Konzultace a poradenství

Konzultace a poradenství

Chcete pro svoji organizaci zajistit dlouhodobé a různorodé zdroje financování?
Máte pocit, že jste příliš závislí na několika zdrojích, které mohou brzy vyschnout?
Najímáte nového fundraisera a nevíte, jestli zvládne zadané úkoly?
Nevíte, jak motivovat ostatní pracovníky a zapojit je do fundraisingu?
Potřebujete vytvořit ze svého fundraisingu systém?

Stále více organizací v České republice pociťuje nutnost začít se věnovat fundraisingu profesionálně. Některé se rozhodnou najmout si na to člověka. Poptávka po fundraiserech je vysoká, ale kvalifikovaných profesionálů je na trhu kritický nedostatek. Najatý fundraiser se tak často „učí za pochodu“ a objevuje dávno objevené, a stejně tak tým a vedení organizace zjišťují, co se dá od fundraisingu vlastně čekat a jak novému kolegovi zajistit potřebnou podporu. Výsledkem až příliš často bývá zklamání na obou stranách, spousta zbytečně vynaložené energie, ztráta času a spousta vyhozených peněz.

Máme zkušenosti s tím, že kvalitní konzultace doplněná facilitací potřebných procesů v organizaci a koučováním klíčových hráčů může tomuto nebezpečí předejít a rozvoj profesionálního fundraisingu výrazně urychlit a zefektivnit. Počáteční investice do odborné podpory vašeho fundraisera a manažerského týmu se většinou rychle vrátí díky zvýšení úspěšnosti fundraisingových kampani a nalezení dalších potenciálních zdrojů.

Nabízíme vám na míru šitý balíček podpory a poradenství, který vám pomůže naplno rozvinout váš potenciál pro fundraising

Audit připravenosti organizace na profesionální fundraising

Pomoc s přípravou a realizací výběrového řízení na fundraisera

Odborné konzultace a facilitace přípravy fundraisingového plánu

Konzultování realizačních plánů jednotlivých fundraisingových kampaní

Osobní koučing a dovzdělávání fundraisera

Facilitace procesu začlenění fundraisingu do systému řízení a zapojení členů týmu

V průběhu konzultací většinou narážíme na potřeby zlepšení dalších činností organizace nutných pro její profesionální rozvoj. Mnoha organizacím chybí funkční strategický plán, finanční řízení je často omezeno pouze na účetnictví a práce s médii a veřejností nemají správný říz. Dlouhodobý rozvoj zdrojů a celé organizace předpokládá kvalitní nastavení všech klíčových oblastí managementu NNO a jejich vzájemné propojení a koordinaci.

V rámci našich služeb poskytujeme i poradenství v oblastech

Strategické plánování

Finanční plánování

Práce s veřejností a vytvoření mediálního plánu

Týmová spolupráce a řízení lidských zdrojů

Sociální podnikání a rozvoj vlastních příjmů

Pro podporu profesionálního finančního řízení vaší organizace nabízíme pomoc našeho kmenového lektora Petra Baboučka. Konzultace jsou zaměřeny na

Pomoc s nastavením efektivního systému finančního řízení – od plánování přes evidenci až po vyhodnocování hospodaření organizace.

Pomoc při tvorbě finančních plánů (rozpočtů) a jejich vyhodnocování, ať už pro konkrétní projekt nebo pro celou organizaci.

Poradenství týkající se účetnictví neziskových organizací a souvisejících oblastí.

Nabízí jak jednorázové krátkodobé konzultace pro vaše konkrétní dotazy z výše uvedených oblastí, tak i dlouhodobé poradenství v průběhu roku s docházením do vaší organizace a pomocí při řešení dlouhodobých úkolů.

Rozsah, obsah a cenu poradenské činnosti pro vás dohodneme individuálně s ohledem na vaše představy a možnosti při úvodním sezení (většinou 1 hodina), které poskytujeme zdarma. Tato nabídka neplatí u jednorázových konzultací.

Za nejefektivnější model poradenství považuje několik setkání do roka, kdy je možné organizaci i fundraisera průběžně podporovat v realizaci jednotlivých činností a kampaní.

Cena

Cena zahrnuje odměnu pro poradce, potřebné metodické materiály, přípravu a organizační zajištění včetně režie.  Cena nezahrnuje cestovní náklady a ubytování poradce v případě, že to je nutné pro realizaci poradny. Konečná cena poradenství a koučingu je stanovena dohodou podle celkového objemu a náročnosti zakázky (při větším objemu práce je konečná cena za poradenskou jednotku nižší). Orientačně lze vycházet z tohoto ceníku:

  • 1 hod. — 1.500 Kč + DPH
  • 1 den — 12.000 Kč + DPH

Další spolupráce je na individuální domluvě.

Pokud vás naše nabídka oslovila, neváhejte nás kontaktovat:

E: team@fundraising.cz

Nebo napřímo kontaktujte:
Jana Ledvinová, ředitelka ČCF, konzultantka, lektorka

T: +420 731 460 975

E: jana@ledvinova.cz

a Jan Kroupa, spoluzakladatel ČCF, konzultant, lektor

T: +420 605 406 355

E: j@fundraising.cz