Klub fundraiserů má za sebou první úvodní setkání a vhled do současných trendů ve fundraisingu doma i ve světě

Trendy ve fundraisingu v ČR i zahraničí. Tak to bylo téma prvního úvodního setkání Klubu fundraiserů, kde se včera sešlo online přes 70 fundraiserů. Už tato hojná účast v Klubu fundraiserů je skvělá, protože je vidět, že rok od roku je v oblasti fundraisingu více nadšených lidí!
A jaké jsou tedy trendy v oblasti dárcovství v ČR? Přečtěte si článek níže shrnující úvodní Klub fundraiserů roku 2024.

 

Objem dárcovství

Dárcovství v České republice nadále roste, a to bez započítání emergency situací. Dárcovství roste rychleji než HDP, i inflace. A k tomu Jenda Kroupa z ČCF dodává: „Je dobrou zprávou, že žijeme v prostředí, kde ochota lidí podporovat dobročinnost stále roste, včetně částek, které jsou ochotni darovat.“

Emergency situací zažíváme v posledních letech více než dost. Jedna akutní situace stíhá druhou. Co to ale pro nás znamená a jak s tím pracovat?

Jenda Kroupa říká: „Bez nádechu cynismu je třeba říct, že to prospívá ochotě lidí darovat.vKaždá katastrofa dárcovství o kousek posune. A dárcovství standardní se už nikdy nevrací zpátky na hodnoty před emergency situací, ale vždy se to posune o trochu dál a výš.“ Mnohé organizace, které se pustily poprvé do emergency fundraisingu (například v začátku války na Ukrajině), se posunuly ve fundraisingu celkově výrazně dál. Ale také si tím samozřejmě zamotaly hlavu, protože to byl obrovský nárůst práce, shrnuje Jenda Kroupa.

 

Segment středních dárců

Za poslední rok je v České republice hned několik dalších velkých firem, které rozdělují podporu kolem 100 milionů ročně. Hlavně v Praze a Brně.

V loňském roce se sice neobjevily nové velké nadace typu rodiny Vlčkových a bratrů Walachových. Ale přibylo několik velkých nových závětí, a to většinou formou akciového portfolia a pro konkrétní neziskovky.

A také se zdá, že i v regionech začínají přibývat dárci, kteří sice nedarují v řádech sta milionů ani desítek milionů, ale v řádech sta tisíců korun. A toto probouzení je opravdu v regionech cítit. Segment středních a velkých dárců i v regionech začíná dobíhat filantropické leadery, za kterými všichni běžně chodí, zdůrazňuje Jan Kroupa.

Segment středních dárců firemních, ale i individuálních dárců, kteří darují v řádech deseti tisíců a nižších sta tisíců korun má podle Jendy Kroupy nyní největší potenciál. A obdobný trend je znát i v dalších zemích Evropy. Na evropské konferenci IFC v loňském roce, které se Jan Kroupa tradičně za České centrum fundraisingu účastní, byl tento segment středních dárců dokumentován v rostoucích číslech také.

Zároveň je ale segment středních dárců pro nás fundraisery zdá se nejtěžší. Ve fundraisingu už celkem dobře umíme pracovat s drobnými dárci. Máme v ČR pokročilejší a sebevědomější organizace, které se učí pracovat i s velkými dárci. Ale mezitím jakoby zůstával segment středních dárců, u kterého úplně neumíme vybudovat programy, které pro dárce budou zajímavé, říká Jan Kroupa.

„Buď pro nás neodpovídá poměr cena/výkon, tedy práce s těmito dárci nám v organizacích nepřináší dost příjmů. Anebo se na tyto dárce snažíme aplikovat to, co děláme za péči s drobnými dárci a to tyto střední dárce nebaví a necítí se v tom dobře“, říká Jan Kroupa.

 

Veřejné instituce a příspěvkové organizace na trhu dárcovství

V loňském úvodním Klubu fundraiserů jsme se také bavili o tom, že začínají fundraisovat veřejné instituce. Celý loňský rok je tohoto trendu důkazem. Mezi svými abonenty fundraisuje například Smetanova Litomyšl, Česká filharmonie, ČVUT, UMPRUM, Národní divadlo. A některé instituce to dělají velmi dobře.

V neziskovém sektoru tento trend můžeme přivítat jako skvělou posilu s vědomím toho, že čím bude na světě spokojenějších dárců, tak tím možná získáme více podpory i my podle hesla „Velkorysost plodí velkorysost“, říká Jenda Kroupa. Bude to pro nás rozhodně užitečnější než tyto nové hráče na poli fundraisingu brát jako konkurenci. Každopádně ovšem budou také motivací k tomu dělat naši práci čím dál tím lépe.

 

Podpora organizačního rozvoje velkými nadacemi

Janu Ledvinovou v oblasti fundraisingu zaujalo, že velcí hráči na mezinárodním poli dárcovství čím dál tím více podporují i organizační rozvoj svých partnerů. Byli jsme toho svědky ve velkém programu britsko americké nadace Choose Love, kde se České centrum fundraisingu ve spolupráci se švýcarskou organizací Nonprofit Builder účastnilo podpory organizačního rozvoje neziskových organizací pracujících s vlnou ukrajinských běženců. Choose Love vyčlenila 330 tisíc USD právě na podporu rozvoje samotných organizací, které v důsledku války na Ukrajině čelily nebývalým výzvám.

Během krátké doby se jejich týmy například z několika lidí rozrostly desetinásobně. Organizace dostaly obrovskou finanční a materiální podporu ze zahraničí na pomoc ukrajinským uprchlíkům, na kterou nebyly do té doby zvyklé. Mnoho z nich vzniklo samovolně a na dobrovolné bázi v reakci na náhlou situaci.

A České centrum fundraisingu bylo osloveno ke spolupráci se švýcarskou organizací Nonprofit Builder k jejich podpoře v oblasti rozvoje jejich organizačních kapacit. 12 zemí, 123 projektů, 67 konzultantů ze zemí střední a východní Evropy a celého světa, distribuovaná podpora ve výši 330 tisíc USD.

Už z dřívějších dob a mezinárodních partnerství jako byl program POINT mělo ČCF síť mezinárodních odborníků v různých státech jako je Ukrajina, Moldavsko, Rumunsko, Polsko aj. A právě tito mezinárodní odborníci včetně týmu ČCF a českých expertů napomáhali organizacím čelícím přílivu ukrajinských běženců v různých oblastech jejich vnitřního managementu a posílení a rozvoje kapacit. 

Více informací o tomto našem velkém mezinárodním programu se můžete dočíst zde: https://fundraising.cz/ccf/programy/choose-love-nonprofit-builder/

Tohoto trendu si můžeme všímat i u dalších mezinárodních nadací, ale také u českých nadací. To, co dříve bylo téměř nemožné zafinancovat z dotačních titulů, dostává nyní čím dál tím více pozornosti od firemních dárců a nadací. Neziskové organizace nemohou naplňovat své vize dobročinnosti, pokud k tomu nemají dostatek kapacit.

 

Darování jako společenská norma

Jana Ledvinová z ČCF také v úvodním Klubu fundraiserů upozornila na to, že darování začíná být čím dál tím více vnímáno jako společenská norma. Darování začíná být standardní.

Vznikají sociální firmy nebo součásti firem, které se zaměřují na sociální témata.

I příspěvkové organizace začínají mít přesah k filantropní činností a tím pádem i k fundraisingu.

 

Klub fundraisingu má za sebou své úvodní setkání. Nyní nás čeká utváření programu a zvaní hostů k tématům, která včera plénum 70 účastníků prvního klubu vytipovalo.

V roce 2024 se také můžete těšit na to, že vám budeme v rámci Klubu fundraisingu sdílet mnohé mezinárodní a evropské novinky. ČCF je členem sítě EFA – European Fundraising Association a členové našeho Klubu fundraiserů mají potažmo výhody spojené s naším členstvím v EFA včetně slev na webináře aj. Máme se opět na co těšit!