Darování ze závěti. I v ČR už začíná narůstat objem darů ze závěti.

—  Jan Kroupa

Dary ze závěti patří v České republice prozatím k ne úplně obvyklým zdrojům v oblasti fundraisingu. Ve světě je téma darů ze závěti mnohem rozšířenější a tak můžeme očekávat postupný nárůst těchto darů i u nás.

Jak k tomuto tématu vhodně přistoupit a nebát se rozvíjet i tuto část fundraisingu organizací nám řekne Jan Kroupa z Českého centra fundraisingu. Provede nás jak základy právních aspektů darů ze závěti, tak i fundraisingovou strategií organizace v této oblasti.

A na co se můžete od Jana Kroupy těšit?:
Budeme  mít  příležitost si napsat  vlastní závěť. A pokud na to  nebudete mít  chuť,  rozhodně  se  dozvíte, jak se to dělá a jak na  to.
Získáte dobrý přehled  o  základech dědického práva a o pravidlech pro zanechání dobročinného odkazu  v závěti.
Dozvíte se, kde  začít a na koho  se  vlastně obracet, když  se rozhodnete rozvíjet příjmy vaší organizace  z dobročinných odkazů v závěti.
Budeme mluvit o „Giving Pledge“  a  o prvních vlaštovkách v  Česku.

A pár podnětů k zamyšlení: 

Lidé, kteří odkáží něco v závěti na dobročinné účely, žijí o devět let déle než lidé, kteří tak neučinili.

Dětem by měl člověk zanechat dost, aby mohly dělat cokoliv, ale ne tolik, aby mohly nedělat nic.  Warren Buffet

Přes 70 % odkazů v závěti zanechají ženy. Proč  asi?
 
Ve Velké Británii je 8 psů, 3 kočky a 1 papoušek librovými milionáři.
 
Registrace
Školitelé
Jan Kroupa
Termín
15. 2. 2022, 9.30 - 16.30
Cena
1 980 Kč s DPH
Místo konání
Vzdělávací centrum Českého centra fundraisingu a Tudytam, Dukelských hrdinů 500/25A, Praha 7