České centrum fundraisingu

je předním odborníkem na podporu a rozvoj organizací občanské společnosti v České republice, ve střední a východní Evropě a dalších zemích, které procházejí demokratickou transformací.

Vize

Dobrý život se žije s druhými. Žít s druhými znamená sdílet společné hodnoty, sny a zájmy. Společné hodnoty, sny a zájmy se rodí ze vzájemnosti, o které se dnes často mluví jako o občanské společnosti. Přejeme si zažít svébytnou a životaschopnou občanskou společnost v České republice, ve střední a východní Evropě a v dalších zemích, které procházejí demokratickou transformací.

 

Poslání

Pomáháme lídrům občanské společnosti v České republice, ve střední a východní Evropě a v dalších zemích, které procházejí demokratickou transformací, získat potřebné sebevědomí, schopnosti a dovednosti, aby dokázali dostát své roli a naplnit smysl vlastní svobody.

 

Aktivity

České centrum fundraisingu podporuje svobodu a institucionální kapacitu nevládních organizací tím, že jim pomáhá rozvíjet finanční nezávislost. Nabízíme

  • Aktuální informace o dění v oboru,
  • kultivujeme etiku fundraisingu jako profese,
  • vzděláváme lídry, manažery a fundraisery a
  • poskytujeme jim prostor pro výměnu zkušeností a pro setkávání.

 

České centrum fundraisingu

  • Poskytuje organizacím občanské společnosti, firmám a institucím kvalitní a dostupné vzdělávací programy, konzultace a organizační i manažerskou podporu,
  • propaguje finanční soběstačnost organizací občanské společnosti jako způsob dosažení skutečné nezávislosti a tak přispívá k rozvoji svébytné občanské společnosti,
  • organizuje Mezinárodní festival fundraisingu a provozuje Kluby fundraiserů jako způsob sdílení etické
  • praxe, znalostí a dovedností v oboru získávání a rozvoje zdrojů,
  • provádí výzkum a nabízí odborné i laické veřejnosti kvalitní informace o získávání zdrojů, rozvoji filantropie a občanské společnosti.

 

Co nejsme

České centrum fundraisingu není fundraisingová agentura. Nezískáváme podporu pro jiné NNO nebo cizí projekty za úplatu. Nezprostředkováváme kontakty na potenciální dárce. Jsme však otevření spolupráci se všemi sektory, směřující k naplnění našehoposlání.