Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. | Více informací | Rozumím

Lidé ve FRINu

Tým programu FRIN

Jana Ledvinová

Jana Ledvinová

Přes 15 let pracuje jako jako školitelka a poradkyně fundraisingu a managementu NGO v České republice, ve střední a východní Evropě a na blízkém východě. Zkušenosti s řízením NGO získala jako ředitelka občanského sdružení Tereza, které spoluzaložila a řídila přes 20 let. Management NGO studovala na Institutu politických studií v John´s Hopkins University v Baltimore, USA.
Jan Kroupa

Jan Kroupa

Přes 15 let působí jako konzultant, lektor a analytik v oblasti filantropie, fundraisingu a managementu organizací občanské společnosti v České republice a více než deseti zemích světa, především ve střední a východní Evropě. Je spoluzakladatelem Českého centra fundraisingu, předsedou NETT, o.s. (nezávislý think tank pro občanskou společnost, www.ttnett.cz) a členem několika správních rad neziskových organizací u nás i v zahraničí.
Magdalena Špačková

Magdalena Špačková

V Českém centru fundraisingu koordinuje projekty, lektoruje a začala vést konzultace. Působí zde od konce roku 2012. Dříve pracovala mj. jako sociální pracovník, lektor preventivních programů a produkční neziskových i ziskových projektů. Sem tam si nějakou produkci ještě střihne. Má také bohaté zkušenosti v oblasti dobrovolnictví (jako dobrovolník, koordinátor i vedoucí akcí).
Ondřej Zapletal

Ondřej Zapletal

Od jara 2017 je ředitelem Nadace České spořitelny a Nadace Depositum Bonum. Do té doby pomáhal vystavět sociální bankovnictví České spořitelny a pracoval jako stratég akceleračních programů Nadace Karla Janečka. Přes čtyři roky, do roku 2015, stál v čele Nadace Vodafone, kde založil akcelerátor pro sociální startupy Laboratoř Nadace Vodafone, a rozvíjel program Rok jinak. První zkušenosti z neziskového sektoru získal ve společnosti Člověk v tísni, vedl zahraniční humanitární a rozvojové mise v Afghánistánu, Barmě nebo na Srí Lance. Absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, studoval rovněž v USA, Kanadě a Irsku. Je ženatý, má dceru a dva syny. Rád leze a chodí po horách. Proč pracuji v nadaci? Je to obří příležitost udělat něco pro rozvoj české společnosti. Máme k dispozici nezanedbatelné prostředky v nadačním jmění, autonomii rozvíjet projekty v souladu s naším posláním, privilegované postavení při České spořitelně a skvělou správní radu a nadační tým. S tím už se dají dělat velké věci!
Jakub Mareš

Jakub Mareš

Od ledna 2018 pomáhá partnerům Nadace České spořitelny s projekty, které vedou k udržitelným a systémovým řešením problémů lidí mentálním postižením, seniorů a lidí se závislostmi na drogách. Usiluje o to, aby pozitivní společenský dopad těchto projektů znásobovaly tři hlavní nástroje – sociální podnikání, advokační činnost a fundraising ze soukromých zdrojů. Jakub je spoluzakladadatel sítě Impact Hub v Česku. Více než 17 let pracoval v oblasti finančního řízení a strategického plánování v poradenských firmách (PWC, Hub Innovation) i v neziskovém sektoru (Amnesty International, Rubikon centrum). Jakub vystudoval Socioekonomickou geografii v Brně a Finance na VŠE v Praze. Má syna, dceru a psa.

Mentoři programu FRIN

Klára Gajdušková

Klára Gajdušková

Klára pracovala 17 let v korporaci (Erste Bank - Česká spořitelna), kde vedla nejprve tým firemní komunikace a CSR a následně stála u zrodu Sociálního bankovnictví. Vedle toho také byla devět let přeedsedkyní správní rady Nadace ČS. Nyní je členkou správní rady Nadace Open Society Fund a CARE. Kromě toho má vlastní psychologickou a psychoterapeutickou praxi Z rozhovorů s ní načepráte úhel pohledu velkých firemních dárců a firemních nadací na žádosti o granty a dary. Dokáže vám zprostředkovat jejich způsob uvažování a vnímání a bude umět poradit i čeho se v jednání s těmto dárci raději vyvarovat.
Jana Havlenová

Jana Havlenová

Jana Havlenová pracuje jako vedoucí oddělení fundraisingu a marketingu v Domově Sue Ryder. Fundraisingem se zabývá od roku 2008, má mnoho zkušeností s jeho zaváděním do života neziskové organizace a konkrétním využitím pro řízení a strategické plánování. Nasbírala velké množství praktických zkušeností a znalostí z oblasti individuálního a firemního dárcovství, organizovala řadu společenských, kulturních a sportovních charitativních akcí. Absolvovala stáž v Sue Ryder ve Velké Británii zaměřenou na fundraising a rozvoj organizace, lektorsky se podílela na vedlejší specializaci Státní správa a neziskový sektor na VŠE, jako konzultant spolupracuje se Sanek Ponte. Fundraising ji baví širokou škálou příležitostí a prostorem pro kreativitu.
Michaela Kreuterová

Michaela Kreuterová

Michaela Kreuterová pracuje jako ředitelka fundraisingu v Nadaci Via. Fundraisingu se věnuje od roku 2011, kdy začala v humanitární organizaci ADRA jako vedoucí komunikace vést i fundraising. Nasbírala zkušenosti jak s prací s individuálními a firemními dárci, tak s pořádáním fundraisingových akcí. V Nadaci Via se zaměřuje na fundraising od velkých dárců. „Mám ráda lidi a na fundraisingu se mi líbí to, že propojuje lidi z mnoha světů – z nezisku, z byznysu, individuální dárce, i ty, kteří potřebují podporu. A nejvíc mě baví, že spolu s dárci můžu měnit svět k lepšímu.“
Judita Nechvátalová

Judita Nechvátalová

Judita vede projekt společensky prospěšného podnikání GreenCat, což je ekologická reklamní agentura. V letech 2009-14 vytvářela fundraising a PR Sdružení TEREZA. Před tím působila ve velké reklamní agentuře a měla na starosti velké klienty z ČR i korporátní značky. Její vášní je ekologie, příroda a záchrana tvorů, věcí i ideálů.
Jan Gregor

Jan Gregor

Jan v současné době pracuje jako ředitel koalice Za snadné dárcovství, jejíž priority jsou v advokační činnosti, ve sdílení fundraisingového know-how mezi členskými organizacemi, networkingu a vedení komunikační kampaně Závěť pomáhá. V minulosti působil jako programový ředitel Nadace Via. Od roku 2006 se věnoval rozvoji individuálního fundraisingu v Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic. Jan se věnuje konzultacím individuálního fundraisingu, obzvláště v oblastech rozvoje vztahů s dárci.
Lukáš Hejna

Lukáš Hejna

Lukáš Hejna v současné době vede Sdružení VIA, z. ú., které se zaměřuje na technologický rozvoj českých neziskových organizací a posilování jejich kapacit. Věnuje se tématu fundraisingu, zejména v online prostředí, a stojí za nástrojem DARUJME.CZ. „Na fundraisingu mě zajímá vztah a dar vnímám jako projev důvěry. Baví mě propojování online + offline světa, využití technologií a konkrétních online nástrojů vnímám jako příjemnou výzvu, která pomáhá v každodenní práci!“
Michal Veselý

Michal Veselý

Michal Veselý je zkušený profesionál z oblasti řízení, rozvoje organizace, fundraisingu a marketingu. Jeho profesionální kariéra je spojena s Nadací Partnerství a mateřskou evropskou sítí Environmental Partnership Association. Zkušenosti má rovněž z komerčního sektoru a z univerzitního prostředí. Je členem výkonného výboru Business Leaders Fóra. Mezi jeho zkoušenosti patří příprava a řízení mezinárodních projektů financovaných z LIFE+ a Europe Aid, zkušenosti s firemním fundraisingem a rozvojem vztahů s velkými korporátními partnery jako Škoda Auto, Skanska či Siemens, zkušenosti s přípravou major donors campaign i marketingem zaměřeným na eventy či služby. V poslední době se věnuje zejména rozvoji mezinárodních vztahů.
Dalibor Tomko

Dalibor Tomko

Posledních 16 let se učil za pochodu v pestré směsi organizací, od pořádání historických slavností a simulovaných konferencí OSN, přes strategický consulting v nadnárodních korporacích a rozvoj obchodních příjmů v Comic Relief (zábavním a největším fundraiserovi v Británii), po práci na inovačních týmech a tématech společensky prospěšného podnikání, hlavně v Londýně, Praze a Hradci Králové.
Stanislav Kutáček

Stanislav Kutáček

Stanislav Kutáček vystudoval obor Veřejná ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě MU vBrně, kde také získal doktorský titul. Od roku 2008 je finančním ředitelem konsorcia Frank Bold (dříve Ekologického právního servisu a Advokátní kanceláře Šikola a partneři, s.r.o.). V rámci této práce má odpovědnost za finance a zázemí mezinárodní právnické firmy o více než 50 zaměstnancích. Od roku 2001 aktivně pomáhá s procesy strategického plánování a jinými plánovacími procesy v různých organizacích a komunitách, je zkušeným facilitátorem.
Petr Freimann

Petr Freimann

Marketér a komunikační stratég, který nadšeně sleduje všechny počiny v oblasti efektivní komunikace, technologií a inovací. Spoluzaložil komunikační agenturu pro sociální sektor BARD PR, je mentorem v Nadaci VIA a jako Marketing & PR manažer prošel i korporátní vody. Organizacím pomáhá ve strategickém řízení (marketingové) komunikace, fundraisingu a PR. Vždy se snaží myslet primárně "na zákazníka" a jeho CX.

Konzultanti programu FRIN

Martina Břeňová

Martina Břeňová

Martina je ředitelkou pro programy a rozvoj Nadačního fondu Avast. Posledních patnáct let se zabývá propojováním občanského, soukromého a státního sektoru. Tématem její práce je především rozvoj fundraisingu, filantropie, firemní společenské odpovědnosti a občanské společnosti. Vystudovala Filozofickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně. Při studiu se blíže setkala s tématem lidských práv, osobní svobody a důstojnosti a to je leitmotivem její práce dodnes. Pracovala pro řadu nevládních organizací jako např. Nadace VIA nebo Člověk v tísni. Posledních šest let se věnuje rozvoji a poslání Nadačního fondu Avast, třetí největší firemní nadaci v ČR. Spolu s experty vybudovala mj. program Spolu až do konce na podporu inovací a systémových řešení v oblasti paliativní péče. Ten přispěl ke změně přístupu k umírání v české společnosti a získal udržitelnost prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR.
Monika Mihaličková

Monika Mihaličková

Monika je účastnicí posledního ročníku FRIN, kde pro organizaci ROMEA, o.p.s. získala se svojí testovací verzí online kampaně první dvě ceny. Monika je psycholožka, supervizorka a lektorka v oblasti osobního rozvoje. Má dlouholetou praxi s realizací inovativních projektů v neziskovém sektoru. Má zkušenosti v online marketingu získané v oblasti businessu, které využívá při realizací kampaní pro neziskový sektor. „Základem úspěchu je mít vizi. Když propojíte svoji osobní vizí s vizí pracovní, máte z 90% vyhráno. Zbytek se naučíte.“
Jitka Jilemická

Jitka Jilemická

Jitka pracuje jako mediátorka, facilitátorka, lektorka a koučka v oblasti firemní, rodinné a spotřebitelské mediace. Má dlouholetou praxi v oblastech nastavení komunikace v organizacích, nejen v souvislosti s osobnostní typologií členů týmu; řešení konfliktů; facilitace a selfmanagementu. Vede jako člen týmu Conflict Management International dlouhodobé výcviky v mediaci certifikované Anglo – American University. Je zakladatelkou Asociace mediátorů ČR.
Jan Látal

Jan Látal

Jan Látal se věnuje audiovizuální tvorbě již od roku 2001. V roce 2005 ukončil magisterské studium na Literární akademii – obor interaktivní media / tvůrčí psaní. Poté studoval na FAMU, katedru Dokumentární tvorby. Je autorem zhruba 12 dokumentárních filmů vytvořených převážně pro Českou televizi. Jeho posledním filmem je celovečerní dokumentární snímek do kin Česká pivní válka. Je spoluzakladatelem tvůrčího studia Družina, které je zaměřeno na tvorbu veřejně prospěšných kampaní. V jejím rámci spolupracoval na dvou kampaních pro Stranu Zelených. Stojí také za několika úspěšnými virálními spoty (Můj hlas je zelenej, Chcete moře, Jak odstranit Zemana s Fischerem, Change your shoes). Je šťastně ženat, má jednu dceru. Rád tančí, hraje na kytaru, vymýšlí vtipy, jí a jezdí na skůtru.
Marek Havrda

Marek Havrda

Ekonom a sociolog. Studoval na Univerzitě Karlově, Středoevropské univerzitě, Warwick Business School, Johns Hopkins University a Georgetown University. Působil v think-tankcích a Evropské komisi, kde se věnoval socio-ekonomickým analýzám a využití behaviorální ekonomii a experimentálních přístupů pro tvorbu politiky. V současné době se věnuje praktickému využití behaviorální ekonomie (mj. pro lepší vzdělávání, snížení korupce, prevenci závislostí či pro zlepšení vědecké spolupráce) a pracuje na start-upu propojujícím behaviorální vědy a analýzu dat – neopas.com.

Děkujeme