Fundraising friendly: jak nastavit fundraising v organizaci. Online kurz pro management a vedení organizací.

—  Jana Ledvinová, Jan Kroupa

3dílný fundraisingový webinář pro ředitele, finanční ředitele, vedení organizací, členy správní rady. V loňském roce velmi osvědčený online seminář o 3 částech, který absolvovalo již pár desítek lidí v managementu dobročinných organizací. 

Začlenění práce fundraisera do managementu organizace je ještě stále pro mnohé organizace velkou výzvou. A přitom je jasné, že fundraising se bez intenzivní práce a spolupráce v týmu rozvíjet nedá. Jak vybalancovat pracovní tým a nastavit systémy řízení tak, aby se v organizaci fundraising usadil a efektivně přinášel potřebné zdroje?

Témata

  • Kdy je čas přijmou fundraisera nebo založit fundraisingový tým?
  • Jaké jsou možnosti odměňování? Jaká jsou kritéria hodnocení práce fundraisera?
  • Kdy si na sebe má fundraiser vydělat?
  • A kdy lze očekávat dlouhodobý a předvídatelný příjem z fundraisingu?
  • Jak motivovat ostatní členy týmu, aby spolupracovali na rozvoji zdrojů?
  • Jaká je role ředitele a členů správní rady ve fundraisingu?
  • Co může rozvoj fundraisingu přinést do organizace kromě peněz?
  • Jak je naše organizace na fundraising připravená?
  • A má to vůbec cenu? Nebudeme raději nadále „jen psát granty“?

Pojďme se o těchto a dalších otázkách společně bavit.

Zveme vás tímto na společný on-line páteční brunch o 3 dílech vždy od 9.30 do 12.30.

Registrace
Školitelé
Jana Ledvinová, Jan Kroupa
Termín
12. 4. 2024, 9.30-12.30
24. 5. 2024, 9.30-12.30
14. 6. 2024, 9.30-12.30
Cena
4 100 Kč s DPH
Místo konání
online

Názory účastníků

Všechny bloky byly pečlivě připravené a dobře do sebe zapadaly. Pro mě byl nejpřínosnější první a druhý díl - plánování fundraisingu a co je důležité pro to, aby vše fungovalo. Určitě i role správní rady a fundraisera, princip odměňování a parametry, které je dobré sledovat. Celý kurz byl pro mě velkým přínosem a posunul mě profesionálně zase o kousek dál. Děkuji.
Přehodnotila jsem co je a co není podstatné. Přeskládala jsem si priority. Je to inspirativní prostředí, ve kterém mě napadá kudy dál. Je to motivující. Určitě zapracuji na dlouhodobých dárcích a nebudu se tolik věnovat PR akcím.
Inspirací mi byli připojení účastníci. Co velmi kvituji je ten fakt, že jsem vždy po skončení měla dobrý pocit z již odvedené práce a ještě lepší pocit z toho, že víme, co máme dělat a jak to máme dělat (a čeho se naopak vyvarovat)
Moc mi vyhovoval páteční dopolední čas, to bylo moc fajn. Nepřišla jsem na nic, co bych udělala jinak! Jste skvělí!!!!
Inspirovalo mne skoro všechno :-) Jsem začínající jak ředitel, tak fundraiser, tak přemýšlím, jak vše v organizaci nastavit. Takže touto oblastí jsem nepolíbený :-) Nejvíce mě zaujalo téma, jak zapojit dozorčí radu do fundraisingu. Takže děkuji!
Seminář mi dal uvědomění si toho, co vše je součástí světa fundraisingu, že nejde jen o agendu kolem dárců. A že není dobré mít v hlavně jen to, že potřebujeme fundraisera, ale že je to týmová práce.
Nejvíce mne zaujala důležitost zapojit FR do vedení organizace, na úrovni vedoucího úseků. Způsob odměňování FR. Způsob zapojení ředitele do fundraisingu společnosti.
Neměnila bych nic, naopak chci ocenit, že jsou k dispozici automaticky videa. Prostředního dílu jsem se nemohla zúčastnit. Video jsem pak zhlédla a moc tu možnost ocenila.
Za mě skvělé, i s možnosti shlédnout záznam a podívat se na některé části nebo celek opakovaně. Děkuji za příjemně a konstruktivně strávený čas.