PRE PESKERE PINDRE 2023-2025

Projekt podpory romských lídrů a rozvoje mobilizace zdrojů mezi vedoucími pozicemi v organizacích, zaměřených na romskou komunitu v České republice.

Projekt je realizován díky podpoře Bader Philantropies, INC.

Bader Philanthropies, Inc., is a family foundation dedicated to advancing social causes in the United States, Europe, and beyond. Under the Social Equality funding program, Bader supports organizations that empower Czech Roma through education, culture, and community leadership development.

 

FORMULÁŘ PRO ZÁJEMCE O VSTUP DO PROGRAMU

 

PROČ?

Situace romské komunity v České republice se výrazně nemění. Rozhovory s romskými lídry, týkající se jejich potřeb, odhalily, že v celé řadě místních romských komunit jakoby mezi skupinou úspěšných a vzdělaných a skupinou příjemců sociálních služeb uvízla početná skupina těch, kteří sice dokáží běžně fungovat, ale přesto prožívají hluboké společenské odcizení, často trpí nedostatkem sebevědomí a nevytvářejí si vlastní životní cíle, o jejichž naplnění jim stojí za to usilovat - a to především mezi mladou generací. Místním iniciativám pak často schází schopnost mobilizovat zdroje, vytvářet a udržet dlouhodobější místní programy.

Na základě zkušeností ze dvou předchozích běhů programů, jsme doladili koncepci tak, aby odrážela naše poznatky, konkrétně v tom, že:

 • Zaměřuje se spíše na komunitní skupiny a vznikající organizace než na zavedené „romské inkluzivní subjekty”. 
 • Zaměřuje se na zapojení a posílení více lidí z jedné komunitní skupiny nebo organizace, spíše než na jednotlivé vůdce, aby se zvýšila udržitelnost dopadu.
 • Zaměřuje se na hmatatelnější výsledky a konkrétnější poznatky pro účastníky.

CÍLE PROGRAMU:

Primární cíl podpory je rozvoj zdrojů financování plánovaných aktivit. Posílení kapacity v oblasti soukromého financování v České republice i v zahraničí. Podpora sebevědomí, rozvoj dovedností v řízení malých projektů a vedení romských lídrů, akcent na strategické plánování. Propojení zavedených a rodících se lídrů, za účelem sdílení zkušeností a vzájemné inspirace.


PRINCIPY PROGRAMU:

 • Dlouhodobá práce (1,5 roku - 2023 -2025) se skupinou pečlivě vybraných romských lídrů
 • Práce uvnitř komunity - zapojení romských lídrů do formy a směřování programu
 • Výběr - výběrové řízení bude klíčové pro úspěch programu; budeme zohledňovat doporučení, finální výběr se bude zakládat na důkladných osobních rozhovorech
 • Praktičnost - budeme využívat reálné situace a případy a vzájemně sdílet zkušenosti
 • Zpětná vazba, reflexe a upravování programu v jeho běhu
 • Efektivní využití času - často bývá tendence u externě financovaných programů ztrácet čas - tohle my dělat nebudeme
 • Měření dopadů (zvýšení příjmů od dárců a vytvoření plánů rozvoje)

AKTIVITY PROGRAMU - CO NABÍZÍME:

 • Trénink leadershipu a fundraisingu (3 dvoudenní výjezdy pro účastníky - zaměřené na základní témata spojená s leadrshipem a fundrasingem: osobní, organizační, komunitní a profesionální rozvoj a růst).
 • Konzultace/facilitace/plánování - 32 hodin individuální podpory pro každou organizaci (flexibilní, zacílená, zaměřená na dopady, na míru šitá podpora pro každého účastníka).
 • Finanční podpora v podobě 2 minigrantových dotací ve výši max 30.000,- Kč na základě schválených projektových výzev. Možnost matchingu jednotlivých finančních úspěchů.
 • Sdílení dobré praxe (pravidelná on-line  setkávání účastníků programu, facebooková skupina za účelem sdílení dosažených úspěchů a neúspěchů, hodnocení a případné upravení asistence a jejího zaměření).

 

HARMONOGRAM PROGRAMU 2023-2025:

 

22.9. 2023 - Uzávěrka přihlášek do programu

6.10. 2023 - Výběr účastníků

13. 10. 2023 - Zahájení individuální podpory jednotlivým lídrům

10 – 12.11. 2023 - Úvodní, výjezdní soustředění vybraných romských lídrů

17 – 19.5. 2024 - Druhé výjezdní soustředění

15. - 17.11. 2024 - Třetí výjezdní soustředění

říjen 23 - leden 25 - Koučink, poradenství, individuální podpora

říjen 23 - duben 24 - Plánování FR kampaní, realizace prvních malých FR kampaní

listopad 23 - prosinec 25 - Možnost čerpání mikrograntů

květen 24 - září 24 - Plánování více strukturovaných FR kampaní, vhled do FR/strategického plánování

říjen 24 - leden 25 - Plánování budoucnosti - tvorba základního strategického plánu

 

FORMULÁŘ PRO ZÁJEMCE O VSTUP DO PROGRAMU

 

TÝM KONZULTANTŮ PRO TENTO PROJEKT:

Jan Kroupa: http://www.ceeleadership.org/speakers/jan-kroupa

Jana Ledvinová: http://www.ceeleadership.org/speakers/jana-ledvinova

Tereza Pacalajová: tereza@fundraising.cz

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY:

https://romea.cz/cz/domaci/pre-peskere-pindre-romsti-lidri-se-ucili-jak-omezit-zavislost-na-financnich-zdrojich-ktere-romy-ponizuji

 

NĚKTEŘÍ Z ÚČASTNÍKŮ PŘEDCHOZÍCH ROČNÍKŮ:

 

Beleza Ostrava, z.s.: http://cz-beleza.weebly.com/

Comunites, z.s.: https://www.comunites.eu/

hRom, České Budějovice: https://www.facebook.com/hromcb/

Cheiront, o.p.s.: https://www.cheiront.cz/

Poradna Barevné soužití: https://www.poradnabarevnesouziti.cz/
 

a další…
 

PROGRAM NAVAZUJE NA PŘEDCHOZÍ 2 ROČNÍKY V LETECH 2018-2019

V rámci těchto prvních ročníků byly realizovány tyto aktivity:

 • Trénink leadershipu (2 týdenní výjezdy pro účastníky - úvodní a závěrečný - zaměřený na základní témata spojená s leadrshipem: osobní, organizační, komunitní a profesionální rozvoj a růst)
 • Mentoring lídrů (průběžná podpora v implementaci rozvojových plánů, zaměřená na jejich osobní, organizační, komunitní a profesní růst)
 • Konzultace/facilitace/plánování - individuální podpora pro každou organizaci (flexibilní, zacílená, zaměřená na dopady, na míru šitá podpora pro každého účastníka)
 • Sdílení dobré praxe (čtvrtletní půldenní setkání účastníků programu za účelem sdílení dosažených úspěchů a neúspěchů, hodnocení a případné upravení asistence a jejího zaměření)

KVANTITATIVNÍ CÍLE projektu 2018-2019

 • 20 lídrů z 10 neziskových subjektů v České republice je více sebejistých, motivovaných a mají vizi a plány na dalších 3-5 let
 • 10 romských neziskových subjektů vytvoří nebo zreviduje svou strategii a rozvojové plány na příštích 3-5 let;
 • 10 romských neziskových subjektů navýší kapacity pro přilákání podporovatelů, partnerů a donorů (veřejných i soukromých, včetně donorů uvnitř romské komunity);
 • 10 romských neziskových subjektů podnikne první kroky k měření dopadů a efektivity svojí práce;
 • 20 lídru z romských neziskových subjektů vytvoří vlastní rozvojové plány a začne je s podporou mentorů realizovat;
 • 1 komplexní 2-letý rozvojový program je zrealizován; účastníci jsou vybráni a aktivity byly vyladěny podle identifikovaného potenciálu/potřeb vybraných kadidátů
 • uskuteční se 2 4-denní rezidenční pobyty zaměřené na leadrship; účastní se 20 vybraných kandidátů z 10 organizací
 • uskuteční se 8 půldenních setkání s 15-20 účastníky se zaměřením na sdílení znalostí, networking a sdílení dobré praxe
 • 10 organizacím a jejich lídrům se dostane na míru šité podpory (konzultace, plánování, facilitace, mentoring) na základě vyjádření potřeb organizací týkajících se jejich rozvojových plánů

UDRŽITELNOST DOPADŮ PROJEKTU:

Program staví na výrazné investici do konkrétních osobností. Růst zapojených lídrů přijde nazmar jen v případě, že přestanou být aktivní. Otázkou samozřejmě zůstává, zda o takové situaci má smysl hovořit v případě, že opustí svoje současné pracovní pozice a aktivní role ve světě neziskových organizací zaměřených na romskou tématiku v České republice, ale přitom budou i nadále pro ostatní inspirací a vzorem, přestože se posunuli do veřejného nebo soukromého sektoru, popřípadě do zahraničí.

Udržitelnost dopadů programu proto staví na schopnosti a ochotě přímých účastníku inspirovat další členy Romské komunity k tomu, aby byli autentičtí, aby snili, aby byli odvážnější a aktivnější.