Kontakt

Sídlo

České centrum fundraisingu, z.s.
Severovýchodní V/1523
Praha 4, 141 00

IČO: 226 62 499
ČCF je zapsaný spolek registrovaný u Ministerstva vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/67 984/07-R.

Vzdělávací centrum

Semináře, kurzy a setkání Klubu fundraiserů se konají ve Vzdělávacím centru Českého centra fundraisingu a TUDYTAM.

Vzdělávacím centru Českého centra fundraisingu
Dukelských hrdinů 500/25A - 1. patro
Praha 7, 170 00

Kontaktní osoby

Jana Ledvinová
ředitelka, konzultantka, lektorka
E: jana@ledvinova.cz
T: +420 731 460 975

Jan Kroupa
konzultant, lektor
E: j@fundraising.cz
T: +420 605 406 355

Marie Bednářová (Říhová)
E: team@fundraising.cz
T: +420 737 432 448