Nabídka kurzů

Darování ze závěti

Dary ze závěti patří v České republice prozatím k ne úplně obvyklým zdrojům v oblasti fundraisingu. Ve světě je téma darů ze závěti mnohem rozšířenější a tak můžeme očekávat postupný nárůst těchto darů i u nás. Jak k tomuto tématu vhodně přistoupit a nebát se rozvíjet i tuto část fundraisingu organizací nám řekne Jan Kroupa z Českého centra fundraisingu. Provede nás jak základy právních aspektů darů ze závěti, tak i fundraisingovou strategií organizace v této oblasti.

caret-down caret-up caret-left caret-right
Online kampaň od A do Z

Díky účasti na kurzu byla kampaň ucelenější a posílání mailů dárcům bylo propracovanější. Vzhledem k tomu, že nemáme zatím mnoho kontaktů, tak jsem se snažila, aby bylo sdělení v mailu maximálně adresné...Naším cílem bylo získat 180.000 Kč, což se nám podařilo překonat. Vybrali jsme 216.701 Kč a obdrželi 176 darů." 

Bootcamp

Jeden z nejlepších kurzů ever. Děkuji moc za vedení kurzu formou osobní práce na našich konkrétních kampaních. Oba jsou skvěle nadšení a výborně přednáší (jde z nich pozitivní energie, bavilo mne je poslouchat). Díky za upgrade absolvovaného Frinu. I když jsme většinu už slyšely dříve, zase jsme se posunuly dál.

Major Donors

Včerejší seminář byl opravdu vynikající, jsem plná dojmů ještě dnes :-).

Seminář Sociální sítě

Pro mne byl webinář velmi přínosný. A předem zaslaný tutorial na tvorbu v Canvě rovněž. Děkuji opravdu za pro mě velmi smysluplný výukový počin.

Dlouhodobý kurz Profesionální Fundraiser

Děkuji za příležitost účastnit se dlouhodobého kurzu Profesionální fundraiser. Na začátku byla velká nejistota, obavy z neznáma a role fundraisera jako takové. Jana a Honza jsou skvělí! Jejich vedení, otevřený přístup i podpora posouvá a inspiruje tím správným směrem!

Kampaní to nekončí, ale začíná

Jiří Krupa a jeho webinář na téma "Kampaní to nekončí" mne velmi zaujal. Zejména způsob komunikace Jirky a předávání zkušeností účastníkům i forma prezentace. Za mě perfektní interaktivní cvičení - sestavení kampaně a možnost vzájemného hodnocení.

Klub fundraiserů

Klub fundraiserů je naše báze pro další vzdělávání, ale i pro sdílení zkušeností mezi zkušenými fundraisery a těmi, co začínají. Je podporou, když dochází síly. Je inspirací mezi desítkami dalších lidí, kteří pracují v dobročinných organizacích. Je motivací pro práci v občanské společnosti v České republice.

Nejbližší setkání 30. 11. 2021

Stanislav Kutáček, Frank Bold

Fundraisingová strategie. Rekapitulace roku a vize pro rok další.

Fundraisingová strategie, aneb jak to všechno spojit do funkčního celku. Každá organizace, ať už nezisková nebo zisková, má svoji fundraisingovou strategii. Jen ji možná nemá pojmenovanou. Co je ta strategie fundraisingu? Máte vy svoji strategii? Jakmile si svoji strategii pojmenujete, vyskočí další možnosti - variantní strategie. Jak si strategii nastavit a jak vybírat mezi různými možnými strategiemi? I na to jsou užitečné vyzkoušené postupy. A "last but not least". Jak říká známá manažerská poučka "co neměřím, to neřídím" - takže: měříte? Jak dělat efektivní a užitečný feedback na plnění zvolené strategie? Fundraisingová strategie je ideální téma na konec roku, kdy vyhodnocujeme právě uběhlý rok a chystáme se na další.

Akcelerační program FRIN

FRIN.cz je roční akcelerační program pro vybrané dobročinné organizace, které se rozhodly pořádně rozjet své fundraisingové kampaně! Je určen pro organizace, které již mají fundraisingové zkušenosti.

OPEN SPACE
moderovaná diskuzní konference 9.12.2021 9.30 - 15h ONLINE

Přijďte sdílet své zkušenosti, úspěchy, neúspěchy i pochybnosti s ostatními fundraisery, s lídry neziskovek, s mentory a experty akceleračního programu FRIN a ČCF. Co konkrétně nás čeká?

  • aktivní účast na tvorbě programu konference
  • příležitost vnést do programu témata, která jsou pro vás aktuální
  • možnost reflektovat vlastní zkušenost a ponaučení
  • možnost poslechnout si a diskutovat o zkušenostech druhých
  • příležitost prozkoumat otázky, které zůstávají na okraji zájmu a málo se o nich mluví
  • potkat se s kolegy a lépe se poznat
  • naladit se na uzavření FR roku

Kde? Nakonec jsme změnili na jen online

Open Space je zdarma 🙂

Těšíme se na vás a na společné sdílení. Na Open Space se prosím registrujte předem.

 

Aktuality

Individuální poradenství a konzultace

Potřebujete něco řešit rychle? Nevíte si rady s něčím konkrétním? ČCF nabízí konzultace a individuální poradenství.

Nabídka práce ve fundraisingu

Fundraising a PR pro Ligu otevřených mužů

25. 11. 2021
Máte zkušenost s externí komunikací a zároveň obchodního ducha? Nebo přímo s PR a fundraisingem pro neziskové organizace? Chcete svůj talent využít k něčemu, co dává…

Last update: 25. 11. 2021