Profesionální fundraiser II. – plánování fundraisingu pro fundraisery a vedoucí pracovníky organizace

—  Jana Ledvinová, Jan Kroupa

Kurz profesionální fundraiser II. zavádíme poprvé v roce 2022. Tento cyklus se specializuje na plánování fundraisingu a navazuje na základy získané v dlouhodobém kurzu Profesionální fundraiser I. Kurz vychází z osnov magisterského programu Plánování fundraisingu na DAMU, kde jej Jana Ledvinová učí již 20. rokem.  Zkušení lektoři účastníky provedou krok za krokem efektivním plánováním fundraisingu a každý bude mít možnost si v průběhu kurzu vytvořit fundraisingový plán pro svoji organizaci, nebo projekt. Součástí kurzu jsou i obsáhlá skripta – pracovní listy, které umožní účastníkům si jednotlivá témata připomenout i později. Kurz je vhodný nejen pro fundraisery, ale i pro vedoucí pracovníky v organizaci, kteří se zabývají rozvojem zdrojů a marketingem. Je vhodné, aby v pr§běhu kurzu měl na plánování čas nejen samotný účastník kurzu, ale i jeho kolegové, se kterými bude v průběhu trvání kurzu plán zpracovávat. Mezi jednotlivými bloky školení budou mít účastníci možnost se s lektory poradit o případných detailech plánu za zvýhodněnou cenu (600 kč/hod). Oba lektoři budou přítomni na všech školicích dnech a budou tak mít možnost se lépe věnovat individuálním potřebám účastníků.

Před zahájením samotného kurzu účastníci nejprve začnou brainstormingem a písemným zpracováním následujících témat na základě podkladů od školitelů:

• Proč potřebujeme plán fundraisingu?
• Připravenost organizace na fundraising.
• Rozpočet organizace (včetně zdrojů) + výhled na 3 roky

 

1. den kurzu 

Organizace

Seznámení s procesem plánování

Připravenost organizace na fundraising

Rozpočet organizace 

 

Fundraising v organizaci

SWOT analýza fundraisingu Pracovní list – SWOT analýza fundraisingu 

PEST analýza fundraisingu Pracovní list  – PEST analýza fundraisingu

Revize poslání a cílů organizace s ohledem na dlouhodobý rozvoj zdrojů

Analýza finančních toků v organizaci za poslední 3 roky – prezentace

 

Domácí úkol:  

 • Analýza finančních toků v organizaci za poslední 3 roky 
 • SWOT a PEST analýza fundraisingu 

 

 1. den kurzu – Dárci, minulost, současnost, potenciál

Analýza finančních toků v organizaci za poslední 3 roky – revize domácího úkolu

Analýza potenciální dárců a partnerů 

Persony – Koho chceme oslovit? 

Trendy rozvoje zdrojů do budoucna (na 3 roky)

Vymezení trendů v hlavních segmentech fundraisingového obratu 

 

 1. den kurzu – Strategické cíle FR 

Stanovení priorit rozvoje (pomocí Bostonské matice)

Strategické cíle fundraisingu a vyhodnocení rizik

Plánování a realizace kampaní fundraisingu

 

Domácí úkol: 

 • Trendy rozvoje zdrojů do budoucna (na 3 roky)
 • Strategické cíle fundraisingu a vyhodnocení rizik

 

 1. den kurzu – Plánování a realizace kampaní fundraisingu

Plánování a realizace kampaní fundraisingu 

Marketing a testování

Rozpočet fundraisingu

 

Závěrečná prezentace – 10 min

 • Připravenost organizace na fundraising.
 • Rozpočet organizace (včetně zdrojů)+ výhled na 3 roky
 • Analýza finančních toků v organizaci za poslední 3 roky 
 • SWOT a PEST analýza fundraisingu 
 • Trendy rozvoje zdrojů do budoucna (na 3 roky)
 • Strategické cíle fundraisingu a vyhodnocení rizik

 

V rámci kurzu mají možnost vše konzultovat s lektory za zvýhodněnou cenu 600,- kč za hodinu. Počet konzultací bude domluven podle potřeb organizace až do výše 5 hod na jednu organizaci.

Registrace
Školitelé
Jana Ledvinová, Jan Kroupa
Termín
24. 6. 2022, 9.30 - 16.30
21. 9. 2022, 9.30 - 16.30
22. 9. 2022, 9.30 - 16.30
10. 11. 2022, 9.30 - 16.30
Cena
9 500 Kč s DPH
Místo konání
České centrum fundraisingu, Dukelských hrdinů 500\25A, Praha 7