Harmonogram roku 2022

31. 1. 2022

Vyhlášení programu a otevření registrace

28. 2. 2022
23:59:59

Uzavření registrace

14. 3. 2022

Uzavření prvního kola výběru

Výběr 15 organizací a pozvánka k úvodním prezentacím / informace organizacím, které pro tento rok nebyly vybrány

21. 3. 2022
9.30-15.00

Vstupní prezentace

Koncept programu, prezentace záměrů 15 vybraných kampaní (5 minut na organizaci), první zpětná vazba zadání dopracování konceptu testované kampaně – do týdne.

1. 4. 2022

Termín uhrazení účastnického poplatku pro 7—10 vybraných týmů, případné doplnění náhradníky.

11. 4. 2022
9.30-15.00

Zahájení programu FRIN 2022.

Představení vybraných týmů (7—10), sdílení změn v záměru od minulé prezentace.

Předpokládaný průběh programu, koncept a metodika testování kampaní – evidence-based a behaviorální přístupy aplikované do testování FR kampaní.

Komponenty programu FRIN, práce s mentory.

Představení mentorů programu FRIN a párování s mentory. Každá organizace má svého jednoho hlavního mentora, ale může kdykoliv v průběhu využívat konzultace i mentorů dalších. Za ČCF pak pomáhá Jan Kroupa jako rozcestník a doplňková podpora k práci s mentory.

Doladění témat vzdělávacích vstupů, vyjasnění procesů a komunikace, dohody.

Zadání úkolů na příště: co budeme testovat a jak?

16. 5. 2022
9.30—15.00

Vzdělávací dopoledne a P2P odpoledne

Vzdělávání: Design thinking and Human Centered Design, metodika práce s prototypy a řízenými experimenty

P2P odpoledne: Co budeme testovat? Jaké si klademe otázky? Jak to budeme testovat? Co k tomu ještě potřebujeme? Jak si práci v rámci tohoto kurzu naplánovat? Sdílení hypotéz a zadání pro testování – a zvolených postupů testování; zpětná vazba, otázky a odpovědi; zpřesnění úkolů/zadání.

13. 6. 2022
9.30—15.00

Vzdělávací dopoledne a mentorské odpoledne

Vzdělávání: Kampaní to nekončí, ale začíná. Jiří Krupa

Vzdělávání na téma jak sbírat kontakty už během kampaně různou formou a z různých zdrojů tak, aby po skončení kampaně jsme mohli s kontakty dárců efektivně pracovat.

Mentorské odpoledne bude příležitostí dostat od více mentorů a od programového týmu pestrou škálu odpovědí a reakcí na konkrétní otázky související s testováním a rozvojem testované fundraisingové kampaně (tzn. každá organizace bude mít možnost mluvit v průběhu jednoho odpoledne na cca 15-20 minut až se šesti mentory, které se vybere).

setkání proběhne ve Vzdělávacím centru Českého centra fundraisingu 

12. 9. 2022
9.30—15.00

Vzdělávací dopoledne a P2P odpoledne

Vzdělávání: Co bude potom? Jak pečovat dlouhodobě o dárce získané v našich nových kampaních.

Školitel: Michaela Kreuterová, Via Clarita

P2P odpoledne s Janem Kroupou

Setkání proběhne ve Vzdělávacím centru Českého centra fundraisingu 

3. 10. 2022
9.30—15.00

Prezentace nanečisto

Možnost přednést připravovanou prezentaci výsledků testování a práce na kampani před mentory a realizačním týmem programu; zpětná vazba, poslední doporučení. Tato možnost je dobrovolná, ale velmi ji doporučujeme.

(setkání proběhne prezenčně pro místní a online formou pro ty z daleka)

7. 11. 2022
15.00-19.00

Den D – závěrečné setkání

Prezentace výstupů testování a výstupů projetu, včetně plánu realizace kampaně a jejích cílů před hodnotící komisí (tým programu Sociálního bankovnictví ČS, Českého centra fundraisingu), mentoři, zkušení fundraiseři, účastníci předešlých FRINů.

Výběr 3 nejlepších projektů, vyhlášení cen.

(setkání proběhne v prostorách České spořitelny)

8. 12. 2022
10.00—15.00

Open Space FRIN – Zaostřeno na FR kampaně

Přijďte sdílet své zkušenosti s přípravou  a  realizací vašich fundraisingových a komunikačních kampaní. FRIN je  roční  akcelerační  program pro  dobročinné  organizace,  které se rozhodly  pořádně rozjet fundraising. A protože  běží už 6. rokem, nasbíral desítky zúčastněných  organizací, stejně jako všechny, které  se  do  vlastního akcelerátoru nakonec nedostaly, spoustu nesmírně cenných praktických zkušeností, které stojí za sdílení s ostatními a za diskusi.

Co konkrétně na vás čeká?

– aktivní účast na tvorbě programu konference
– příležitost vnést do programu témata, která jsou pro vás aktuální
– možnost reflektovat vlastní zkušenost a ponaučení
– možnost poslechnout si a diskutovat o zkušenostech druhých
– příležitost prozkoumat otázky, které zůstávají na okraji zájmu a málo se o nich mluví
– potkat se s kolegy a lépe se poznat
– naladit se na uzavření FR roku

Pojďte se tedy setkat s ostatními fundraisery, s mentory a lektory FRIN v  živém  a interaktivním formátu Open Space konference a  doneste s sebou vlastní zkušenosti, ponaučení i konkrétní otázky, pochybnosti  a výzvy, které  teď před vámi  stojí. Na všechno zajímavé bude prostor!

Open Space FRIN je otevřen všem fundraiserům, ředitelům a zájemcům o fundraising v Česku. (Tedy nejen současným  a minulým účastníkům programu FRIN nebo zájemcům o něj).

Setkání proběhne formou Open space, tedy moderované diskusní konference.

(setkání proběhne ve Vzdělávacím centru Českého centra fundraisingu nebo online)