Facilitační dovednosti při efektivním vedení porad, workshopů a dalších typech setkání.

—  PaedDr. Jitka Jilemická

Efektivní nastavení komunikace v organizaci aneb jak vést porady a setkání.

Tento dvou modulový kurz zakončený odbornou certifikací vám nabídne klíčové principy a dovednosti při efektivním vedení porad, workshopů a dalších typech setkání. Budeme přemýšlet nad tím, jak využít porady nejen k předávání informací a hledání řešení, ale i k probuzení aktivity a motivace, k podpoření přímé a partnerské komunikaci v organizaci. Budete mít možnost vyzkoušet si roli facilitátora, poznat dovednosti a techniky při řešení problémů a tyto zkušenosti sdílet s dalšími účastníky kurzu. Získáte nabídku technik, které mohou pomoci jako motivátor při řešitelském workshopu či jednání. Výstup z kurzu  budou užitečné a inspirující nápady a informace, jasně upotřebitelné v praxi. 

Cíl a přínosy pro účastníka

Odnese si základní principy efektivní facilitace workshopu, porady či jednání k cíli (výsledku), na kterém se podílí všichni účastníci jednání 
Zorientuje se v odlišnostech v přístupu k workshopu, poradám a dalším typům jednání
Získá přehled o kontextu wokshopu či porady a o přípravě scénáře jednání
Ujasní si kroky vedení procesu a role facilitátora
V tréninku si osvojí kroky vlastního průběhu workshopu
Pomocí kamery a dalších supervizí dostane zpětnou vazbu ke své roli v preventivních i krizových zásazích v roli facilitátora 
Získá nabídku technik, které mohou pomoci jako motivátor či procesní cesta při řešitelském workshopu či jednání
Vypracuje si individuální plán kroků pro zefektivnění při vedení skupinových jednání
 

I. modul – 2 dny

 • Proč je komunikace na poradě někdy neefektivní a jak to změnit?
 • Na co vše nezapomenout při přípravě porady.
 • Základní principy efektivní facilitace, role facilitátora- aneb jak se neztratit a udržet nit.
 • Co dělat v krizových situacích a jak jim předcházet?
   

II. modul – 2 dny

 • Co podporuje synergii v týmu – komunikace a skupinový mozek?
 • Nabídka technik a jejich vyzkoušení.
 • Sdílení zkušeností, využití v praxi.
 • Procvičování technik v praxi na zvolené téma. Například: Jak oslovit širší základnu klientů, Zlepšení motivace lidí v našem týmu, Příprava propagace konkrétní akce, Jak se dostat do medií. Účastníci si připraví vlastní scénář a ve 30 minutách předvedou techniku v praxi. Získají zpětnou vazbu k technice a jejímu uplatnění při facilitace na workshopu.  Získají inspiraci od ostatních.

Metody

Forma interaktivního tréninku a facilitované diskuse. Po celou dobu je kurz veden facilitačním přístupem, a tím pomáhá účastníkům „v přímém přenosu“ si představované téma uchopit a přenášet do praxe. 

PaeDr. Jitka Jilemnická

Absolventka FFUK a FTVS UK. Od roku 1995 působí jako mediátorka, facilitátorka, lektorka a kouč v oblasti vzdělávání vrcholového a středního managementu -osobní i vnitro-firemní komunikace, vyjednávání a řešení konfliktů, mediace, facilitace, koučování,týmová spolupráce, stres management. Jedna ze zakladatelů AMČR. Absolvovala zahraniční výcviky a stáže zaměřené na oblast manažerských dovedností, teambuilding a mediace, intenzivní výcvik firmy NEXCOM (USA) v týmové spolupráci. Členka mezinárodních školících týmů v oblasti Conflict Management vUSA, Ukrajina Vietnam, Gruzie. 

Registrace
Školitelé
PaedDr. Jitka Jilemická
Termín
9. 5. 2022, 9.30–16.30
10. 5. 2022, 9.30-16.30
6. 6. 2022, 9.30-16.30
7. 6. 2022, 9.30-16.30
Cena
5 600 Kč s DPH
Místo konání
Vzdělávací centrum Českého centra fundraisingu a TUDYTAM, Dukelských Hrdinů 500/25A, 170 00 Praha 7 
Doplňující informace
 • Kapacita kurzu: max. 12 osob (snížený počet zaručuje interaktivní individuální práci).
 • Cena zahrnuje metodické materiály, proces certifikace, prostory, pomůcky a drobné občerstvení.