O programu

Chcete letos zvýšit příjmy od dárců alespoň o 250 000 Kč? A chcete přitom být co nejefektivnější?

Pojďte s námi otestovat vaši fundraisingovou kampaň a pořádně ji nakopnout!

Přihlaste se do akceleračního programu FRIN!

Přihlaste se do akceleračního programu FRIN viz Harmonogram.

Přibývá neziskovek, které se rozhodly vykročit z uzavřenosti klíčových slov projektů a zahleděnosti do sebe, ucházet se o zájem a podporu lidí okolo sebe a dosahovat ve veřejném prostoru změn bez ohledu na to, zda na ně je vypsána grantová výzva.

To není samozřejmé a my si toho vážíme. Smyslem tohoto programu je takové organizace podpořit, umožnit jim rozvíjet existující a testovat nové fundraisingové kampaně.

FRIN je fundraisingový inkubátor, střižený po vzoru start-up akcelerátorů, který kombinuje hned několik typů podpory: testování, vzdělávání, mentoring a peer to peer sdílení a doplňuje je o aktuální informace, kazuistiky, on-line poradenství, e-learning, sdílení, inspirace. Zkušenosti a výstupy programu a spousta dalších zajímavých informací jsou dostupné všem zájemcům na webu FRIN.cz.

FRIN.cz je fundraisingová INovace, INsight, INiciace, INspirace, INformace

Každý rok je akcelerační program FRIN určen 7—10 našlápnutým týmům, které se rozhodly některou ze svých fundraisingových kampaní inovovat a výrazně ji kvalitativně posunout, případně rozjet kampaň novou a chtějí si ověřit a otestovat své předpoklady, nápady a hypotézy.

Týmům vybraným v otevřeném konkurzu nabízíme:

 • Mentoring a konzultační podporu s prototypováním a testováním kampaní
 • Čtyři tematicky zaměřené workshopy
 • Sdílení zkušeností s ostatními účastníky a s mentory
 • Kazuistiky, informace a doplňkové zdroje z oboru
 • Sdílení a inspiraci na jednodenní konferenci Open Space FRIN

Nejzajímavější kampaně mohou navíc na konci programu získat:

 • hlavní cenu odborné poroty (mentoři programu a zástupci České spořitelny) ve výši 30 tisíc Kč 
 • cenu veřejnosti (hodnotí všichni přítomní na DEN D - závěrečných prezentacích) ve výši 10 tisíc Kč
 • konzultace (kampaně) se seniorním kreativním týmem České spořitelny
 • voucher na vzdělávání Českého centra fundraisingu ve výši 5 tisíc Kč

Předpokládané výstupy akceleračního programu:

 • Zúčastněné organizace (7—10) otestovaly vybranou fundraisingovou kampaň a jsou připravené ji spustit naostro.
 • Organizace umějí testovat své fundraisingové kampaně, lépe je řídí, plánují a vyhodnocují.
 • Zúčastněné organizace (7—10) zvýší příjmy z fundraisingu ze soukromých zdrojů v průměru o Kč 250 000 na organizaci/rok.

Jednoduchost

Preferujeme přímočarost, jasnost, zřetelnost.

Praktičnost

Vše je bez dlouhých řečí hned potřeba vyzkoušet v praxi, otestovat, umazat si ruce od šmíru.

Reflexe

Stavíme na průběžné reflexi, vyhodnocování a zpětné vazbě.

Flexibilita

Jsme otevření hledání, změnám, úpravám a házení nápadů do koše.

Měřitelné výstupy

Měříme výsledky, posuzujeme podle nich úspěšnost a plánujeme další kroky.

Synergie

Vyhledáváme a spolupracujeme s existujícími zdroji a hráči, nevymýšlíme, co už je vymyšleno, rozvíjíme synergie s existujícími programy a infrastrukturou ČCF a Sociálního bankovnictví České spořitelny.