Facilitační dovednosti při efektivním vedení porad, workshopů a dalších typech setkání.

—  PaedDr. Jitka Jilemická

Tento dvoudenní kurz  vám nabídne klíčové principy a dovednosti při efektivním vedení porad, workshopů a dalších typech setkání. Budeme přemýšlet nad tím, jak využít porady nejen k předávání informací a hledání řešení, ale i k probuzení aktivity a motivace, k podpoření přímé a partnerské komunikaci v organizaci. Budete mít možnost vyzkoušet si roli facilitátora, poznat dovednosti a techniky při řešení problémů a tyto zkušenosti sdílet s dalšími účastníky kurzu. Získáte nabídku technik, které mohou pomoci jako motivátor při řešitelském workshopu či jednání. Výstup z kurzu  budou užitečné a inspirující nápady a informace, jasně upotřebitelné v praxi. 

Cíl a přínosy pro účastníka

Odnesete si základní principy efektivní facilitace workshopu, porady či jednání k cíli (výsledku), na kterém se podílí všichni účastníci jednání 
Získáte přehled o kontextu workshopu či porady a o přípravě scénáře jednání
Ujasníte si kroky vedení procesu a roli facilitátora
V tréninku si osvojíte  kroky vlastního průběhu workshopu
Získáte nabídku technik, které mohou pomoci jako motivátor či procesní cesta při řešitelském workshopu či jednání

Obsah

  • Proč je komunikace na poradě někdy neefektivní a jak to změnit?
  • Na co vše nezapomenout při přípravě porady.
  • Základní principy efektivní facilitace, role facilitátora- aneb jak se neztratit a udržet nit.
  • Co dělat v krizových situacích a jak jim předcházet
  • Co podporuje synergii v týmu – komunikace a skupinový mozek?
  • Nabídka technik a jejich vyzkoušení.
  • Sdílení zkušeností, využití v praxi.

Metody

Forma interaktivního tréninku a facilitované diskuse. Po celou dobu je kurz veden facilitačním přístupem, a tím pomáhá účastníkům „v přímém přenosu“ si představované téma uchopit a přenášet do praxe. 

PaeDr. Jitka Jilemnická

Absolventka FFUK a FTVS UK. Od roku 1995 působí jako mediátorka, facilitátorka, lektorka a kouč v oblasti vzdělávání vrcholového a středního managementu -osobní i vnitro-firemní komunikace, vyjednávání a řešení konfliktů, mediace, facilitace, koučování,týmová spolupráce, stres management. Jedna ze zakladatelů AMČR. Absolvovala zahraniční výcviky a stáže zaměřené na oblast manažerských dovedností, teambuilding a mediace, intenzivní výcvik firmy NEXCOM (USA) v týmové spolupráci. Členka mezinárodních školících týmů v oblasti Conflict Management vUSA, Ukrajina Vietnam, Gruzie. 

 

Registrace
Školitelé
PaedDr. Jitka Jilemická
Termín
9. 1. 2025, 9.30–16.30
10. 1. 2025, 9.30-16.30
Cena
5600 Kč s DPH
Místo konání
Vzdělávací centrum Českého centra fundraisingu a TUDYTAM, Dukelských Hrdinů 500/25A, 170 00 Praha 7 
Doplňující informace
  • Kapacita kurzu: max. 12 osob (snížený počet zaručuje interaktivní individuální práci).
  • Cena zahrnuje metodické materiály, proces certifikace, prostory, pomůcky a drobné občerstvení.