Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. | Více informací | Rozumím

Lidé ve FRINu

Tým programu FRIN

Jana Ledvinová

Jana Ledvinová

Přes 15 let pracuje jako jako školitelka a poradkyně fundraisingu a managementu NGO v České republice, ve střední a východní Evropě a na blízkém východě. Zkušenosti s řízením NGO získala jako ředitelka občanského sdružení Tereza, které spoluzaložila a řídila přes 20 let. Management NGO studovala na Institutu politických studií v John´s Hopkins University v Baltimore, USA.
Jan Kroupa

Jan Kroupa

Přes 15 let působí jako konzultant, lektor a analytik v oblasti filantropie, fundraisingu a managementu organizací občanské společnosti v České republice a více než deseti zemích světa, především ve střední a východní Evropě. Je spoluzakladatelem Českého centra fundraisingu, předsedou NETT, o.s. (nezávislý think tank pro občanskou společnost, www.ttnett.cz) a členem několika správních rad neziskových organizací u nás i v zahraničí.
Marie Říhová

Marie Říhová

Marie Říhová pracuje již dvacet let v organizacích občanské společnosti. 14 let pracovala pro IOM International Organization for Migration, kde koordinovala a fundraisovala osm let projekty Zahraniční rozvojové spolupráce v Gruzii, Arménii, Moldavsku, na Ukrajině a v Rumunsku. Dále pak koordinovala projekty v oblasti integrace cizinců a organizovala výměny zkušeností mezi evropskými zeměmi a Českou republikou v rámci národních i evropských grantů. V posledních letech se věnovala metodice v neziskové organizaci Slovo 21 v rámci vládního programu adaptačně integračních kurzů pro cizince. Jako metodička koordinovala školení lektorů kurzů a jako školitelka se zaměřovala na interkulturní a lektorské dovednosti lektorů. Pro Magistrát hl.m.Prahy koordinuje webové stránky pro cizince a národnostní menšiny. Její vášní je Mexiko, kde v posledních letech pobývala a podporuje místní ženy v udržení tradiční tkalcovské tradice. Ve FRINu koordinuje činnosti programu a podporuje tým mentorů, expertů a účastníků programu.
Jan Gregor

Jan Gregor

Jan externě spolupracuje s Českým centrem fundraisingu a dále jako ředitel koalice Za snadné dárcovství - její priority jsou ve sdílení fundraisingových zkušeností mezi členskými organizacemi, networkingu a vedení komunikační kampaně Závěť pomáhá. V minulosti působil jako programový ředitel Nadace Via. Od roku 2006 se věnoval rozvoji individuálního fundraisingu v Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic. Individuální fundraising je i téma, které Honza rád konzultuje - obzvlášť ho baví hledat způsoby, jak utužovat vztahy s dárci. Tématu se v praxi věnuje přes 14 let.
Ondřej Zapletal

Ondřej Zapletal

Od jara 2017 je ředitelem Nadace České spořitelny a Nadace Depositum Bonum. Do té doby pomáhal vystavět sociální bankovnictví České spořitelny a pracoval jako stratég akceleračních programů Nadace Karla Janečka. Přes čtyři roky, do roku 2015, stál v čele Nadace Vodafone, kde založil akcelerátor pro sociální startupy Laboratoř Nadace Vodafone, a rozvíjel program Rok jinak. První zkušenosti z neziskového sektoru získal ve společnosti Člověk v tísni, vedl zahraniční humanitární a rozvojové mise v Afghánistánu, Barmě nebo na Srí Lance. Absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, studoval rovněž v USA, Kanadě a Irsku. Je ženatý, má dceru a dva syny. Rád leze a chodí po horách. Proč pracuji v nadaci? Je to obří příležitost udělat něco pro rozvoj české společnosti. Máme k dispozici nezanedbatelné prostředky v nadačním jmění, autonomii rozvíjet projekty v souladu s naším posláním, privilegované postavení při České spořitelně a skvělou správní radu a nadační tým. S tím už se dají dělat velké věci!
Jakub Mareš

Jakub Mareš

Od ledna 2018 pomáhá partnerům Nadace České spořitelny s projekty, které vedou k udržitelným a systémovým řešením problémů lidí mentálním postižením, seniorů a lidí se závislostmi na drogách. Usiluje o to, aby pozitivní společenský dopad těchto projektů znásobovaly tři hlavní nástroje – sociální podnikání, advokační činnost a fundraising ze soukromých zdrojů. Jakub je spoluzakladadatel sítě Impact Hub v Česku. Více než 17 let pracoval v oblasti finančního řízení a strategického plánování v poradenských firmách (PWC, Hub Innovation) i v neziskovém sektoru (Amnesty International, Rubikon centrum). Jakub vystudoval Socioekonomickou geografii v Brně a Finance na VŠE v Praze. Má syna, dceru a psa.

Mentoři programu FRIN

Jana Havlenová

Jana Havlenová

Jana vede fundraising a marketing v Sue Ryder, kde původně začínala jako dobrovolník. V roce 2008 se vydala na dráhu fundraisera a od té doby je na cestě za filantropií. Jana má zkušenosti se zaváděním fundraisingu a jeho využitím pro plánování a řízení organizace. Vyzkoušela si všechny oblasti individuálního i firemního dárcovství, organizovala řadu charitativních akcí, úspěšně vedla kampaň zaměřenou na velké dárce. Propojuje PR a marketing s fundraisingem, vymýšlí rozvojové aktivity, vytváří strategie a ráda povzbuzuje týmy, se kterými pracuje.
Michaela Kreuterová

Michaela Kreuterová

Michaela pracuje v Nadačním fondu Via Clarita jako projektová manažerka. Několik let vedla fundraisingový tým Nadace Via, před tím se věnovala PR projektům v neziskovém sektoru i v byznysu. Po studiích politologie a mezinárodních vztahů ji osud na několik let zavál do Indie. Filantropie je její vášní a ráda propojuje lidi z mnoha světů – z byznysu, nezisku, donory, i ty, kteří potřebují podporu.
Judita Nechvátalová

Judita Nechvátalová

Judita vede projekt společensky prospěšného podnikání GreenCat, což je ekologická reklamní agentura. V letech 2009-14 vytvářela fundraising a PR Sdružení TEREZA. Před tím působila ve velké reklamní agentuře a měla na starosti velké klienty z ČR i korporátní značky. Její vášní je ekologie, příroda a záchrana tvorů, věcí i ideálů.
Lukáš Hejna

Lukáš Hejna

Lukáš Hejna vede fundraising v Nadaci Via, která v České republice rozvíjí témata umění žít spolu (komunitní rozvoj) a umění darovat (filantropie a dárcovství). V Nadaci má na starosti spolupráci a péči o major donors i spolupráci s firemními dárci a partnery. Dlouhodobě se věnuje také tématu online dárcovství, 7 let stál za největší online fundraisingovou platformou Darujme.cz a i dnes se aktivně podílí na kampaních neziskovek jako je Psí život.
Michal Veselý

Michal Veselý

Michal Veselý je zkušený profesionál z oblasti řízení, rozvoje organizace, fundraisingu a marketingu. 20 let působil v Nadaci Partnerství kde drivoval zejména firemní fundraising a kampaně spojené s ochranou přírody. Má zkušenosti rovněž s přípravou Major Donors Campaign i přípravou velkých evropských projektů financovaných z LIFE+ a Europe Aid nebo procesem strategického plánování. Působil ve správních radách několika neziskových organizací v Česku i zahraničí. Aktuálně řídí marketing v přední české agentuře podporující lidi se zájmem o podnikání a podnikavost JIC, kde se zabývá zejména changemanagementem drivovaným slibem značky a redesignem služeb. Studoval a učil management neziskových organizací. Absolvoval international visitors leadership program v USA zaměřený na social enterpreneurship. Aktuálně se zdokonaluje v Koučing akademie Libchavy v metodách využití koučingu v managementu a systemickém řízení týmů.
Stanislav Kutáček

Stanislav Kutáček

Stanislav Kutáček vystudoval obor Veřejná ekonomie na Ekonomicko-správní fakultě MU vBrně, kde také získal doktorský titul. Od roku 2008 je finančním ředitelem konsorcia Frank Bold (dříve Ekologického právního servisu a Advokátní kanceláře Šikola a partneři, s.r.o.). V rámci této práce má odpovědnost za finance a zázemí mezinárodní právnické firmy o více než 50 zaměstnancích. Od roku 2001 aktivně pomáhá s procesy strategického plánování a jinými plánovacími procesy v různých organizacích a komunitách, je zkušeným facilitátorem.
Petr Freimann

Petr Freimann

Marketér a komunikační stratég, který nadšeně sleduje všechny počiny v oblasti efektivní komunikace, technologií a inovací. Spoluzaložil komunikační agenturu pro sociální sektor BARD PR, je mentorem v Nadaci VIA a jako Marketing & PR manažer prošel i korporátní vody. Organizacím pomáhá ve strategickém řízení (marketingové) komunikace, fundraisingu a PR. Vždy se snaží myslet primárně "na zákazníka" a jeho CX.
Jan Gregor

Jan Gregor

Jan pracuje v Českém centrum fundraisingu a také jako ředitel koalice Za snadné dárcovství - její priority jsou ve sdílení fundraisingových zkušeností mezi členskými organizacemi, networkingu a vedení komunikační kampaně Závěť pomáhá. V minulosti působil jako programový ředitel Nadace Via. Od roku 2006 se věnoval rozvoji individuálního fundraisingu v Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic. Individuální fundraising je i téma, které Honza rád konzultuje - obzvlášť ho baví hledat způsoby, jak utužovat vztahy s dárci. Tématu se v praxi věnuje přes 14 let.
Jiří Krupa

Jiří Krupa

Jiří má rád, když celá organizace táhne za jeden provaz. Nejvíc mu dělají radost organizace, které své příznivce a dárce chtějí opravdu zapojit k dílu. Ty organizace, které se nebojí svým mailing listům a followerům na sociálních sítích zvyšovat sebevědomí a dnes a denně je povzbuzují k dalším a dalším krokům směrem k lepšímu světu pro nás všechny. Jiří často říká, že on sám nikdy nic moc nevymyslel. Že má prostě jenom tendenci ty všudypřítomné rady od expertů opravdu přeměňovat v eventy, procesy, aktivity, kampaně a akční kroky. Pracoval v Greenpeace a Amnesty International. Nyní konzultuje v menších lokálních i mezinárodních neziskovkách.

Konzultanti programu FRIN

Martina Břeňová

Martina Břeňová

Martina je ředitelkou pro programy a rozvoj Nadačního fondu Avast. Posledních patnáct let se zabývá propojováním občanského, soukromého a státního sektoru. Tématem její práce je především rozvoj fundraisingu, filantropie, firemní společenské odpovědnosti a občanské společnosti. Vystudovala Filozofickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně. Při studiu se blíže setkala s tématem lidských práv, osobní svobody a důstojnosti a to je leitmotivem její práce dodnes. Pracovala pro řadu nevládních organizací jako např. Nadace VIA nebo Člověk v tísni. Posledních šest let se věnuje rozvoji a poslání Nadačního fondu Avast, třetí největší firemní nadaci v ČR. Spolu s experty vybudovala mj. program Spolu až do konce na podporu inovací a systémových řešení v oblasti paliativní péče. Ten přispěl ke změně přístupu k umírání v české společnosti a získal udržitelnost prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR.
Jitka Jilemická

Jitka Jilemická

Jitka pracuje jako mediátorka, facilitátorka, lektorka a koučka v oblasti firemní, rodinné a spotřebitelské mediace. Má dlouholetou praxi v oblastech nastavení komunikace v organizacích, nejen v souvislosti s osobnostní typologií členů týmu; řešení konfliktů; facilitace a selfmanagementu. Vede jako člen týmu Conflict Management International dlouhodobé výcviky v mediaci certifikované Anglo – American University. Je zakladatelkou Asociace mediátorů ČR.
Denisa Ratajová

Denisa Ratajová

Denisa má za sebou pracovní zkušenosti jak v neziskovém, tak firemním sektoru. Vystudovala obor Marketing a komunikace na UTB ve Zlíně. V současné době pracuje jako vedoucí PR a tisková mluvčí v Domově Sue Ryder. Za celou svou pracovní kariéru nasbírala množství zkušeností s propagací neziskových organizací. Stála u rebrandingu Sue Ryder, cíleně rozvíjí vztah s PR agenturami a dokáže poradit, jak komunikovat s novináři. Tedy připravovat nejen tiskové zprávy, ale i cíleně rozvíjet vztah s novináři a působit partnersky. Jejím tématem je propojování neziskového a business sektoru. Jednak ve spolupráci s komunikačními agenturami, a pak také ve firemním CSR. Úzce spolupracuje s fundraisingovým týmem a připravuje komunikaci na míru dárcům, kampaně a eventy organizace spojené s její propagací.
Jan Látal

Jan Látal

Jan Látal se věnuje audiovizuální tvorbě již od roku 2001. V roce 2005 ukončil magisterské studium na Literární akademii – obor interaktivní media / tvůrčí psaní. Poté studoval na FAMU, katedru Dokumentární tvorby. Je autorem zhruba 12 dokumentárních filmů vytvořených převážně pro Českou televizi. Jeho posledním filmem je celovečerní dokumentární snímek do kin Česká pivní válka. Je spoluzakladatelem tvůrčího studia Družina, které je zaměřeno na tvorbu veřejně prospěšných kampaní. V jejím rámci spolupracoval na dvou kampaních pro Stranu Zelených. Stojí také za několika úspěšnými virálními spoty (Můj hlas je zelenej, Chcete moře, Jak odstranit Zemana s Fischerem, Change your shoes). Je šťastně ženat, má jednu dceru. Rád tančí, hraje na kytaru, vymýšlí vtipy, jí a jezdí na skůtru.
Marek Havrda

Marek Havrda

Ekonom a sociolog. Studoval na Univerzitě Karlově, Středoevropské univerzitě, Warwick Business School, Johns Hopkins University a Georgetown University. Působil v think-tankcích a Evropské komisi, kde se věnoval socio-ekonomickým analýzám a využití behaviorální ekonomii a experimentálních přístupů pro tvorbu politiky. V současné době se věnuje praktickému využití behaviorální ekonomie (mj. pro lepší vzdělávání, snížení korupce, prevenci závislostí či pro zlepšení vědecké spolupráce) a pracuje na start-upu propojujícím behaviorální vědy a analýzu dat – neopas.com.

Děkujeme