FRIN 2021

Šestého ročníku akceleračního programu FRIN 2021 se účastní níže uvedené organizace s kampaněmi:

Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Posláním AMPI je podporovat blízký vztah lidí ke krajině, ve které žijí, a která je živí. „Pěstujeme opravdové jídlo, pevné vztahy a zdravou zemi. Vzděláváme děti i dospělé o souvislostech jídla, zemědělství a krajiny. Propojujeme spotřebitele a zemědělce. Zastřešujeme rozvoj komunitou podporovaného zemědělství a lokálních potravinových systémů. To vše s radostí, úctou a péčí.“

Kampaň ve FRIN: Projekt KPZkoALICE

https://www.asociaceampi.cz/

Kapradí

Působíme na pomezí města, pole a lesa. Pečujeme o krajinu, o vzdělávání, o vztahy. Inspirací nám jsou naše rodiny a děti a místo, v němž žijeme. V roce 2014 jsme založili neziskovku Kapradí. V roce 2016 školu Labyrint. V roce 2019 komunitní sad.
Staráme se o sad, věnujeme pozornost ekologickým dopadům módního průmyslu. Podporujeme inovativní vzdělávání. Svoláváme setkání a kurzy. Pořádáme bazary.
Naším snem je, aby se udržitelnost stala jednou ze základních hodnot.

https://kapradi.org/

Nadační fond Pravda o vodě

Vše kolem vody zaplatí pouze občané, proto májí právo, aby prodej vody byl nastaven v jejich zájmu a ne v zájmu překupníků. Prosazujeme garanci práva lidí na vodu v ústavě a to, že co se za vodu vybere, to skončí zpět ve vodárenství a ne na soukromých účtech. Tím pomáháme zajistit dostatek pitné vody, obnovu infrastruktury a čistou vodu v řekách. Díky tomu lidé platí za vodu jen to, co skutečně musí. Voda je život, ne zboží.

www.pravdaovode.cz/nfpov

Pěšky městem

Hájíme chůzi jako nejlepší způsob dopravy na krátkou vzdálenost. Protože město žije tam, kde jsou chodci.

Pěšky městem má vizi města, kde lidé rádi a snadno chodí pěšky. Města vstřícného k setkáním a sousedskému životu. Města plného zkratek a propojek, které ušetří čas v každodenním letu. Města schůdného v každém věku. Města kde se dobře dýchá.

Kampaň ve FRIN: Špacírka, tedy Lítačka pro chodce

https://peskymestem.cz/

Spirála Ostrava z.ú.

Posláním organizace Spirála Ostrava je zvýšení uplatnitelnosti lidí s duševním onemocněním v běžném životě a zmírnění stigmatizace duševního onemocnění.

Kampaň ve FRIN: Spirála21 – tak se jmenuje nový prostor pro duši v Ostravě, na který byla spuštěna dárcovská kampaň. Spirále Ostrava se povedlo získat nový prostor, ale musí ho zmodernizovat a zútulnit. Dárcovskou kampaní chce Spirála Ostrava motivovat lidi k zapojení se a podání pomocné ruky mnohem většímu počtu lidí s psychickou nemocí, či problémy v Ostravě.

https://www.spirala-ops.cz/

ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Nezisková organizace ICOS Český Krumlov byla založena v roce 2000. Posláním ICOS je zvyšovat kvalitu života obyvatel regionu a dostupnost sociálních a návazných služeb…

ICOS zajišťuje služby a programy, které usnadňují důstojný a plnohodnotný život ohroženým dětem a mladistvým, rodinám s dětmi, seniorům, lidem se zdravotním postižením, a lidem v tíživé životní situaci, kterou nemohou řešit bez pomoci druhých. Zároveň se věnuje podpoře systémového rozvoje regionu se zaměřením na rozvoj sociálních služeb a neziskových organizací, a to především na území regionu jižních Čech s důrazem na českokrumlovský region.

Kampaň ve FRIN: Pomáhám sobě, pomáhám tobě. Daruj, vychoď, vyběhej 600 hodin osobní asistence.

http://icos.krumlov.cz

Klub cystické fibrózy

Klub cystické fibrózy pomáhá nemocným zlepšovat jejich kvalitu života a informuje širokou veřejnost o tomto nevyléčitelném onemocnění. Klub nemocných CF byl založen v roce 1992 rodiči nemocných dětí. Vznikl především z potřeby předávat si praktické zkušenosti ze života s tímto onemocněním. Na jeho vedení a fungování se dodnes stále podílí aktivní rodiče, bez jejichž pomoci by zaměstnanci nemohli zvládnout poskytování všech služeb a rozvíjení aktivit ve prospěch nemocných CF.

Kampaň ve FRIN: Naše nemoc není vidět

https://klubcf.cz/

Oblastní charita Blansko

Posláním Oblastní charity Blansko je pomoc a podpora lidem, kteří se ocitli v takové životní situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Naše poslání realizujeme prostřednictvím sociálních a zdravotních služeb, krizovou a humanitární pomocí a dalšími aktivitami.

„Pomáháme seniorům, nemocným lidem, lidem se zdravotním a mentálním postižením, lidem v sociální a hmotné tísni, lidem bez domova, ohroženým dětem a mládeži, rodinám, matkám, které ztratily domov a dalším lidem, kteří naše služby potřebují. Klientům poskytujeme pobytové služby, nabízíme pomoc v našich střediscích, jezdíme za nimi domů nebo do míst, kde se cítí bezpečně.“

https://blansko.charita.cz/

Rodinné centrum Srdíčko, Kolpingovo dílo ČR z.s.

Rodinné centrum Srdíčko sídlí ve Žďáře nad Sázavou. Provozuje jej od 1.1. 2008 Kolpignovo dílo České republiky z. s. RC Srdíčko celoročně připravuje programy pro těhotné ženy, maminky s miminky, děti předškolního věku, rodiče s dětmi, prarodiče i širokou veřejnost.

Kampaň ve FRIN: Dvoustovka pro srdíčko

https://www.rcsrdicko.cz/

Společnost pro ranou péči, pobočka pro zrak Olomouc

Společnost pro ranou péči, z. s., je nestátní organizace, jejímž účelem je prosazovat a hájit soustavu služeb a programů poskytovaných ohroženým dětem, dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám s cílem eliminovat nebo zmírnit důsledky postižení a poskytnout rodině, dítěti i společnosti předpoklady sociálního začlenění, a to se zřetelem na včasnou diagnostiku a následnou péči.

Prostřednictvím svých poboček poskytuje zejména odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo i s kombinovaným či jiným postižením.

Kampaň ve FRIN: Čokoládový adventní kalendář

https://www.ranapece.cz/

Cena mentorů a partnerů z České spořitelny

Ve FRINu vyhrávají úplně všichni zúčastnění, protože čas a energii, kterou do programu musí dát je obrovská. Někteří z účastníků dostali však i letos extra ocenění.

Cena mentorů a partnerů z České spořitelny putovala letos Společnosti pro ranou péči, pobočce pro zrak v Olomouci. FRINu 2021 se zúčastnila se svou fundraisingovou kampaní Čokoládový adventní kalendář zachraňuje zrak. FR kampaň byla především zaměřená na firemní dárce. Podívejte se na plakát připravený pro Den D, co kolegyně z Olomouce v rámci programu dokázaly.

Plakát Společnosti pro ranou péči Olomouc

Cena veřejnosti Klub cystické fibrózy

Cena veřejnosti, ve které hlasovali všichni přítomní na Dni D, putovala Klubu cystické fibrózy za jejich fundraisingovou kampaň k prodeji charitativního Slaného kalendáře. Kampaň má podtitul "Naše nemoc není vidět. Vaše pomoc vidět bude!" Slaný kalendář s fotkami Herberta Slavíka vyobrazuje nemocné cystickou fibrózou, ženy i muže, a ukazuje kolik úsilí stojí nemocné s tímto onemocněním běžné úkony zdravých lidí.

Plakát Klubu cystické fibrózy pro Den D

 

Cena ČCF RC Srdíčko

Cena Českého centra fundraisingu, jejímž obsahem je další vzdělávání ve fundraisingu, získalo Rodinné centrum Srdíčko ze Žďáru nad Sázavou, jehož provozovatelem je Kolpingovo dílo ČR. Rodinné centrum nabízí zázemí rodičům, rodinám s dětmi, i seniorům, aby se mohli setkávat a necítit se osamělí. 

Plakát Rodinného centra Srdíčko v rámci FRINu

 

Cena České spořitelny

Cena partnerů z České spořitelny ke spolupráci s komunikačním a mediálním týmem ČS putovala Oblastní charitě Blansko a její fundraisingové kampaní 7 statečných pro Charitu. Kampaň zaměřená na firemní dárce, kteří se stanou partnery Oblastní charity Blansko v širokém spektru jejích služeb. 

Plakát Oblastní charity Blansko 7 statečných pro Charitu