Nadace Blíž k sobě a další nadace – je radost mít po boku takové partnery

Již 7 rokem pokračuje naše spolupráce s nadací Blíž k sobě, která svým partnerům nabízí prostřednictvím ČCF příležitost posouvat se ve fundraisingu, vzdělávat se, plánovat, vymýšlet a testovat fundraisingové kampaně, nebo si jen ujasnit své možnosti. Velice oceňujeme míru prozřetelnosti, se kterou Blíž k sobě přistupuje ke spolupráci k příjemcům nadačních příspěvků i důvěry, kterou v nás nadace vkládá. O podobný způsob spolupráce – tedy o individualizovanou konzultační / mentorskou podporu příjemců jejich grantů – projevují zájem další soukromé nadace, konkrétně nadace 3W Foundation a nadace Benetheo. Konkrétní podobu možné spolupráce s nimi ještě budeme společně hledat.

Je velmi sympatické sledovat, jak se soukromé nadace v Česku posouvají ve svém přemýšlení o tom, co mohou pro podpořené organizace udělat a co jim mohou nabídnout a v čem všem je mohou podpořit, aniž by na ně vytvářely nepřiměřený tlak nebo je nadměrně zatěžovaly. Je radost mít po boku takové partnery!