Běhy pro hospice

Portál www.behyprohospice.cz vznikl v rámci programu Spolu až do konce, který již 4 roky realizuje Nadační fond Avast. Ve spolupráci s Českým centrem fundraisingu se ve svém 2. ročníku zaměřil na dlouhodobý rozvoj fundraisingu ve třetině hospiců v ČR, jejich finanční udržitelnost, kapacity, vzdělávání, sdílení. Cílem výzvy z roku 2015 bylo to, aby si hospicové týmy dokázaly získávat trvalou podporu komunity, vytvořily si tak dlouhodobější pocit existenční jistoty a mohly se díky tomu více soustředit na základní poslání a pomoc pacientům.

 Základní vizí programu Spolu až do konce je, aby co nejvíce lidí v České republice mělo v důležité fázi života, v jeho závěru, k dispozici kvalitní informace a mohlo se svobodně rozhodnout, kde a jak chtějí zemřít, jaký způsob péče zvolí a koho chtějí mít nablízku.

Společná kampaň 10 zúčastněných hospiců je vyústěním 2 letého vzdělávání a systematické práce. Dnes je portál nicméně otevřený všem zájemcům z hospicové a paliativního oblasti, kteří se rozhodnou své vztahy s dárci a partnery rozvíjet také prostřednictvím pořádání benefiční z běhu, pochodů a jiných závodů, osobních výzev atp.

Pokud se chcete zapojit, napište na info@behyprohospice.cz

Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet na www.behyprohospice.cz