Profesionální fundraiser II. – plánování fundraisingu pro fundraisery a vedoucí pracovníky organizace

—  Jana Ledvinová, Jan Kroupa

Jste fundraiser a fundraisingové kampaně už máte v krvi? Cítíte ale potřebu systemizovat jednotlivé kroky, dát jednotlivostem řád a v čase kroky naplánovat? Chcete, aby fundraising byl pevnou oporou i pro rozpočet organizace? Pak s námi pojďte do 4denního kurzu Profesionální fundraiser II, který se zaměřuje právě na plánování. Kurz je vhodný nejen pro fundraisery, ale i pro vedoucí pracovníky v organizaci, kteří se zabývají rozvojem zdrojů.
 
Vytvoření funkčního plánu fundraisingu může změnit celý chod organizace. Z náhodného procesu „shánění peněz kde se dá“ se stane systém. Organizace bude vědět, kdy, od koho na co a kolik může získat a co je pro to třeba udělat a zaplatit. Nejistota, že se nepodaří získat finance se změní v jistotu, že je to možné a pravděpodobné. Aby celý systém řízení a rozvoje organizace fungoval, je samozřejmé, že má kromě plánu fundraisingu i vlastní strategický plán rozvoje.
 
Jana Ledvinová a Jan Kroupa vás provedou krok za krokem efektivním plánováním fundraisingu. Každý účastník bude mít možnost si v průběhu kurzu vytvořit fundraisingový plán pro svoji organizaci, nebo projekt.
 
Součástí kurzu jsou i obsáhlá skripta – pracovní listy.
Je vhodné, aby v průběhu kurzu měl na plánování čas nejen samotný účastník kurzu, ale i jeho kolegové, se kterými bude v průběhu trvání kurzu plán zpracovávat.

 

1. den kurzu 

Organizace

Seznámení s procesem plánování

Připravenost organizace na fundraising

Rozpočet organizace 

 

Fundraising v organizaci

SWOT analýza fundraisingu Pracovní list – SWOT analýza fundraisingu 

PEST analýza fundraisingu Pracovní list  – PEST analýza fundraisingu

Revize poslání a cílů organizace s ohledem na dlouhodobý rozvoj zdrojů

Analýza finančních toků v organizaci za poslední 3 roky – prezentace

 

Domácí úkol:  

 • Analýza finančních toků v organizaci za poslední 3 roky 
 • SWOT a PEST analýza fundraisingu 

 

 1. den kurzu – Dárci, minulost, současnost, potenciál

Analýza finančních toků v organizaci za poslední 3 roky – revize domácího úkolu

Analýza potenciální dárců a partnerů 

Persony – Koho chceme oslovit? 

Trendy rozvoje zdrojů do budoucna (na 3 roky)

Vymezení trendů v hlavních segmentech fundraisingového obratu 

 

 1. den kurzu – Strategické cíle FR 

Stanovení priorit rozvoje (pomocí Bostonské matice)

Strategické cíle fundraisingu a vyhodnocení rizik

Plánování a realizace kampaní fundraisingu

 

Domácí úkol: 

 • Trendy rozvoje zdrojů do budoucna (na 3 roky)
 • Strategické cíle fundraisingu a vyhodnocení rizik

 

 1. den kurzu – Plánování a realizace kampaní fundraisingu

Plánování a realizace kampaní fundraisingu 

Marketing a testování

Rozpočet fundraisingu

 

Závěrečná prezentace – 10 min

 • Připravenost organizace na fundraising.
 • Rozpočet organizace (včetně zdrojů)+ výhled na 3 roky
 • Analýza finančních toků v organizaci za poslední 3 roky 
 • SWOT a PEST analýza fundraisingu 
 • Trendy rozvoje zdrojů do budoucna (na 3 roky)
 • Strategické cíle fundraisingu a vyhodnocení rizik

 

V rámci kurzu mají možnost vše konzultovat s lektory za zvýhodněnou cenu 600,- kč za hodinu. Počet konzultací bude domluven podle potřeb organizace až do výše 5 hod na jednu organizaci.

Registrace
Školitelé
Jana Ledvinová, Jan Kroupa
Termín
28. 5. 2024, 9.30 - 16.30
25. 6. 2024, 9.30 - 16.30
26. 6. 2024, 9.30 - 16.30
5. 9. 2024, 9.30 - 16.30
Cena
9 800 Kč s DPH pro 1. účastníka z organizace, 6 800 Kč s DPH pro 2. účastníka z jedné organizace
Místo konání
České centrum fundraisingu, Dukelských hrdinů 500\25A, Praha 7
Doplňující informace

Možnost platby na splátky.

Názory účastníků

Ve zpětné vazbě mohu jen chválit, žádné tipy na zlepšení nemám:) Zas bylo vše skvěle předáno a to nejen teoreticky, ale i prakticky. A určitě bylo hodně přínosné mít možnost prezentovat konkrétní projekt a dostat hned zpětnou vazbu a případné další tipy.
Děkuji za kurz plánování fundraisingu. Pomohli jste mi dostat do praxe, co jsem už znala z různých kurzů. Při segmentaci dárců jsem si vždycky lámala hlavu, jak to dělat prakticky. Vždyť mám tolik segmentů a v každém z nich hromadu práce? Dostávalo mě to do úplné paralýzy. Tolikrát jsem se v tom plácala, rovnala data a nevěděla kudy ven… A najednou se mi to vše spojilo a rozsvítilo se mi. Vylouplo se to, jen jsem to popsala a hodila na papír. Pochopila jsem, že klíč je v analýze, v pohledu na dary a dárce v čase, v odhadu toho, kde je potenciál. V možnosti opřít se o zkušenosti naše i zkušenosti jiných. Podívala jsem se, jak který komunikační nástroj obvykle funguje, jak na něj reagují naši dárci, kolik dárců může přinášet… A priority byly na světě… Už vím, kterým směrem se vydat a jak ten náš fundraising dělat… Děláte skvělou práci. Díky za Vás.
Skvelá partia ľudí, individuálny prístup prezentujúcich = snažili sa všetku teóriu aplikovať na konkrétnych príkladoch jednotlivých neziskoviek/účastníkov, povinné domáce úlohy, ktoré ma donútili nebyť pasívnym účastníkom, ale veľmi aktívnym a pripraviť sa na každý termín vopred, bolo to náročné, ale podnetné.
Kurz byl velmi přínosný, přinesl mi přesně to, co jsem od něj potřeboval.
Pochopila jsem, jak je u fundrasingu dobré si udělat inventuru za tři roky zpět a z toho plán na další roky.