Nabídka kurzů

UŽ BRZY: Jak integrovat komunikační, advokační a fundraisingové kampaně v jeden provázaný a smysluplný celek

Necháme vás nahlédnout do kuchyně dvou dlouhodobých advokačních kampaní Asistence, ops a na příkladu si ukážeme jak se takové kampaně v Česku dají prakticky dělat a jaké mají důsledky a přínosy pro PR, komunikaci a fundraising organizace i vašeho tématu. A podíváme se na příklady vašich kampaní a to, jak o nich v tomto kontextu přemýšlet.

ZBÝVAJÍ 3 MÍSTA: Facilitační dovednosti při efektivním vedení porad, workshopů a dalších typech setkání.

Tento dvoudenní kurz  vám nabídne klíčové principy a dovednosti při efektivním vedení porad, workshopů a dalších typech setkání. Budeme přemýšlet nad tím, jak využít porady nejen k předávání informací a hledání řešení, ale i k probuzení aktivity a motivace, k podpoření přímé a partnerské komunikaci v organizaci. Budete mít…

Darování ze závěti. Jak k tomuto tématu vhodně přistoupit a nebát se jej rozvíjet.

Dary ze závěti patří v České republice prozatím k ne úplně obvyklým zdrojům v oblasti fundraisingu. Ve světě je téma darů ze závěti mnohem rozšířenější a tak můžeme očekávat postupný nárůst těchto darů i u nás. Jak k tomuto tématu vhodně přistoupit a nebát se rozvíjet i tuto část fundraisingu organizací nám řekne Jan Kroupa z Českého centra fundraisingu. Provede nás jak základy právních aspektů darů ze závěti, tak i fundraisingovou strategií organizace v této oblasti.

caret-down caret-up caret-left caret-right
Profesionální Fundraiser I. - 12 dní dovedností pro fundraising

Děkuji za příležitost účastnit se dlouhodobého kurzu Profesionální fundraiser. Na začátku byla velká nejistota, obavy z neznáma a role fundraisera jako takové. Jana a Honza jsou skvělí! Jejich vedení, otevřený přístup i podpora posouvá a inspiruje tím správným směrem!

Profesionální fundraiser II. - plánování fundraisingu

Děkuji za kurz plánování fundraisingu. Pomohli jste mi dostat do praxe, co jsem už znala z různých kurzů. Při segmentaci dárců jsem si vždycky lámala hlavu, jak to dělat prakticky. Vždyť mám tolik segmentů a v každém z nich hromadu práce? Dostávalo mě to do úplné paralýzy. Tolikrát jsem se v tom plácala, rovnala data a nevěděla kudy ven… A najednou se mi to vše spojilo a rozsvítilo se mi. Vylouplo se to, jen jsem to popsala a hodila na papír. Pochopila jsem, že klíč je v analýze, v pohledu na dary a dárce v čase, v odhadu toho, kde je potenciál. V možnosti opřít se o zkušenosti naše i zkušenosti jiných. Podívala jsem se, jak který komunikační nástroj obvykle funguje, jak na něj reagují naši dárci, kolik dárců může přinášet… A priority byly na světě… Už vím, kterým směrem se vydat a jak ten náš fundraising dělat… Děláte skvělou práci. Díky za Vás.

Fundraising Friendly: online kurz pro management a vedení organizací

Všechny bloky byly pečlivě připravené a dobře do sebe zapadaly. Pro mě byl nejpřínosnější první a druhý díl - plánování fundraisingu a co je důležité pro to, aby vše fungovalo. Určitě i role správní rady a fundraisera, princip odměňování a parametry, které je dobré sledovat. Celý kurz byl pro mě velkým přínosem a posunul mě profesionálně zase o kousek dál. Děkuji.

Klíč k srdci dárce - nejlepší fundraisingový argument

Paní Ledvinová je sama velkou inspirací, to jak ukazuje, jak musíme začít myslet obráceně! AHA! to že nám dárce bude chtít sám dávat! AHA! Používat ta správná slovíčka. Je to hra. A úžasné bylo se vidět na živo a kolik různých nadací a neziskovek se tam sešlo, každá s účastnic mě inspirovala.

Bootcamp

Jeden z nejlepších kurzů ever. Děkuji moc za vedení kurzu formou osobní práce na našich konkrétních kampaních. Oba jsou skvěle nadšení a výborně přednáší (jde z nich pozitivní energie, bavilo mne je poslouchat). Díky za upgrade absolvovaného Frinu. I když jsme většinu už slyšely dříve, zase jsme se posunuly dál.

Jak lépe komunikovat s dárci: marketingové nástroje a fundraising

Účastnící pochopí základní marketingové a FR názvosloví, které je nezbytné pro vytváření optimálních a efektivních FR strategií. Vymezení person, archetypů v rámci FR = víme koho a jak oslovit a můžeme tak přizpůsobit kampaň tzv. „na míru“ a dále s ní pracovat a vyhodnocovat.

Klub fundraiserů

Klub fundraiserů je naše báze pro další vzdělávání, ale i pro sdílení zkušeností mezi zkušenými fundraisery a těmi, co začínají.

Je podporou, když dochází síly.

Je inspirací mezi desítkami dalších lidí, kteří pracují v dobročinných organizacích.

Je motivací pro práci v občanské společnosti v České republice.

Zapojte se do ročního členství a od ledna do prosince vás čeká sdílení každý měsíc online na 1,5 hodiny na různá témata a jedno setkání prezenční. 

Vše najdete v sekci webu Klub fundraiserů.

Akcelerační program FRIN

Přihlaste se do FRINu a otestujte vaše plány a připravte promyšlenou a smysluplnou fundraisingovou kampaň.

Kampaň, se kterou chcete začít, nebo kampaň, kterou chcete obnovit, jinak nebo lépe. 

Dostanete cílenou podporu přímo vám a vašim fundraisingovým plánům. Věnovat se vám budou mentoři - nejlepší odborníci na fundraising. Ve 4 vzdělávacích seminářích se posunete ve svých fundraisingových dovednostech. Fundraisingové plány budete každý měsíc revidovat s Janem Kroupou v rámci peer to peer setkání.

Za 8 let FRINu se podařilo už několika desítkám organizací pořádně se obout do fundraisingových kampaní. Otestovat je, promyslet je s nejlepšími odborníky a pustit do světa jen životaschopné nápady.
 
Otestujete důkladně vaše kampaně a neutratíte zbytečně peníze za neživotaschopnou kampaň naplánovanou od stolu!

Registrace do programu FRIN probíhají každý rok v měsíci únoru.

OPEN SPACE
moderovaná diskuzní konference

Open Space je naše každoroční aktivita na závěr každého fundraisingového roku. 

Sdílení zkušeností, úspěchů, neúspěchů i pochybností s ostatními fundraisery, s lídry neziskovek, s mentory a experty akceleračního programu FRIN a ČCF. To je obsahem Open Space.

O čem přesně Open Space je?

  • aktivní účast na tvorbě programu konference
  • příležitost vnést do programu témata, která jsou pro vás aktuální
  • možnost reflektovat vlastní zkušenost a ponaučení
  • možnost poslechnout si a diskutovat o zkušenostech druhých
  • příležitost prozkoumat otázky, které zůstávají na okraji zájmu a málo se o nich mluví
  • potkat se s kolegy a lépe se poznat
  • naladit se na uzavření FR roku

 

Aktuality

Individuální poradenství a konzultace

Potřebujete něco řešit rychle? Nevíte si rady s něčím konkrétním? ČCF nabízí konzultace a individuální poradenství.

Nabídka práce ve fundraisingu

Senior Fundraising Manager*ka ProVeg

20. 2. 2024
ProVeg International je organizace zvyšující povědomí o potravinách, která pracuje na transformaci globálního potravinového systému nahrazením živočišných produktů rostlinnými a…

Last update: 20. 2. 2024