Lektoři

Kmenoví lektoři ČCF

Jana Ledvinová

Přes 15 let pracuje jako jako školitelka a poradkyně fundraisingu a managementu NGO v České republice, ve střední a východní Evropě a na blízkém východě. Zkušenosti s řízením NGO získala jako ředitelka občanského sdružení Tereza, které spoluzaložila a řídila přes 20 let. Management NGO studovala na Institutu politických studií v John´s Hopkins University v Baltimore, USA.

Jan Kroupa

20 let působí jako konzultant, lektor a analytik v oblasti filantropie, fundraisingu a managementu organizací občanské společnosti v České republice a více než patnácti zemích světa, především ve střední a východní Evropě. Je poluzakladatelem Českého centra fundraisingu, předsedou NETT, o. s. (nezávislý think tank pro občanskou společnost) a členem několika správních rad neziskových organizací u nás i v zahraničí. „Pomáhám neziskovkám dělat, co považují za správné, způsobem, který považují za správný.“

Mentoři programu FRIN

Jana Havlenová

V roce 2008 jsem se vydala na cestu dráhu fundraiserky a od té doby jsem na cestě za filantropií. Během 13- ti let, kdy jsem pracovala pro Sue Ryder, se mi podařilo vybudovat od nuly oddělení dárcovství a komunikace. Vyzkoušela jsem si všechny oblasti individuálního a firemního dárcovství, vedla jsem úspěšnou kampaň zaměřenou na velké dárce, organizovala jsem řadu charitativních akcí. Pracovala jsem v top managementu, získala jsem komplexní vhled do řízení organizace, osvojila jsem si leadership v praxi. Vše, co jsem se naučila, se snažím dále předávat jako mentorka a konzultantka. Pomáhám uvědomit si, jaké procesy jsou v organizaci potřeba, jak budovat, motivovat a úspěšně vést tým. Mám radost, když lidé objeví svůj potenciál a jdou odvážně do dalších výzev.Oblasti, ve kterých vám mohu být v rámci FRINu užitečná:Strategie organizace a fundraising: jak zakomponovat fundraising do strategie jak využít fundraising pro plánování a řízení jak vytvořit vhodnou strukturu FR pro vícezdrojové financování a udržitelné dárcovstvíPropojení fundraisingu a PR jak propojit FR, PR a marketing jak nastavit role ve FR a PRDárcovství a motivace jak získat ostatní v organizaci pro fundraising a zapojit je jak pracovat s firemními dárci jak pracovat se středními dárci jak přemýšlet a pracovat s velkými dárci

Michaela Kreuterová

Míša pracuje jako konzultantka v Nadačním fondu Via Clarita, který se zaměřuje na filantropické poradenství pro individuální filantropy. Několik let vedla fundraisingový tým Nadace Via a v minulosti se také věnovala PR projektům v neziskovém sektoru i v byznysu. Filantropie je její vášní a ráda propojuje lidi z mnoha světů – z byznysu, nezisku, donory, i ty, kteří potřebují podporu. Zaměřuje se především na oblasti: vytváření fundraisingové strategie, plánu činnosti a vyhodnocení. Rozjezd a strategické budování firemního fundraisingu a fundraisingu zaměřeného na velké individuální dárce. Nastavení péče o dárce v organizaci, jak pěstovat dlouhodobé vztahy s donory. Praktické tipy, jak dárce vytipovat, jak je poprvé oslovit, jak žádat o dary. Jak dobře naplánovat benefiční akce a jak je využít pro další fundraisingové aktivity.

Judita Nechvátalová

Judita vede projekt společensky prospěšného podnikání GreenCat, což je ekologická reklamní agentura. V letech 2009-14 vytvářela fundraising a PR Sdružení TEREZA. Před tím působila ve velké reklamní agentuře a měla na starosti velké klienty z ČR i korporátní značky. Její vášní je ekologie, příroda a záchrana tvorů, věcí i ideálů.

Lukáš Hejna

Lukáš Hejna vede fundraising v Nadaci Via, která v České republice rozvíjí témata umění žít spolu (komunitní rozvoj) a umění darovat (filantropie a dárcovství). V Nadaci má na starosti spolupráci a péči o major donors i spolupráci s firemními dárci a partnery. Dlouhodobě se věnuje také tématu online dárcovství, 7 let stál za největší online fundraisingovou platformou Darujme.cz a i dnes se aktivně podílí na kampaních neziskovek jako je Psí život.

Michal Veselý

Michal Veselý je zkušený profesionál z oblasti řízení, rozvoje organizace, fundraisingu a marketingu. Vizionář, stratég, milovník přírody, ekonom a marketér. Pracuje jako ředitel marketingu a brand manažer inovační agentury JIC. Fundraisingem se profesionálně zabývá od roku 1999 v barvách Nadace Partnerství a jako ředitel mezinárodní Environmental Partnership Association20 let působil v Nadaci Partnerství kde drivoval zejména firemní fundraising a kampaně spojené s ochranou přírody. Má zkušenosti rovněž s přípravou Major Donors Campaign i přípravou velkých evropských projektů financovaných z LIFE+ a Europe Aid nebo procesem strategického plánování. Působil ve správních radách několika neziskových organizací v Česku i zahraničí, Business Leaders Forum a European Green Belt, dlouhodobě spolupracoval s Climate Alliance a European Foundation Center. Aktuálně řídí marketing v přední české agentuře podporující lidi se zájmem o podnikání a podnikavost JIC, kde se zabývá zejména changemanagementem drivovaným slibem značky a redesignem služeb. Studoval a učil management neziskových organizací. Absolvoval international visitors leadership program v USA zaměřený na social enterpreneurship. Aktuálně se zdokonaluje v Koučing akademie Libchavy v metodách využití koučingu v managementu a systemickém řízení týmů. Na Michala Veselého se tedy můžete v rámci FRINu obracet v těchto oblastech: Strategická segmentace zákazníků, vytvoření person, marketingový model see-thing-do-car pro on-lime marketing a fundraising. A firemní fundraising, value proposition, strategie a CSR strategie.

Stanislav Kutáček

Stanislav Kutáček je vystudovaný ekonom s dlouholetou zkušeností rozvoje a finančního řízení neziskových i ziskových organizací. Více než 10 let působil jako finanční ředitel Frank Bold. Založil a stále vede první český car sharing Autonapůl. Od roku 2001 aktivně pomáhá s procesy strategického plánování a jinými plánovacími procesy v různých organizacích a komunitách, je zkušeným facilitátorem. Rád s vámi zkonzultuje fundraisingovou strategii, crowdfundingovou kampaň, individuální fundraising a práci s dárci, nastavení ekonomického modelu vaší organizace. Jako doma je v rozpočtech a výhledech cash flow. Může vám pomoci hledat zdroje uvnitř organizace.

Petr Freimann

Marketér a komunikační stratég, který nadšeně sleduje všechny počiny v oblasti efektivní komunikace, technologií a (sociálních) inovací. Organizacím pomáhá ve strategickém řízení komunikace, fundraisingu a PR. Vždy se snaží myslet primárně "na zákazníka" a jeho CX. Srdcovou kampaň Suchej únor dovedl za 3 roky k 60% povědomí v populaci a desítkám tisíc registrovaných Sušičů. Slovy účastníků: „To je poprvé, co má nechlastaní stejně dobrej marketing, jako chlastání“. Chcete Suchej únor?

Jan Gregor

Honza se v týmu Nadace Neziskovky.cz stará o finance a organizační rozvoj. Mimo to pracuje jako ředitel koalice Za snadné dárcovství – její priority jsou ve sdílení fundraisingových zkušeností mezi členskými organizacemi, networkingu a vedení komunikační kampaně Závěť pomáhá.V minulosti působil jako programový ředitel Nadace Via. Od roku 2006 se intenzivně věnoval rozvoji individuálního fundraisingu v Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic. Individuální fundraising je i téma, které Honza rád konzultuje – obzvlášť ho baví hledat způsoby, jak utužovat vztahy s dárci.Jako mentor je zapojen do několika akceleračních programů Impact Hubu, Nadace Neziskovky.cz, Českého centra fundraisingu nebo třeba Nadace Via. Fundraisingové workshopy vede v Česku i v zahraničí. Jeho srdcovkou je síťování fundraiserů, orientace na dopad, rozvíjení vztahů mezi dárci a neziskovkami, a vnitro-organizační vztahy mezi fundraisingovými pracovníky a dalšími z organizace.Na fundraising se nerad dívá jen přes peněženku. Pracuje s ním jako s motorem neziskovky, který dokáže nakopnout její organizační kulturu a proměnit ji v synergický organismus. Nejlépe s citem pro prokazatelný společenský dopad a se zodpovědností k dárcům, zaměstnancům, klientům a prostředí, ve kterém funguje.

Jiří Krupa

Jiří má rád, když celá organizace táhne za jeden provaz. Největší radost mu uděláte, když se jej budete ptát na emaily, integrované kampaně, telefundrasing, weby anebo pravidelné dárcovství. Často říká, že on sám nikdy nic moc nevymyslel. Že má prostě jenom tendenci ty všudypřítomné rady od expertů opravdu přeměňovat v eventy, procesy, aktivity, kampaně a akční kroky. Pracoval v Greenpeace a Amnesty International. Nyní konzultuje v OBRAZu, v Milionu Chvilek pro demokracii. Je zapojen i do dalších projektů.Okruhy, ve kterých Vám Jiří může nejvíce pomoct: - emaily, sekvence emailů a konverze příznivců (jak psát emaily aby za něco stály, lidi klikali a organizace měla radost) - integrované kampaně neboli práce lidí v organizaci na sebe navazuje (jak dělat jen jednu věc v jeden čas napříč organizací) - telefundraising v malém (jak začít s telefundraisingem aniž by si toho finanční ředitel/ka všimla) - microsites, landing pages, user flow a formuláře (jak dělat weby, které mi k něčemu jsou a hlavně někam vedou)

Konzultanti programu FRIN

Jitka Jilemická

Jitka pracuje jako mediátorka, facilitátorka, lektorka a koučka v oblasti firemní, rodinné a spotřebitelské mediace. Má dlouholetou praxi v oblastech nastavení komunikace v organizacích, nejen v souvislosti s osobnostní typologií členů týmu; řešení konfliktů; facilitace a selfmanagementu. Vede jako člen týmu Conflict Management International dlouhodobé výcviky v mediaci certifikované Anglo – American University. Je zakladatelkou Asociace mediátorů ČR.