Tým ČCF

Jana Ledvinová

ředitelka, konzultantka a lektorka
+420 731 460 975
Jako expertka zajišťuje lektorské a poradenské služby v oblasti fundraisingu, řízení organizace, PR, sociálního podnikání a lektorských dovedností. Přes 15 let pracuje jako jako školitelka a poradkyně fundraisingu a managementu NGO v České republice, ve střední a východní Evropě a na blízkém východě. Zkušenosti s řízením NGO získala jako ředitelka občanského sdružení Tereza, které spoluzaložila a řídila přes 20 let. Management NGO studovala na Institutu politických studií v John´s Hopkins University v Baltimore, USA. Jana vyučuje fundraising a komunikaci ve fundraisingu na bakalářském i magisterském studiu Divadelní fakulty AMU v Praze.

Jan Kroupa

místopředseda spolku, lektor a konzultant
+420 605 406 355
20 let působí jako konzultant, lektor a analytik v oblasti filantropie, fundraisingu a managementu organizací občanské společnosti v České republice a více než patnácti zemích světa, především ve střední a východní Evropě. Je poluzakladatelem Českého centra fundraisingu, předsedou NETT, o. s. (nezávislý think tank pro občanskou společnost) a členem několika správních rad neziskových organizací u nás i v zahraničí. „Pomáhám neziskovkám dělat, co považují za správné, způsobem, který považují za správný.“ Jenda vyučuje Management sociálních služeb na magisterském kurzu na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, který zahrnuje také fundraising a práci s dárci. A na FHS UK vede dva magisterské kurzy pro denní a kombinované studenty Financování organizací občanské společnosti.

Marie Bednářová

Programová ředitelka
+420 737 432 448
Marie 14 let pracovala pro IOM International Organization for Migration, kde koordinovala projekty Zahraniční rozvojové spolupráce v Gruzii, Arménii, Moldavsku, na Ukrajině a v Rumunsku. Dále se zabývala integrací cizinců do společnosti. V posledních letech se věnovala metodice v rámci vládního programu adaptačně integračních kurzů pro cizince. Jako školitelka se zaměřovala na interkulturní a lektorské dovednosti lektorů. Pro Magistrát hl.m.Prahy vytvářela a koordinovala webové stránky pro cizince Praha - Metropole všech a pro národnostní menšiny Praha národnostní. V Českém centru fundraisingu působí od roku 2020.

Tereza Pacalajová

Programová manažerka
+420 724 785 840
20 let působí v neziskovém sektoru, má zkušenosti jak s přímou prací s různými typy cílových skupin, tak s metodickým vedením týmů v jednotlivých organizacích (Člověk v tísni, o.p.s., Ponton, z.s., CheironT, o.p.s., Magdalena, o.p.s.). 5 let se aktivně věnuje fundraisingu, převážně v rovině firemního a individuálního dárcovství. Tereza je profesí konzultantka, fundraiserka, metodička.

Petr Babouček

Finanční ředitel
Finanční ředitel ČCF. Působí také jako konzultant v oblasti finančního řízení, účetnictví, sociálního podnikání a lektorských dovedností.

Martina Lafatová

Fakturace, účetnictví
Martina Lafatová řeší pro ČCF fakturace za vzdělávací kurzy a konzultace.