Klub fundraiserů a program setkávání

O klubu fundraiserů

České centrum fundraisingu již od ledna 2009 sdružuje profesionální i začínající fundraisery v klubu fundraiserů.

Klub fundraiserů, kromě sdílení informací mezi jeho členy, nabízí i potřebné (nejen) základní know-how, které je pro začátečníky i pokročilé v oboru často těžké získávat. Každé setkání pod vedením koordinátora obsahuje  vzdělávací blok na  fundraisingová témata s hostem. Během setkání nebo i po něm následuje diskuse či praktická práce na úkolech

Úvodní setkání Klubu fundraiserů 2024 s Janou Ledvinovou a Janem Kroupou

Trendy ve fundraisingu v ČR i zahraničí. Tak to bylo téma prvního úvodního setkání Klubu fundraiserů, kde se 23. 1. sešlo online přes 70 fundraiserů. Už tato hojná účast v Klubu fundraiserů je skvělá, protože je vidět, že rok od roku je v oblasti fundraisingu více nadšených lidí!
A jaké jsou tedy trendy v oblasti dárcovství v ČR? Přečtěte si článek níže shrnující úvodní Klub fundraiserů roku 2024.

Celý článek

Program Klubu fundraiserů 6. února 2024

Advokacie, komunikace a fundraising

Host: Štěpán Lohr, zástupce ředitele & Firemní fundraising a PR, Asistence o.p.s.

Získávání zastánců a podporovatelů vašeho konkrétního tématu je s rozvojem fundraisingu velmi úzce spjaté. Komunikační, advokační a fundraisingové kampaně by měly optimálně fungovat jako jeden provázaný a smysluplný celek. Ve vaší organizaci se to neděje? Pojďte se tedy s námi podívat na úspěšnou kampaň 5. stupeň Asistence o.p.s. včetně jejích dopadů na komunikaci a fundraising!

6. února 2024, online od 17 do 18.30h

ZOOM link obdrží registrovaní členové Klubu fundraiserů 2024 cca týden před konáním klubu fundraiserů

Program Klubu fundraiserů 5. března 2024

Osobní výzvy ve fundraisingu

Téma na přání účastníků klubu fundraiserů 2024. Osobní výzvy a P2P výzvy ve fundraisingu s těmi, kteří sami takovou výzvu udělali. Jak byly jejich výzvy úspěšné? Co bylo nejpřínosnější? Co by udělali příště jinak? 

Hosté:

Roman Varga, ředitel a Kamila Cílková, fundraiserka - Cheiron T o.p.s.

Iva Laštovicová, fundraiserka, PFERDA 

5. března 2024, online od 17 do 18.30h

ZOOM link obdrží registrovaní členové Klubu fundraiserů 2024 několik dní předem.

Program Klubu fundraiserů 2. dubna 2024

Velké akce pro dárce

Benefiční aukce, plesy, koncerty ...

Jak naplánovat velkou akci, kde se potkávají dárci a klienti tak, aby byla opravdu přínosná z hlediska času i financí? Jak tyto akce vytěžit z hlediska fundraisingu, ale i z hlediska PR? Co nabídnout dárcům, aby pro ně tyto akce byly zajímavé? Čeho se na obdobných akcích vyvarovat? 

 

Hosté:

Míša Kreuterová, senior konzultantka Via Clarita, dříve vedoucí fundraisingu Nadace Via

Další hosté budou upřesněni.

 

2. dubna 2024, online od 17 do 18.30h

ZOOM link obdrží registrovaní členové Klubu fundraiserů 2024 několik dní před konáním klubu FR.

Nabídka kurzů

UŽ BRZY: Jak integrovat komunikační, advokační a fundraisingové kampaně v jeden provázaný a smysluplný celek

Necháme vás nahlédnout do kuchyně dvou dlouhodobých advokačních kampaní Asistence, ops a na příkladu si ukážeme jak se takové kampaně v Česku dají prakticky dělat a jaké mají důsledky a přínosy pro PR, komunikaci a fundraising organizace i vašeho tématu. A podíváme se na příklady vašich kampaní a to, jak o nich v tomto kontextu přemýšlet.