Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. | Více informací | Rozumím

Harmonogram

25. 1. 2019

Vyhlášení programu a otevření registrace

 

15.3. 2019, 23:59:59

Uzavření registrace 

 

20. 3. 2019

Uzavření prvního kola výběru

Výběr 15 organizací a pozvánka k úvodním prezentacím / informace organizacím, které pro tento rok nebyly vybrány

 

25. 3. 2019, 9.30 – 15.00

Úvodní prezentace

Koncept programu, prezentace záměrů 15 vybraných kampaní (5 minut na organizaci), první zpětná vazba zadání dopracování konceptu testované kampaně – do týdne.

 

10. 4. 2019

Termín uhrazení účastnického poplatku pro 7—10 vybraných týmů, případné doplnění náhradníky.

 

15. 4. 2019, 9.30—15.00

Zahájení programu

Představení vybraných týmů (7—10), sdílení změn v záměru od minulé prezentace, předpokládaný průběh programu, koncept a metodika testování kampaní – evidence-based a behaviorální přístupy aplikované do testování FR kampaní; komponenty programu, práce s mentory, párování s mentory (naživo nebo skype), doladění témat vzdělávacích vstupů, vyjasnění procesů a komunikace, dohody; zadání úkolů na příště: co budeme testovat a jak?

 

20. 5. 2019, 9.30—15.00

Vzdělávací dopoledne a P2P odpoledne

Vzdělávání: Design thinking and Human Centered Design, metodika práce s prototypy a řízenými experimenty
P2P – Co budeme testovat? Jaké si klademe otázky? Jak to budeme testovat? Co k tomu ještě potřebujeme? Jak si práci v rámci tohoto kurzu naplánovat? Sdílení hypotéz a zadání pro testování – a zvolených postupů testování; zpětná vazba, otázky a odpovědi; zpřesnění úkolů/zadání.

 

17. 6. 2019. 9.30—15.00

Vzdělávací dopoledne a mentorské odpoledne

Vzdělávání: Měření dopadu kampaně
Mentorské odpoledne bude příležitostí dostat od více mentorů a od programového týmu pestrou škálu odpovědí a reakcí na konkrétní otázky související s testováním a rozvojem testované fundraisingové kampaně (tzn. každá organizace bude mít možnost mluvit v průběhu jednoho odpoledne na cca 15-20 minut až se šesti mentory, které se vybere).

 

16. 9. 2019, 9.30—15.00

Vzdělávací dopoledne a P2P odpoledne

Vzdělávání podle zájmu účastníků. P2P – sdílení výsledků testování a prototypování přes letní prázdniny, otázky a odpovědi – zpětná vazba; sdílení ponaučení, shrnování; Co ještě plánujeme udělat, abychom v říjnu mohli prezentovat naše výstupy?; zpětná vazba a zpřesnění úkolů/zadání.

 

21. 10. 2019, 9.30—15.00

Prezentace nanečisto

Možnost přednést připravovanou prezentaci výsledků testování a práce na kampani před mentory a realizačním týmem programu; zpětná vazba, poslední doporučení; tato možnost je dobrovolná, nabízíme ji individuálně (30 minut na organizaci), ale ostatní účastníci se mohou přijít podívat, pokud mají zájem; je možné využít skype

 

18. 11. 2019, 15.00—19.00

Den D – závěrečné setkání

Prezentace výstupů testování a výstupů projetu, včetně plánu realizace kampaně a jejích cílů před hodnotící komisí (tým programu, mentoři, zkušení fundraiseři, reklamní agentura), výběr 3 nejlepších projektů, vyhlášení cen (cena Nadace České spořitelny a Sociálního bankovnictví České spořitelny, cena veřejnosti, odborná mentorů – celkem 40 000 Kč, prezentace na LCD České spořitelny, pro bono spolupráce s renomovanou agenturou, voucher na vzdělávání Českého centra fundraisingu).

 

Všechna setkání se konají ve Vzdělávacím centru Českého centra fundraisingu, Dělnická 9, Praha 7 – zde.

Děkujeme