FRIN 2022

Sedmého ročníku akceleračního programu FRIN 2022 se zúčastnily níže uvedené organizace s kampaněmi:

Arnika, z.s.

Arnika je česká nezisková organizace, která od roku 2001 spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Naším posláním je chránit přírodu a zdravé prostředí pro budoucí generace doma i ve světě. Dlouhodobě prosazujeme méně odpadů a nebezpečných látek, živé řeky a pestrou přírodu a právo občanů rozhodovat o životním prostředí.

Mezi naše hlavní aktivity patří výsadba a ochrana stromů, úsilí o příznivé prostředí v Praze i jiných městech, ochrana řek, eliminace látek poškozujících přírodu i lidské zdraví, snižování odpadu a prosazování recyklace, zodpovědné zacházení s nebezpečným odpadem. Podporujeme a rozvíjíme zapojování veřejnosti do ochrany životního prostředí.

Kampaň: Dárek pro přírodu

http://arnika.org/

 

Domov sv. Anežky, o.p.s.

Pomáháme lidem s postižením žít samostatný, důstojný a pestrý život – v jihočeských městech Týn nad Vltavou a Bechyně pro ně proto provozujeme síť sociálních služeb a nabízíme lidem se znevýhodněním pracovní místa například v keramice, truhlárně, šicí dílně nebo při sečení trávy. Naší součástí je i sociální podnik, organizujeme rovněž různé kulturní akce a oživujeme místní komunitu. Celkem pomáháme více než 50 lidem s postižením.
Do FRINu jdeme s cílem rozvinout firemní fundraising, naučit se správně oslovovat firmy coby potenciální dárce, systematicky s nimi udržovat kontakt a získat si jejich dlouhodobou důvěru.

Green Doors, z. ú.

Pomáháme lidem s duševním onemocněním najít ztracenou rovnováhu v důsledku nemoci. Provázíme je a podporujeme v různých fázích zotavení. V našich kavárnách boříme předsudky. Dokazujeme, že lidé s duševním onemocněním mohou – a chtějí – být platní. Dáváme jim šanci vyzkoušet a zažít si práci, která jim umožní obstát. Spolupracujeme se zaměstnavateli, kteří stejně jako my věří, že téma duševního zdraví na pracoviště patří a zaměstnávání lidí se znevýhodněním je samozřejmostí.

Kampaň ve FRIN: Hledáme další superhrdiny aneb Klub přátel

www.greendoors.cz

 

OŽIVENÍ, z.s.

Jsme tým právníků a analytiků, který pracuje na tom, aby úřady a instituce v naší zemi fungovaly lépe. Bojujeme proti korupci ve všech formách a na všech úrovních. Ve státním sektoru i soukromé sféře. Radíme obcím i jednotlivým občanům, odhalujeme korupční kauzy a prosazujeme systémová protikorupční opatření a strategie.

Vzděláváme občany i budoucí zastupitele, pořádáme semináře a poskytujeme právní poradenství zdarma. Jsme tady pro ty, kterým není lhostejné, v jaké zemi žijí a jak se úřady této země chovají k vlastním občanům. Podporujeme sebevědomou občanskou společnost.

Kampaň ve FRINU: „Vzdělaný zastupitel“ aneb vyškol si svého zastupitele

VIDEO medailonek Oživení

www.oziveni.czPéče o duševní zdraví - Výměník, z.s.

Výměník je férový zaměstnavatel pro lidi s duševním onemocněním. Naším přáním je, aby mohli plnohodnotně žít a pracovat bez hospitalizací. Podporované zaměstnání nabízíme v provozech kuchyně, kavárny,  šicí dílny, technické dílny a nově nabízíme administrativní služby. Lidem s duševním onemocněním nabízíme podporu ve dvou sociálních službách.
Pro další rozvoj Výměníku je nutné pořídit spolehlivý automobil, který využijeme k realizaci zakázek v rámci regionu. Do naší činnosti bychom rádi vtáhli firmy z volného pracovního trhu.

http://www.pdz.cz

Dětské krizové centrum

Dětské krizové centrum je jediné zařízení v České republice specializované na syndrom CAN (Child Abuse and Neglect). Klienty Dětského krizového centra jsou děti sexuálně zneužívané, týrané a zanedbávané, nezletilé oběti trestných činů,
děti v závažných životních situacích, děti traumatizované a oběti šikany.

30 let poskytuje Dětské krizové centrum odbornou pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám: dětem týraným, zneužívaným, zanedbávaným a traumatizovaným. Linka důvěry Dětského krizového centra je k dispozici 24 hodin denně/7 dní v týdnu.

Od roku 2017 funguje nonstop telefonní linka pro rizika kyberprostoru. Za 30 let pomohlo Dětské krizové centrum více než 7 700 ohrožených dětí. Odbornou pomoc poskytuje DKC obětem kyberšikany a obětem domácího násilí.
Působnost Dětského krizového centra je celorepubliková, služby jsou bezplatné. Od června 2022 sídlí DKC na nové adrese, kde najdete zázemí pro klienty: ambulanci, diagnostické a terapeutické místnosti, konzultační pracovny a zázemí pro
okamžitou krizovou pomoc.

Kampaň ve FRIN: Přispějte na nové Dětské krizové centrum! | Darujme.cz
www.ditekrize.cz

Charita Česká Lípa

Citlivým přístupem s respektem k individualitě každého jedince bez předsudků pomáháme uspokojovat základní potřeby člověka, snižovat dopad těžké životní situace znevýhodněných občanů, integrovat je do společnosti, preventivně působit proti jejich sociálnímu vyloučení a podporovat funkci rodiny poskytováním kvalitních, profesionálních a provázaných služeb. Díky své práci předáváme společnosti morální hodnoty a vedeme veřejnost k odpovědnosti za vliv na společnost.

Poskytujeme pomoc klientům v 10 rozličných službách a projektech na Českolipsku a Novoborsku.

https://ceskalipa.charita.cz/

Liga otevřených mužů z.s. (LOM)

LOM se zaměřuje na zvyšování kvality života mužů. Jeho posláním je podporovat aktivní přístup mužů k osobnímu rozvoji a zdraví, k zodpovědnému partnerství a k rodičovství, k profesní seberealizaci a ke společenské angažovanosti, zejména na poli rovných příležitostí žen a mužů. Nabízí mužům poradenství, kurzy a outdoorové akce. Kvalitní život mužů podporuje také pomocí expertních, mediálních i politických aktivit.

ParaCENTRUM Fenix

I když nás je jen pár, dokážeme v ParaCENTRU Fenix od roku 2004 a v duchu našeho motta „Roztáčíme život naplno“ pomáhat lidem po poškození míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života. Podporujeme klienty v náročné životní změně, ukazujeme jim cestu a bojujeme jako lvi za jejich lepší společenské začlenění a kvalitu života.

Nabízíme klientům pomoc při přechodu z institucionální péče do domácího prostředí, podporujeme je v soběstačnosti a při návratu na pracovní trh. Zajišťujeme jim komplexní a nezbytné služby jako fyzioterapii, ergoterapii, bezbariérovou přepravu i osobní asistenci. Nabízíme jim odborné sociální, právní, bezbariérové a výživové poradenství a vzdělávací kurzy. Fungujeme také jako půjčovna kompenzačních pomůcek a máme k dispozici startovací bezbariérový byt.

Šíříme také osvětu do škol, kde studenty seznámíme s tím, jak předcházet úrazu, i s tím, co následuje, když se úraz stane. Organizujeme pravidelné společenské a sportovní akce, rekondiční pobyty a další projekty.

www.pcfenix.cz

www.roztacime.cz

Kampaň ve FRIN: Buď jeden z milionu a pošli to dál

S.T.O.P., z.s.

Čtyři písmena v názvu organizace jsou zkratkou slov, která vyjadřují cíle naší práce – Svoboda, Tolerance, Osvěta, Podpora. Nesnažíme se dělat věci za klienty, ale pomoci jim, aby byli samostatní a dokázali aktivně s naší pomocí překonat bariéry, které jim doposud stály v cestě.

Naše organizace vznikla v roce 2001 a na jejím počátku stálo pár nadšenců-studentů Ostravské univerzity, kteří se chtěli pokusit změnit postavení romských dětí v českém školském systému. Za několik let své existence se S.T.O.P. stala profesionální organizací se zaměstnanci a realizuje několik svébytných projektů, ve kterých jsou nadále velmi důležitým hnacím motorem lidé s velkým srdcem, kterým není lhostejný svět – DOBROVOLNÍCI.

Ve své činnosti se zaměřujeme především na vzdělávání - doučování dětí a studentů ze znevýhodněného prostředí od 1. třídy ZŠ až po studenty SŠ. Dále dobrovolníkům pomáháme zapojit se do pomoci různorodého zaměření  a podporujeme je všemožně v této úžasné činnosti. Pro naše dětské klienty organizujeme volnočasové aktivity pestrého zaměření.

Naším mottem je: "Poznání otevírá brány vesmíru." My pomáháme "našim" dětem najít od těchto bran klíč.

Kampaň: Klíč k lepší budoucnosti

http://www.sdruzeni-stop.cz

 

Ve FRINu vyhrávají úplně všichni zúčastnění, protože čas a energii, kterou do programu musí dát je obrovská. Někteří z účastníků dostali však i letos extra ocenění.

Cena mentorů a partnerů z České spořitelny

Cena veřejnosti FRIN 2022

1. místo

Green Doors

 

2. místo

Domov Sv. Anežky

 

3. místo

Oživení

 

Cena ČCF k dalšímu vzdělávání

Výměník, sociální firma

 

Cena ČS - spolupráce s PR týmem

Green Doors

 

FRIN 2022 DEN D závěrečné prezentace v Premium centru ERSTE