Co je Klub fundraiserů

České centrum fundraisingu již od ledna 2009 sdružuje profesionální i začínající fundraisery v klubu fundraiserů.

Klub fundraiserů, kromě sdílení informací mezi jeho členy, nabízí i potřebné (nejen) základní know-how, které je pro začátečníky i pokročilé v oboru často těžké získávat. Každé setkání pod vedením koordinátora obsahuje  vzdělávací blok na  fundraisingová témata s hostem. Během setkání nebo i po něm následuje diskuse či praktická práce na úkolech

Setkávání probíhá od poloviny roku 2020 pouze formou online, a v roce 2021 jsme nastavili formu pravidelného setkávání, a to každé první úterý v měsíci od 17.00 do 18.30 hodin na ZOOM. Kluby fundraiserů budou ve většině a po svolení školitele nahrávány, a tak dostanete nahrávku i zpětně.

Následující kluby fundraiserů

Nejbližší setkání 9. 11. 2021

Lukáš Hejna, Nadace Via, portál Darujme.cz

Online nástroje a jejich funkčnost před vánočními kampaněmi.

Pojďme ji společně otestovat.

 

Co už máme v klubech fundraiserů letos za sebou

 

Říjen

Michal Veselý, Chief Marketing Officer JIC, Nadace Partnerství

Archetypy, persony a personalizovaný obsah

 

Září

Jan Gregor, koalice Za snadné dárcovství, Nadace Neziskovky.cz

Online nástroje a technologie ve fundraisingu

 

Červen

Samir Shanaáh

Telefundraising jako nástroj péče o dárce

 

Květen

Jiří Krupa

Integrované kampaně

 

Duben

Judita Nechvátalová, Green Cat

Firemní dárcovství. Jak na něj a co vše se v době covidové změnilo.

 

Březen

Monika Skopalová

Sociální sítě bez PR oddělení

 

Únor

Petra Joklová, CRM pro neziskovky

CRM systémy ve fundraisingu

 

Leden

Jana Ledvinová, ČCF

 

Nabídka kurzů