Mezinárodní poradní sbor

Vznikl při příležitosti 3. Mezinárodního festivalu fundraisingu v dubnu 2011. Jeho členy jsou experti a výrazné osobnosti z oblasti rozvoje občanské společnosti a jejího financování

Činnost poradní sboru:

  • Podporuje poslání a rozvoj Českého centra fundraisingu.
  • Pomáhá nastavovat programy a projekty tak, aby byly co nejefektivnější a nejužitečnění pro danou zemi či region.
  • Spoluvytváří a dává zpětnou vazbu při tvorbě strategií rozvoje ČCF.
  • Zprostředkovává nové příležitosti pro realizaci rozvojových programů zejména v regionu střední a východní Evropy.
  • Doporučuje klíčové odborníky a organizace ke spolupráci na jednotlivých programech.

 

Členové mezinárodního poradního sboru

Kay Sprinkel Grace

Kay Sprinkel Grace, CFRE, je konzultantka, která působí ze San Francisca a po celém světě nabízí semináře a konzultace v oblasti strategického rozvoje organizací, plánování, práce se správními radami a zaměstnanci a dalších témat, která souvisejí s fundraisingem a obecně s tématem leadership.

Jolan van Herwaarden

Jolan začala před 20 lety pracovat pro Holandský Fund proti Aids jako aktivistka a dobrovolnice, protože se v Amsterdamu tehdy šířil virus HIV. Netrvalo dlouho a organizovala obrovské celostátní fundraisingové akce jako Pochod pro život a Světový den Aids. Po šesti letech, už jako profesionální fundraiser, začala pracovat pro organizaci za práva žen. Dotáhla to až na ředitelku fundraisingu a komunikace u velké mezinárodní rozvojové agentury nebo postavila program pro velké dárce pro Společnost proti Rakovině. Před 12 lety se Jolan přestěhovala z Holandska do Velké Británie a začala působit mezinárodně. Jolan je součástí široké sítě odborníků a zprostředkovává sdílení zkušeností mezi fundraisery z celého světa. Uplynulých 14 let vedla na Mezinárodním kongresu fundraisingu v Holandsku dobrovolnickou sekci. Ve střední Evropě se Jolan aktivně pohybuje 4 roky. Její semináře jsou oblíbené v Bratislavě, v Budapešti, v Praze i ve Varšavě, tematicky se pohybuje od aktivismu a advokacie až po velké dárce a firmy sponzory.

Tony Myers

Zakladatel mezinárodní konzultační agentury Myers & Associates, členy správní rady CFRE International, člen Asociace profesionálních fundraiserů, zakládající člen správních rad několika nadací a člen správních rad mnoha dalších prestižních profesních organizací. Tony je mezinárodně uznávaným odborníkem na fundraising od velkých dárců a na velké kampaně. Klienty má doslova po celém světě. Tony nedávno dokončil kapitoly ve dvou knihách: “Excellence in Fundraising in Canada” a “Fundraising Feasibility Studies”. V roce 2012 vydal spolu s Jonem Duschinskym knihu o filantropii s názvem “(me)volution”. Tony čerpá z dlouholeté praxe fundraisera a poradce pro strategické iniciativy na několika kanadaských vysokých školách, především z dlouholeté práce na kampaních pro velké dárce. V roce 2014 získal Tony ocenění „Vynikající profesionální fundraiser od Asociace profesionálních fundraiserů v Calgary. Vášeň, nadšení, odhodlání, zkušenost a vědomosti… to jsou kvality, které dnes Tony přináší do své práce. Jeho životním posláním je pomoci druhým k úspěchu. Jeho vizí je svět inspirovaný filantropií. A jeho první větou obyčejně bývá: „I love my job!“

Robert Osborne

Robert je vice-prezidentem konzultační agentury The Osborne Group. Má 17 let zkušeností s řízením neziskovek, především s fundraisingem. Specializuje se na práci s pravidelnými přispěvateli, s velkými dárci, průzkum veřejného mínění, komunikaci ve fundraisingu, řízení správních rad a dobrovolníků a na marketing. Robert pracuje s organizacemi všech velikostí a zaměření po celém světě jako konzultant a lektor. Robert je vášnivý hráč squash.