centrum pro současné umění Praha (NCSU). Vchod z ulice vede do vnitrobloku s kavárnou Acid Coffee a k nám dojdete prosklenými dveřmi napravo. Vzdělávací centrum se nachází v 1. patře. Bohužel naše nové prostory nejsou bezbariérové.

Nejblíže k nám je zastávka tramvaje Strossmayerovo náměstí. Z Hlavního nádraží jeďte metrem C na stanici Vltavská, ze které můžete jít asi 8 minut pěšky, nebo se můžete svézt 1 zastávku tramvají. Z autobusového nádraží Florenc využijte tramvaj číslo 8 ze zastávky Florenc na Strossmayerovo náměstí.

Buduji základy ve fundraisingu

Zde si vyberete na začátek nejlépe komplexní kurz v rozsahu šesti 2denních modulů zaměřených na všechny oblasti fundraisingu, se kterými se můžete potkat. Z těchto základů byste měli vystavět další hlubší dovednosti, které nabízíme v ostatních vzdělávacích modulech. Kurz je vypisován 1x každý rok. Další nabídky kurzů jsou jednorázové a vypisované také max. 1x ročně.

Jsem pokročilý fundraiser

Pokud máte již za sebou kurz Profesionální fundraiser I anebo pokud se již v oblasti fundraisingu pohybujete a potřebujete systematicky plánovat fundraising v rámci rozpočtu organizace, pak je tato část pro vás.

Jak nastavit fundraising v organizaci - určeno pro management

Začlenění práce fundraisera do managementu organizace je ještě stále pro mnohé organizace velkou výzvou. A přitom je jasné, že fundraising se bez intenzivní práce a spolupráce v týmu rozvíjet nedá. Jak vybalancovat pracovní tým a nastavit systémy řízení tak, aby se v organizaci fundraising usadil a efektivně přinášel potřebné zdroje? Kurz o 3 modulech je vypisován 1x ročně na jaře a je online.

  E-learning FRIN

  • Začínáme s fundraisingem ve spolupráci se SEDUO.
  • First steps in fundraising -English version.
  • E-learning_EN_First steps in fundraising_part 1
  • E-learning_EN_First steps in fundraising_part 2
  • E-learning_EN_First steps in fundraising_part 3
  • E-learning_EN_First steps in fundraising_part 4
  • E-learning_EN_First steps in fundraising_part 5
  • E-learning_EN_First steps in fundraising_part 6
  • E-learning_EN_First steps in fundraising_part 7
  • Další e-learningová videa můžete najít v naší knihovně zdrojů

  Videa

  Stavím jednotlivé samostatné pilíře ve fundraisingu

  Jednodenní kurzy. Tyto kurzy jdou do hloubky v daném tématu a považujeme je za pilíře dobrého fundraisingu. Jsou pro ty z vás, kteří již máte základy nebo zkušenosti, na kterých můžete stavět, ať už ze vzdělávacích kurzů, nebo ze svých pracovních zkušeností ve fundraisingu.

  Fundraisingové dílny

  Budete se nejen učit, ale rovnou plánovat a realizovat své kampaně. Dílny jsou určeny pro ty z vás, kteří chcete z dílny odejít se svou hotovou kampaní. Budete potřebovat čas, který dílně věnujete, ale díky vedení školitelů doděláte to, na co jste se dlouho chystali.

  Open Space

  Open space je předvánoční moderovaná diskuzní konference a výměna zkušeností mezi fundraisery, lídry neziskovek, experty a mentory ČCF a FRIN.

  Akcelerační program FRIN

  Přihlaste se do FRINu a otestujte vaše plány a připravte promyšlenou a smysluplnou fundraisingovou kampaň.

  Kampaň, se kterou chcete začít, nebo kampaň, kterou chcete obnovit, jinak nebo lépe. 

  Dostanete cílenou podporu přímo vám a vašim fundraisingovým plánům. Věnovat se vám budou mentoři - nejlepší odborníci na fundraising. Ve 4 vzdělávacích seminářích se posunete ve svých fundraisingových dovednostech. Fundraisingové plány budete každý měsíc revidovat s Janem Kroupou v rámci peer to peer setkání.

  Za 8 let FRINu se podařilo už několika desítkám organizací pořádně se obout do fundraisingových kampaní. Otestovat je, promyslet je s nejlepšími odborníky a pustit do světa jen životaschopné nápady.
   
  Otestujete důkladně vaše kampaně a neutratíte zbytečně peníze za neživotaschopnou kampaň naplánovanou od stolu!

  Registrace do programu FRIN probíhají každý rok v měsíci únoru.

   

  Klub fundraiserů

  Klub fundraiserů je naše báze pro další vzdělávání, ale i pro sdílení zkušeností mezi zkušenými fundraisery a těmi, co začínají.

  Je podporou, když dochází síly.

  Je inspirací mezi desítkami dalších lidí, kteří pracují v dobročinných organizacích. Je motivací pro práci v občanské společnosti v České republice.

  Zapojte se do ročního členství a čeká vás sdílení každý měsíc online na 1.5 hodiny na různá témata a jedno setkání prezenční.

  Storno podmínky kurzů u ČCF

  Odhlásit se můžete písemně zasláním e-mailu  na adresu klub@fundraising.cz. Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do 7 kalendářních dnů před konáním kurzu. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.

  Při zrušení účasti později než sedm kalendářních dnů před jeho konáním nebo pokud se kurzu nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100%.  Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, máte ještě možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.

  V případě, že doložíte potvrzení o pracovní neschopnosti přihlášeného účastníka je tento účastník z kurzu omluven. V každém případě je nutné o neúčasti informovat koordinátora.

  České centrum fundraisingu si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů. Zároveň se zavazuje, že veškeré změny  budou přihlášeným účastníkům včas oznámeny. V případě změny termínu konání kurzu účastník má možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu nebo mu bude vrácena platba za kurz v plné výši.