Členství ČCF

EFA

České centrum fundraisingu je členem Evropské asociace fundraisingu EFA (European Fundraising Assiciation).

EFA je síť 22 zemí, zastoupených fundraisingovými centry a má jediný hlavní cíl – posílit rozvoj fundraisingu jako zdroje nezávislé udržitelnosti občanského sektoru v Evropě. Jako členové EFA ctíme i mezinárodní Etický kodex fundraisingu.

POINT

České centrum fundraisingu je členem mezinárodní sítě školitelů POINT – Platform for Opportunities and Ideas in Non-profit Training.