Harmonogram roku 2024

31. 1. 2024

Vyhlášení programu a otevření registrace

3. 3. 2024
23:59:59

Uzavření registrace

10. 3. 2024

Uzavření prvního kola výběru - pozvánky na úvodní prezentace

Výběr 15 organizací a pozvánka k úvodním prezentacím / informace organizacím, které pro tento rok nebyly vybrány

18. 3. 2024
9.30-15.00

Vstupní prezentace

Koncept programu, prezentace záměrů 15 vybraných kampaní (5 minut na organizaci), první zpětná vazba zadání dopracování konceptu testované kampaně – do týdne.

1. 4. 2024

Termín uhrazení účastnického poplatku pro 7—10 vybraných týmů, případné doplnění náhradníky.

15. 4. 2024
9.30-15.00

Zahájení programu FRIN 2024

Představení vybraných týmů (7—10), sdílení změn v záměru od minulé prezentace.

Předpokládaný průběh programu, komponenty programu FRIN, práce s mentory.

Představení mentorů programu FRIN a párování s mentory. Každá organizace má svého jednoho hlavního mentora, ale může kdykoliv v průběhu využívat konzultace i mentorů dalších. Za ČCF pak pomáhá Jan Kroupa jako rozcestník a doplňková podpora k práci s mentory.

Doladění témat vzdělávacích vstupů, vyjasnění procesů a komunikace, dohody.

Vzdělávání: koncept a metodika testování kampaní – evidence-based a behaviorální přístupy aplikované do testování FR kampaní.

Školitel: Jan Kroupa

Zadání úkolů na příště: co budeme testovat a jak?

3.-4. 4. 2024
9.30—16.30

Bootcamp - fundraisingová dílna

Jste ve fundraisingu na začátku? Nebo byste si na začátku FRINu potřebovali upevnit základy?

BootCamp fundraisingová dílna je pro organizace, které vážně přemýšlejí o tom, že by se konečně pořádně opřely do fundraisingu. Intenzívní, praktická dvoudenní “nalejvárna” jak postavit vaší první nebo novou kampaň pro dárce, jak si všechno naplánovat, koho zapojit, jak nastavit cíle, co očekávat, na co si dát pozor, jak nastavit rozpočet atd… Každý účastník bude odjíždět s jasnou představou o tom, jak na to a s vlastním plánem nové fundraisingové kampaně pro svou organizaci.

Bootcamp je dobrovolná aktivita v rámci FRINu za dotovaný příspěvek 4.200 Kč s DPH pro 2 účastníky.

13. 5. 2024
9.30—15.00

Vzdělávací dopoledne a P2P odpoledne

Vzdělávání: Design thinking and Human Centered Design, metodika práce s prototypy a řízenými experimenty

P2P odpoledne: Co budeme testovat? Jaké si klademe otázky? Jak to budeme testovat? Co k tomu ještě potřebujeme? Jak si práci v rámci tohoto kurzu naplánovat? Sdílení hypotéz a zadání pro testování – a zvolených postupů testování; zpětná vazba, otázky a odpovědi; zpřesnění úkolů/zadání.

10. 6. 2024
9.30—15.00

Vzdělávací dopoledne a mentorské odpoledne

Vzdělávání: Jak pečovat dlouhodobě o dárce získané ve fundraisingových kampaních.

Příprava a naplánování kampaně. Nastavení cílů kampaně - finančních i nefinančních. Péče o dárce v celém průběhu kampaně. Individuální a firemní dárci a rozdíly v péči o ně.

Školitel: Michaela Kreuterová, Via Clarita

Mentorské odpoledne bude příležitostí dostat od více mentorů a od programového týmu pestrou škálu odpovědí a reakcí na konkrétní otázky související s testováním a rozvojem testované fundraisingové kampaně (tzn. každá organizace bude mít možnost mluvit v průběhu jednoho odpoledne na cca 15-20 minut až se šesti mentory, které se vybere).

setkání proběhne ve Vzdělávacím centru Českého centra fundraisingu 

30. 9. 2024
9.30—15.00

Vzdělávací dopoledne a P2P odpoledne

Vzdělávání: Vzdělávání na tento den FRINu bude rozhodnuto samotnými účastníky FRINu během června a na základě jejich potřeb.

P2P odpoledne s Janem Kroupou

Setkání proběhne ve Vzdělávacím centru Českého centra fundraisingu 

4. 11. 2024
9.30—15.00

Prezentace nanečisto

Možnost přednést připravovanou prezentaci výsledků testování a práce na kampani před mentory a realizačním týmem programu; zpětná vazba, poslední doporučení. Tato možnost je dobrovolná, ale velmi ji doporučujeme.

(setkání proběhne prezenčně pro místní a online formou pro ty z daleka)

25. 11. 2024
15.00-19.00

Den D – závěrečné setkání

Prezentace výstupů testování a výstupů projetu, včetně plánu realizace kampaně a jejích cílů před hodnotící komisí (tým programu Sociálního bankovnictví ČS, Českého centra fundraisingu), mentoři, zkušení fundraiseři, účastníci předešlých FRINů.

Výběr 3 nejlepších projektů, vyhlášení cen.

(setkání proběhne v prostorách České spořitelny)

12. 12. 2024
9.30—15.30

Open Space FRIN – Zaostřeno na FR kampaně

Přijďte sdílet své zkušenosti s přípravou  a  realizací vašich fundraisingových a komunikačních kampaní. FRIN je  roční  akcelerační  program pro  dobročinné  organizace,  které se rozhodly  pořádně rozjet fundraising. A protože  běží už 6. rokem, nasbíral desítky zúčastněných  organizací, stejně jako všechny, které  se  do  vlastního akcelerátoru nakonec nedostaly, spoustu nesmírně cenných praktických zkušeností, které stojí za sdílení s ostatními a za diskusi.

Co konkrétně na vás čeká?

– aktivní účast na tvorbě programu konference
– příležitost vnést do programu témata, která jsou pro vás aktuální
– možnost reflektovat vlastní zkušenost a ponaučení
– možnost poslechnout si a diskutovat o zkušenostech druhých
– příležitost prozkoumat otázky, které zůstávají na okraji zájmu a málo se o nich mluví
– potkat se s kolegy a lépe se poznat
– naladit se na uzavření FR roku

Pojďte se tedy setkat s ostatními fundraisery, s mentory a lektory FRIN v  živém  a interaktivním formátu Open Space konference a  doneste s sebou vlastní zkušenosti, ponaučení i konkrétní otázky, pochybnosti  a výzvy, které  teď před vámi  stojí. Na všechno zajímavé bude prostor!

Open Space FRIN je otevřen všem fundraiserům, ředitelům a zájemcům o fundraising v Česku. (Tedy nejen současným  a minulým účastníkům programu FRIN nebo zájemcům o něj).

Setkání proběhne formou Open space, tedy moderované diskusní konference.

(setkání proběhne ve Vzdělávacím centru Českého centra fundraisingu nebo online)