Profesionální fundraiser II. – plánování fundraisingu pro fundraisery a vedoucí pracovníky organizace

—  Jana Ledvinová, Jan Kroupa

Kurz profesionální fundraiser II. zavádíme poprvé v roce 2022. Tento cyklus se specializuje na plánování fundraisingu a navazuje na základy získané v dlouhodobém kurzu Profesionální fundraiser I. Kurz vychází z osnov magisterského programu Plánování fundraisingu na DAMU, kde jej Jana Ledvinová učí již 20. rokem.  Zkušení lektoři účastníky provedou krok za krokem efektivním plánováním fundraisingu a každý bude mít možnost si v průběhu kurzu vytvořit fundraisingový plán pro svoji organizaci, nebo projekt. Součástí kurzu jsou i obsáhlá skripta – pracovní listy, které umožní účastníkům si jednotlivá témata připomenout i později. Kurz je vhodný nejen pro fundraisery, ale i pro vedoucí pracovníky v organizaci, kteří se zabývají rozvojem zdrojů a marketingem. Je vhodné, aby v pr§běhu kurzu měl na plánování čas nejen samotný účastník kurzu, ale i jeho kolegové, se kterými bude v průběhu trvání kurzu plán zpracovávat. Mezi jednotlivými bloky školení budou mít účastníci možnost se s lektory poradit o případných detailech plánu za zvýhodněnou cenu (600 kč/hod). Oba lektoři budou přítomni na všech školicích dnech a budou tak mít možnost se lépe věnovat individuálním potřebám účastníků.

Před zahájením samotného kurzu účastníci nejprve začnou brainstormingem a písemným zpracováním následujících témat na základě podkladů od školitelů:

• Proč potřebujeme plán fundraisingu?
• Připravenost organizace na fundraising.
• Rozpočet organizace (včetně zdrojů) + výhled na 3 roky

 

1. den kurzu 

Organizace

Seznámení s procesem plánování

Připravenost organizace na fundraising

Rozpočet organizace 

 

Fundraising v organizaci

SWOT analýza fundraisingu Pracovní list – SWOT analýza fundraisingu 

PEST analýza fundraisingu Pracovní list  – PEST analýza fundraisingu

Revize poslání a cílů organizace s ohledem na dlouhodobý rozvoj zdrojů

Analýza finančních toků v organizaci za poslední 3 roky – prezentace

 

Domácí úkol:  

 • Analýza finančních toků v organizaci za poslední 3 roky 
 • SWOT a PEST analýza fundraisingu 

 

 1. den kurzu – Dárci, minulost, současnost, potenciál

Analýza finančních toků v organizaci za poslední 3 roky – revize domácího úkolu

Analýza potenciální dárců a partnerů 

Persony – Koho chceme oslovit? 

Trendy rozvoje zdrojů do budoucna (na 3 roky)

Vymezení trendů v hlavních segmentech fundraisingového obratu 

 

 1. den kurzu – Strategické cíle FR 

Stanovení priorit rozvoje (pomocí Bostonské matice)

Strategické cíle fundraisingu a vyhodnocení rizik

Plánování a realizace kampaní fundraisingu

 

Domácí úkol: 

 • Trendy rozvoje zdrojů do budoucna (na 3 roky)
 • Strategické cíle fundraisingu a vyhodnocení rizik

 

 1. den kurzu – Plánování a realizace kampaní fundraisingu

Plánování a realizace kampaní fundraisingu 

Marketing a testování

Rozpočet fundraisingu

 

Závěrečná prezentace – 10 min

 • Připravenost organizace na fundraising.
 • Rozpočet organizace (včetně zdrojů)+ výhled na 3 roky
 • Analýza finančních toků v organizaci za poslední 3 roky 
 • SWOT a PEST analýza fundraisingu 
 • Trendy rozvoje zdrojů do budoucna (na 3 roky)
 • Strategické cíle fundraisingu a vyhodnocení rizik

 

V rámci kurzu mají možnost vše konzultovat s lektory za zvýhodněnou cenu 600,- kč za hodinu. Počet konzultací bude domluven podle potřeb organizace až do výše 5 hod na jednu organizaci.

Registrace
Školitelé
Jana Ledvinová, Jan Kroupa
Termín
29. 5. 2023, 9.30 - 16.30
26. 6. 2023, 9.30 - 16.30
27. 6. 2023, 9.30 - 16.30
7. 9. 2023, 9.30 - 16.30
Cena
9 500 Kč s DPH
Místo konání
České centrum fundraisingu, Dukelských hrdinů 500\25A, Praha 7

Názory účastníků

Ve zpětné vazbě mohu jen chválit, žádné tipy na zlepšení nemám:) Zas bylo vše skvěle předáno a to nejen teoreticky, ale i prakticky. A určitě bylo hodně přínosné mít možnost prezentovat konkrétní projekt a dostat hned zpětnou vazbu a případné další tipy.
Děkuji za kurz plánování fundraisingu. Pomohli jste mi dostat do praxe, co jsem už znala z různých kurzů. Při segmentaci dárců jsem si vždycky lámala hlavu, jak to dělat prakticky. Vždyť mám tolik segmentů a v každém z nich hromadu práce? Dostávalo mě to do úplné paralýzy. Tolikrát jsem se v tom plácala, rovnala data a nevěděla kudy ven… A najednou se mi to vše spojilo a rozsvítilo se mi. Vylouplo se to, jen jsem to popsala a hodila na papír. Pochopila jsem, že klíč je v analýze, v pohledu na dary a dárce v čase, v odhadu toho, kde je potenciál. V možnosti opřít se o zkušenosti naše i zkušenosti jiných. Podívala jsem se, jak který komunikační nástroj obvykle funguje, jak na něj reagují naši dárci, kolik dárců může přinášet… A priority byly na světě… Už vím, kterým směrem se vydat a jak ten náš fundraising dělat… Děláte skvělou práci. Díky za Vás.
Kurz byl velmi přínosný, přinesl mi přesně to, co jsem od něj potřeboval.