Osamostatňování mladých dospělých – NF Abakus

Nadační fond Abakus chce programem usnadnit mladým dospělým se zdravotním znevýhodněním a jejich rodinám cestu k osamostatnění. Jenda Kroupa z ČCF a Jenda Paleček z TUDYTAM v programu pomáhají rozvíjet metody a přístupy ve 12 organizacích z celé republiky

Společně doufáme, že přispějeme systémové změně ve prospěch rodin dětí se zdravotním znevýhodněním. Krok po kroku dost možná posuneme tuto oblast dále pro všechny rodiny, které se potýkají se zdravotním znevýhodněním svých dětí a které si přejí, aby jejich dítě bylo jednou, až oni sami nebudou moct, samostatné.

V roce 2022 proběhla dvě setkání s týmy organizací, kdy jsme se společně soustředili na pojmenování všech překážek, které brání osamostatňování mladých dospělých.

V roce 2023 v květnu jsme pokračovali výjezdním setkáním, kde jsme nejen prošli překážky, ale také možnosti jejich řešení, včetně lobbingu a advokační činnosti.

Do konce roku 2023 jsme se sešli ještě dvakrát. Organizace pracovali na výstupech akcelerátoru osamostatňování podpořeného NF Abakus, ze kterého vznikne v roce 2024 e-publikace.

Děkujeme Abakus za podporu všech týmů APLA Jižní Čechy, z. ú. Asistence Centrum LIRA, z.ú.Diakonie ČCE Národní ústav pro autismus – Nautis Parent Project CZ PFERDA Péče bez překážek, z. s. Rytmus Rytmus Střední Čechy, ops Zet-My z.s.

Workshop Vytváření koalic sebeobhájců a pečujících

17. 1. 2024 jsme v ČCF v rámci projektu NF Abakus realizovali workshop Vytváření koalic sebeobhájců a pečujících s Phillipou Tucker z European Disability Forum. Phillipa nás laskavě provedla tématem jak vytvářet úspěšné koalic pro zvýšení hlasu a podporu svých práv.
 
Workshop byl jednou z aktivit nového programu nadačního fondu Abakus, v rámci kterého chce nadační fond vytvářet prostor pro lidi se zdravotním znevýhodněním a jejich rodiny, aby dokázali prosazovat potřebné změny systému. 
Účastnice a účastníci workshopu v evaluaci chválili nejen to, že se dozvěděli nové informace o tom, jak tvořit koalice, a že si to i v rámci praktických cvičení vyzkoušeli, ale také, že se potkali s dalšími lidmi, aktéry z různých koutů České republiky, s nimiž by mohli spolupráci opravdu zahájit. Věříme, že síťování osob s podobnými cíli bude pro úspěšné advokační aktivity velmi potřebné.