Spolu až do konce – podpora svébytnosti

ČCF v roce 2016 dokončilo s podporou nadačního fondu Avast projekt na podporu fundraisingu ve vybraných hospicích. 

Program jsme nazvali Spolu až do konce - podpora svébytnosti a nabídl 10 vybraným hospicům možnost zaměstnat fundaisera (hradit celý rok 2016 jeho/její mzdu), vzdělávat se, sdílet zkušenost, zúčastnit se studijní cesty po hospicích ve Velké Británii, konzultovat, zkoušet. NF Avast zdvojnásoboval nárůst příjmů od soukromých dárců v roce 2016 až do výše 500 tisíc.

Výsledek nárůstu příjmů účastníků programu od soukromých dárců v roce 2016 (bez „matchingu“ od Avastu) překvapil. Ve srovnání se zahájením projektu 10 hospiců navýšilo příjem z fundraisingu do konce roku 2016 o 11,4 milionů.

 

NF Avast výsledky projektu hodnotí následovně:

 • Strategie fundraisingu na 3 roky
 • Nárůst darů od soukromých dárců přes 11 000 000 Kč
 • Znásobené dary ve výši 5 miliónů korun
 • Volné peníze na provoz hospiců a péči o pacienty
 • Vyškolení fundraiseři v 10 hospicích
 • Integrace práce s dárci do řízení hospiců
 • Zapojení hospicových týmů a managementu hospiců do fundraisingu
 • Studijní cesta a setkání s experty v Anglii
 • Úprava a implementace CSR systému šitého na míru hospicům, také s ohledem na evidenci a práci s dárci
 • Národní fundraisingová kampaň “Běhy pro hospice” v regionech ČR
 • Vznik Klubu hospicových fundraiserů, který dlouhodobě naváže na aktivity programu
 • Změna myšlení a přístupu k potřebnosti systematického fundraisingu
 • Posílení sebevědomí a vzájemnosti v hospicové komunitě