Spolupráce s Nadací rodiny Vlčkových

Velmi zajímavá spolupráce se připravuje s Nadací rodiny Vlčkových, která se kromě vybudování Centra komplexní péče na Cibulce rozhodla pozvat další soukromé dárce k tomu, aby společně s nadací podpořili systémovou změnu dětské paliativní péče v celé České republice. Bude velmi zajímavé sledovat, jak soukromí dárci v Česku budou reagovat na pozvání nadace ke spolupráci na společné podpoře systémové změny v této oblasti. ČCF spolupracuje na přípravě této kampaně, která se bude testovat v roce 2023.

Výše uvedené konzultace realizoval za ČCF Jan Kroupa společně s Jiřím Bártou, který se po odchodu z 22 let ve vedení Nadace Via vydal na dráhu fundraisingového konzultanta a zaměřuje se právě na práci s velkými dárci. Jenda s Jiřím se znají přes 30 let, pracovali společně na Major Donor kampaních Nadace Via, na podpoře práce s velkými dárci Španělské asociace nadací a připravují další společné projekty, protože je společná práce těší, baví a skvěle se doplňují.