FRIN.cz je roční akcelerační program pro vybrané dobročinné organizace, které se rozhodly pořádně rozjet své fundraisingové kampaně!

Rozhovory s účastníky programu FRIN

Co konkrétně vám FRIN přinesl, v čem vás obohatil?

caret-down caret-up caret-left caret-right

„Díky programu FRIN jsme naši kampaň začali chystat s dostatečným časovým předstihem. Setkávání s ostatními organizacemi a otevřené sdílení zkušeností bylo obohacující a inspirativní. díky FRINU jsme také interně více zkoordinovali FR a PR aktivity. FRIN byl dobrou oporou pro plánování naší první velké kampaně.“

Barbora Černohorská, Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství

Vhled do toho, jak to dělají jinde (organizace), základní know-how, jak budovat vztah s dárci individuálními i firemními, strategické know-how a pohled na FR jako celek, spoustu drobných vychytávek a typů ze života fundraisera, myšlenku prototypování kampaní, tabulky pro analýzu dárců, plány jednání...

1. Stavět na číslech, měřit, je základ. 2. Odstiňovat vždy sebe jako organizovaci, komunikovat DOPAD, 3. Bez strategie, měření a vyhodnocování nelze růst.

Lenka Lenochová, Centrum Locika

Úplně nové pro mě bylo poznání, že kampaň by se měla testovat. Testování nám pomohlo zjistit, že kampaň, kterou jsme připravovali není ta správná a tak jsme ji zahodili a připravili novou kampaň, která mnohem víc rezonuje. Hodně se mi líbila možnost sdílení zkušeností a poznatků s ostatními účastníky FRINu.

Pavla Koukolíčková, Naděje

Testování je důležité, i kdyby jen v organizaci a u lidí okolo ní, nevymýšlet od stolu a pak přesvědčovat, že to je ono. Tedy více naslouchat okolí.

David Korecký, Nadace současného umění

"Nové inspirace, nápady, konkrétní postupy, vidět jiné organizace, lidi, problematiku."

Zuzana Legnerová, Hospic sv. Štěpána, z.s.

„Přinesl mi vzdělání v oblasti fundraisingu, inspiraci, podporu a realizaci úspěšné testovací kampaně.“

Monika Mihaličková, Romea, o.p.s.

Nejdůležitější pro nás byla kombinace tří věcí: 1) "postrčení", abychom konečně začali realizovat to, co jsme pořád jen plánovali, 2) setkávání s mentory, kteří občas přinesli nápady a otázky, nad kterými jsme vlastně ani neuvažovali, 3) setkávání P2P a možnost inspirovat se, probrat těžkosti i úspěchy. Plusem byl i ten od začátku daný a jasný časový rámec, během kterého vše probíhá.

Zdenka Burešová, Domov sv. Anežky

FRIN mi přinesl mnoho: - možnost pravidelně se setkávat s ostatními organizacemi, sdílet a nechat se inspirovat - setkávání s mentory mi zase pomohlo ve vnímání FR trochu jinýma očima, díky jejich dlouholetým zkušenostem a tématům, kterými jsme se ve FRINu věnovali, mohu na svých projektech, ale i na sobě pracovat - jsem ráda, že se FRINu účastnilo i vedení organizace, tudíž jsme některé věci mohli ihned implementovat jak do FR kampaní, tak do komunikace s dárci.

Michaela Arientová, ParaCENTRUM Fenix

Spolupráce s mentory byla velmi obohacující - např. náhled na některé oblasti a jak to chodí v businessu, získání konkrétních nástrojů, sdílení zkušeností a postupů - co funguje.

Naučili jsme se jak sestavit marketingové persony, pochopili nutnost systematické péče a komunikace o dárce, má smysl učit se od profíků 🙂 

Klára Luprichová, Green Doors

Potřeba zaměření na potřeby dárců a příznivců, komunikace v rámci organizace, chyby nevadí - je potřeba zkoušet co funguje.

Vlaďka Jirušová, Arnika

„To ověření, zda náš záměr bude či nebude fungovat u cílové skupiny. Dotlačil nás k tomu o tom přemýšlet a posouvat se.“

Zdeněk Slejška, EDUin, o.p.s.

Kampaní to teprve začíná, všechno se dá testovat a testováním hledám cestu ke zlepšování.

Eva Ortová, Charita Česká Lípa

Mentoři programu FRIN