Nadace Choose Love & Nonprofit Builder – Program na podporu organizačních kapacit dobročinných organizací pomáhajících vlně ukrajinských běženců

V květnu 2022 jsme započali naši doposud největší zahraniční spolupráci, a to v rámci programu Choose Love na podporu organizačních kapacit dobročinných organizací pomáhajících vlně ukrajinských běženců. Program, který končí na podzim 2023, zahrnoval 12 zemí, 55 organizací pomáhajících vlně ukrajinských běženců, 67 konzultantů ze zemí střední a východní Evropy i z celého světa, kteří se domlouvali s organizacemi v jejich rodném jazyce, 128 projektů na podporu organizačního rozvoje. Vše v rozsahu 330 000 USD organizacím v přímé pomoci ukrajinským běžencům. Koordinaci tohoto obrovského programu měla na starosti Jana Ledvinová z ČCF.

Cílové organizace podpory se nacházely po celé Evropě, nejvíce jsme spolupracovali s organizacemi ukrajinskými, polskými, moldavskými, rumunskými, slovenskými, ale i britskými, americkými aj. Ti všichni se zapojili do podpory ukrajinských uprchlíků a čelili během pár týdnů obrovským změnám i ve vnitřním nastavení organizací. Během krátké doby se jejich týmy například z několika lidí rozrostly desetinásobně. Dostali obrovskou finanční a materiální podporu ze zahraničí na pomoc ukrajinským uprchlíkům, na kterou nebyly do té doby zvyklé. Mnoho z nich vzniklo samovolně a na dobrovolné bázi v reakci na náhlou situaci.

Pro tyto všechny organizace poskytla nadace Choose Love ze zorganizovaných sbírek prostředky na jejich podporu. A České centrum fundraisingu bylo osloveno ke spolupráci se švýcarskou organizací Nonprofit Builder k jejich podpoře v oblasti rozvoje jejich organizačních kapacit.

Už z dřívějších dob a mezinárodních partnerství jako byl program POINT mělo ČCF síť mezinárodních odborníků v různých státech jako je Ukrajina, Moldavsko, Rumunsko, Polsko aj. A právě tito mezinárodní odborníci včetně týmu ČCF a českých expertů napomáhali organizacím čelícím přílivu ukrajinských běženců v různých oblastech jejich vnitřního managementu a posílení a rozvoje kapacit.

Během prvních měsíců programu roku 2022 jsme začali spolupracovat s několika desítkami organizací, kterým bylo poskytnuto vzdělávání, konzultace v jejich rodném jazyce nebo v angličtině a řada se jich zúčastnila také programu Leaders of Tomorrow v České republice v prosinci 2022.

Na podzim 2023 již uzavíráme s nadací Choose Love celý program a těšíme se na měření dopadu.