PRE PESKERE PINDRE

Projekt podpory romských leadrů a rozvoje mobilizace zdrojů mezi CEOs, vůdčích osobností a v neziskových organizacích zaměřených na romskou komunitu v České republice

PROČ?

Situace romské komunity v České republice se nijak výrazně nezlepšuje. Rozhovory s romskými lídry, týkající se jejich potřeb, odhalily jednak nedostatek sebevědomí a vedení uvnitř komunity, především mezi mladou generací, a jednak nedostatečnou schopnost mobilizace zdrojů existujících neziskových subjektů zabývajících se romskou tématikou.

CO?

Řešením, které nabízíme, je program zaměřený na posilování kapacit a rozsáhlou asistenci. Cíle programu jsou následující:

Posilovat kapacity v oblasti soukromého financování v České republice i zahraničí a tím posílit sebevědomí a vedení romských lídrů, aby přemýšleli strategicky. Přivést dohromady zavedené a rodící se lídry, aby sdíleli svoje zkušenosti a navzájem se inspirovali - a tak začali společně přemýšlet do budoucnosti.

 

PRINCIPY programu:

 • Dlouhodobá práce (2 roky - 2018-2019) se skupinou pečlivě vybraných romských lídrů
 • Práce uvnitř komunity - zapojení romských lídrů do formy a směřování programu
 • Výběr - výběrové řízení bude klíčové pro úspěch programu; budeme zohledňovat doporučení, finální výběr se bude zakládat na důkladných osobních rozhovorech; plánujeme vybrat symbolický účastnický poplatek jako "závazek"
 • Praktičnost - budeme využívat reálné situace a případy a vzájemně sdílet zkušenosti
 • Zpětná vazba, reflexe a upravování programu v jeho běhu
 • Efektivní využití času - často bývá tendence u externě financovaných programů ztrácet čas - tohle my dělat nebudeme
 • Měření dopadů (zvýšení příjmů od dárců a vytvoření plánů rozvoje)

 

AKTIVITY PROGRAMU

Na základě předchozích zkušeností s prací se znevýhodněnými skupinami lidí, včetně romských komunit v České republice a na Slovensku, a následné konzultace s jejich lídry nás vedly k vtvoření komplexního programu pro zástupce místních komunit, který je na míru šitý a nastavený podle jejich potřeb. Tento program kombinuje 4 základní druhy asistence:

 • Trénink leadershipu (2 týdenní výjezdy pro účastníky - úvodní a závěrečný - zaměřený na základní témata spojená s leadrshipem: osobní, organizační, komunitní a profesionální rozvoj a růst)
 • Mentoring lídrů (průběžná podpora v implementaci rozvojových plánů, zaměřená na jejich osobní, organizační, komunitní a profesní růst)
 • Konzultace/facilitace/plánování - individuální podpora pro každou organizaci (flexibilní, zacílená, zaměřená na dopady, na míru šitá podpora pro každého účastníka)
 • Sdílení dobré praxe (čtvrtletní půldenní setkání účastníků programu za účelem sdílení dosažených úspěchů a neúspěchů, hodnocení a případné upravení asistence a jejího zaměření)

České centrum fundraisingu se bude snažit do procesu zapojit i jiné donory za účelem udržitelnosti programu.

 

KVANTITATIVNÍ CÍLE projektu

 • 20 lídrů z 10 neziskových subjektů v České republice je více sebejistých, motivovaných a mají vizi a plány na dalších 3-5 let
 • 10 romských neziskových subjektů vytvoří nebo zreviduje svou strategii a rozvojové plány na příštích 3-5 let;
 • 10 romských neziskových subjektů navýší kapacity pro přilákání podporovatelů, partnerů a donorů (veřejných i soukromých, včetně donorů uvnitř romské komunity);
 • 10 romských neziskových subjektů podnikne první kroky k měření dopadů a efektivity svojí práce;
 • 20 lídru z romských neziskových subjektů vytvoří vlastní rozvojové plány a začne je s podporou mentorů realizovat;
 • 1 komplexní 2-letý rozvojový program je zrealizován; účastníci jsou vybráni a aktivity byly vyladěny podle identifikovaného potenciálu/potřeb vybraných kadidátů
 • uskuteční se 2 4-denní rezidenční pobyty zaměřené na leadrship; účastní se 20 vybraných kandidátů z 10 organizací
 • uskuteční se 8 půldenních setkání s 15-20 účastníky se zaměřením na sdílení znalostí, networking a sdílení dobré praxe
 • 10 organizacím a jejich lídrům se dostane na míru šité podpory (konzultace, plánování, facilitace, mentoring) na základě vyjádření potřeb organizací týkajících se jejich rozvojových plánů

 

Harmonogram programu 2018

31.1. Uzávěrka přihlášek do programu

12.2. Výběr účastníků

25.2. Zahájení individuální podpory jednotlivým lídrům

23. – 27.4. Úvodní, výjezdní soustředění vybraných romských lídrů na statku Výštice v jižních Čechách.

14.5. První půldenní setkání účastníků

25.6. Druhé půldenní setkání účastníků v Praze

20.9. Třetí půldenní setkání účastníků v Praze

5.11. Čtvrté jednodenní setkání účastníků v Praze

 

Udržitelnost dopadů projektu

Program staví na výrazné investici do konkrétních osobností. Růst zapojených lídrů přijde nazmar jen v případě, že přestanou být aktivní. Otázkou samozřejmě zůstává, zda o takové situaci má smysl hovořit v případě, že opustí svoje současné pracovní pozice a aktivní role ve světě neziskových organizací zaměřených na romskou tématiku v České republice, ale přitom budou i nadále pro ostatní inspirací a vzorem, přestože se posunuli do veřejného nebo soukromého sektoru, popřípadě do zahraničí.

Udržitelnost dopadů programu proto staví na schopnosti a ochotě přímých účastníku inspirovat další členy Romské komunity k tomu, aby byli autentičtí, aby snili, aby byli odvážnější a aktivnější.

Tým konzultantů pro tento projekt:

Jan Kroupa: http://www.ceeleadership.org/speakers/jan-kroupa

Jana Ledvinová: http://www.ceeleadership.org/speakers/jana-ledvinova

Monika Mihaličková, Romea (key Roma community leader / expert of the program)