O programu

Chcete letos zvýšit příjmy od dárců alespoň o 250 000 Kč? A chcete přitom být co nejefektivnější?

Pojďte s námi otestovat vaši fundraisingovou kampaň a pořádně ji nakopnout!

Přihlaste se do akceleračního programu FRIN!

Přihlaste se do akceleračního programu FRIN viz Harmonogram.

Přibývá neziskovek, které se rozhodly vykročit z uzavřenosti klíčových slov projektů a zahleděnosti do sebe, ucházet se o zájem a podporu lidí okolo sebe a dosahovat ve veřejném prostoru změn bez ohledu na to, zda na ně je vypsána grantová výzva.

To není samozřejmé a my si toho vážíme. Smyslem tohoto programu je takové organizace podpořit, umožnit jim rozvíjet existující a testovat nové fundraisingové kampaně.

FRIN je fundraisingový inkubátor, střižený po vzoru start-up akcelerátorů, který kombinuje hned několik typů podpory: testování, vzdělávání, mentoring a peer to peer sdílení a doplňuje je o aktuální informace, kazuistiky, on-line poradenství, e-learning, sdílení, inspirace. Zkušenosti a výstupy programu a spousta dalších zajímavých informací jsou dostupné všem zájemcům na webu FRIN.cz.

FRIN.cz je fundraisingová INovace, INsight, INiciace, INspirace, INformace

V roce 2023 bude akcelerační program FRIN opět určen 7—10 našlápnutým týmům, které se rozhodly některou ze svých fundraisingových kampaní inovovat a výrazně ji kvalitativně posunout, případně rozjet kampaň novou a chtějí si ověřit a otestovat své předpoklady, nápady a hypotézy.

Týmům vybraným v otevřeném konkurzu nabízíme:

 • Mentoring a konzultační podporu s prototypováním a testováním kampaní
 • Čtyři tematicky zaměřené workshopy
 • Sdílení zkušeností s ostatními účastníky a s mentory
 • Kazuistiky, informace a doplňkové zdroje z oboru
 • Sdílení a inspiraci na jednodenní konferenci Open Space FRIN

Nejzajímavější kampaně mohou navíc na konci programu získat:

 • hlavní cenu odborné poroty (mentoři programu a zástupci Sociálního bankovnictví České spořitelny) ve výši 30 tisíc Kč 
 • konzultace (kampaně) se seniorním kreativním týmem České spořitelny
 • voucher na vzdělávání Českého centra fundraisingu ve výši 5 tisíc Kč

Předpokládané výstupy akceleračního programu:

 • Zúčastněné organizace (7—10) otestovaly vybranou fundraisingovou kampaň a jsou připravené ji spustit naostro.
 • Organizace umějí testovat své fundraisingové kampaně, lépe je řídí, plánují a vyhodnocují.
 • Zúčastněné organizace (7—10) zvýší příjmy z fundraisingu ze soukromých zdrojů v průměru o Kč 250 000 na organizaci/rok.

Jednoduchost

Preferujeme přímočarost, jasnost, zřetelnost.

Praktičnost

Vše je bez dlouhých řečí hned potřeba vyzkoušet v praxi, otestovat, umazat si ruce od šmíru.

Reflexe

Stavíme na průběžné reflexi, vyhodnocování a zpětné vazbě.

Flexibilita

Jsme otevření hledání, změnám, úpravám a házení nápadů do koše.

Měřitelné výstupy

Měříme výsledky, posuzujeme podle nich úspěšnost a plánujeme další kroky.

Synergie

Vyhledáváme a spolupracujeme s existujícími zdroji a hráči, nevymýšlíme, co už je vymyšleno, rozvíjíme synergie s existujícími programy a infrastrukturou ČCF a Sociálního bankovnictví České spořitelny.

Přihlašování do FRIN 2023 bude od 31. ledna do 28. února 2023.