Tým ČCF

Jana Ledvinová

+420 731 460 975
Jako expertka zajišťuje lektorské a poradenské služby v oblasti fundraisingu, řízení organizace, PR, sociálního podnikání a lektorských dovedností. Přes 15 let pracuje jako jako školitelka a poradkyně fundraisingu a managementu NGO v České republice, ve střední a východní Evropě a na blízkém východě. Zkušenosti s řízením NGO získala jako ředitelka občanského sdružení Tereza, které spoluzaložila a řídila přes 20 let. Management NGO studovala na Institutu politických studií v John´s Hopkins University v Baltimore, USA.

Jan Kroupa

+420 605 406 355
20 let působí jako konzultant, lektor a analytik v oblasti filantropie, fundraisingu a managementu organizací občanské společnosti v České republice a více než patnácti zemích světa, především ve střední a východní Evropě. Je poluzakladatelem Českého centra fundraisingu, předsedou NETT, o. s. (nezávislý think tank pro občanskou společnost) a členem několika správních rad neziskových organizací u nás i v zahraničí. „Pomáhám neziskovkám dělat, co považují za správné, způsobem, který považují za správný.“

Marie Říhová

Marie Říhová 14 let pracovala pro IOM International Organization for Migration, kde koordinovala projekty Zahraniční rozvojové spolupráce v Gruzii, Arménii, Moldavsku, na Ukrajině a v Rumunsku. Dále se zabývala integrací cizinců do společnosti. V posledních letech se věnovala metodice v rámci vládního programu adaptačně integračních kurzů pro cizince. Jako školitelka se zaměřovala na interkulturní a lektorské dovednosti lektorů. Pro Magistrát hl.m.Prahy vytvářela a koordinovala webové stránky pro cizince Praha - Metropole všech a pro národnostní menšiny Praha národnostní.

Petr Babouček

Působí jako lektor a konzultant v oblasti finančního řízení, účetnictví, sociálního podnikání a lektorských dovedností.