Kritéria

Registrovat se mohou organizace, které mají:

  • dvouletou historii
  • konkrétní fundraisingový záměr nebo kampaň, kterou chtějí rozjet či výrazně zvýšit její výnos (očekávané/předpokládané roční navýšení je alespoň 250 tisíc Kč), případně je možné srovnatelnou částku ušetřit)
  • individuální a/nebo firemní dárce
  • vyčleněnou kapacitu (lidi) na fundraising
  • vlastní zdroje, které mohou do testování a prototypování investovat
  • nějaký způsob/nástroj měření výsledků a dopadů
  • vstřícný přístup k veřejnému sdílení svých zkušeností z programu (kazuistiky), případně i k účasti v roli mentorů v následujících letech
  • vyplněnou a podanou přihlášku
  • dva kompetentní členy týmu, kteří jsou ochotni se programu aktivně zúčastnit
  • doloženou podporu vedení organizace

 

Poplatek za účast dvou představitelů z jedné organizace v akceleračním programu FRIN je 8.000 Kč + DPH díky  podpoře České spořitelny a ERSTE.

Poplatek zaplatí pouze týmy, které postoupí po prvních prezentacích do vlastního akceleračního programu.  V případě jeho neuhrazení propadá účast v programu náhradníkům. 

Poplatek zahrnuje účast na všech vzdělávacích akcích a P2P setkáních v rámci FRIN, včetně občerstvení a materiálů, 10 hodin mentoringu od vybraných mentorů včetně tzv. mentorského odpoledne. Detailní rozpis setkání viz Harmonogram FRIN.