Osamostatňování mladých dospělých – NF Abakus

Nadační fond Abakus chce programem usnadnit mladým dospělým se zdravotním znevýhodněním a jejich rodinám cestu k osamostatnění. Jenda Kroupa z ČCF a Jenda Paleček z TUDYTAM v programu pomáhají rozvíjet metody a přístupy ve 12 organizacích z celé republiky

Společně doufáme, že přispějeme systémové změně ve prospěch rodin dětí se zdravotním znevýhodněním. Krok po kroku dost možná posuneme tuto oblast dále pro všechny rodiny, které se potýkají se zdravotním znevýhodněním svých dětí a které si přejí, aby jejich dítě bylo jednou, až oni sami nebudou moct, samostatné.

V roce 2022 proběhla dvě setkání s týmy organizací, kdy jsme se společně soustředili na pojmenování všech překážek, které brání osamostatňování mladých dospělých.

V roce 2023 v květnu jsme pokračovali výjezdním setkáním, kde jsme nejen prošli překážky, ale také možnosti jejich řešení, včetně lobbingu a advokátní činnosti.

Děkujeme Abakus za podporu všech týmů APLA Jižní Čechy, z. ú. Asistence Centrum LIRA, z.ú.Diakonie ČCE Národní ústav pro autismus – Nautis Parent Project CZ PFERDA Péče bez překážek, z. s. Rytmus Rytmus Střední Čechy, ops Zet-My z.s.