Choose Love – Nonprofit Builder

Program na podporu organizačních kapacit dobročinných organizací pomáhajících vlně ukrajinských běženců.

12
zemí
67
konzultantů ze zemí střední a východní Evropy i z celého světa
66
úvodních konzultací, které nasměrovaly příjemce k další pomoci
128
projektů na podporu organizačního rozvoje
330 000 USD
distribuovaných na podporu organizací přímo pomáhajících vlně ukrajinských běženců

V květnu 2022 jsme započali naši doposud největší zahraniční spolupráci, a to v rámci programu Choose Love na podporu organizačních kapacit dobročinných organizací pomáhajících vlně ukrajinských běženců. Cílové organizace podpory se nacházely po celé Evropě, nejvíce jsme spolupracovali s organizacemi ukrajinskými, polskými, moldavskými, rumunskými, slovenskými, ale i britskými, americkými aj. Ti všichni se zapojili do podpory ukrajinských uprchlíků a čelili během pár týdnů obrovským změnám i ve vnitřním nastavení organizací. Během krátké doby se jejich týmy například z několika lidí rozrostly desetinásobně. Dostali obrovskou finanční a materiální podporu ze zahraničí na pomoc ukrajinským uprchlíkům, na kterou nebyly do té doby zvyklé. Mnoho z nich vzniklo samovolně a na dobrovolné bázi v reakci na náhlou situaci.

Pro tyto všechny organizace poskytla nadace Choose Love ze zorganizovaných sbírek prostředky na jejich podporu. A České centrum fundraisingu bylo osloveno ke spolupráci se švýcarskou organizací Nonprofit Builder k jejich podpoře v oblasti rozvoje jejich organizačních kapacit.

Už z dřívějších dob a mezinárodních partnerství jako byl program POINT mělo ČCF síť mezinárodních odborníků v různých státech jako je Ukrajina, Moldavsko, Rumunsko, Polsko aj. A právě tito mezinárodní odborníci včetně týmu ČCF a českých expertů napomáhali organizacím čelícím přílivu ukrajinských běženců v různých oblastech jejich vnitřního managementu a posílení a rozvoje kapacit. Během prvních měsíců programu roku 2022 jsme začali spolupracovat s několika desítkami organizací, kterým bylo poskytnuto vzdělávání, konzultace v jejich rodném jazyce nebo v angličtině a řada se jich zúčastnila také programu Leaders of Tomorrow v České republice v prosinci 2022.

Od 27. listopadu do 2. prosince 2022 proběhl pro partnery Choose Love workshop Leaders of Tomorrow. 18 zástupců ze 16 organizací se tak přidalo k více než 100 alumni účastníků všech ročníků Leaders of Tomorrow z celého světa.

Školitelé Jan Kroupa, Jana Ledvinová, Eduard Marček, Christian Osterhaus, Konstantina Papadimitriou, Ondřej Čejka provedli účastníky 4,5 denním workshopem, na který pak navázal mentoring od ledna do října 2023, tedy po celou dobu trvání programu Choose Love & Nonprofit Builder. Na jeho konci pak byl Leadership Summit v listopadu 2023.

Více info o tomto programu Leaders of Tomorrow.