Příspěvková organizace může a má usilovat o podporu od soukromých dárců

Jak jsou na tom příspěvkové organizace s podporou od soukromých dárců? Objevují se první vlaštovky a některé jsou velmi úspěšné! Naše dlouhodobější a intenzivnější konzultační podpora v poslední době zahrnovala především strategický rozvoj týmu Oddělení péče o partnery a dárce České filharmonie, který realizuje svou první kampaň zaměřenou na velké dárce. České filharmonii se daří budovat skvělý fundraisingový tým, který má velkou podporu a oporu ve vedení organizace, a díky tomu je i kampaň OPUS 85 nebývale úspěšná, i když je zatím na samém začátku a poběží až do léta 2024.

Tým péče o partnery a dárce připravuje ve spolupráci s ČCF své první strategické plánování fundraisingu. Z pohledu ČCF je tato intenzivní aktivita České filharmonie průlomová a máme z ní velkou radost. Bylo načase ukázat, že příspěvková organizace může a má usilovat o podporu od soukromých dárců, a že pokud má ambici nebýt průměrná nebo dobrá, ale skvělá, není možné očekávat, že by něco takového bylo možné dosáhnout jen za podpory z veřejného rozpočtu.

Doufáme a předpokládáme, že příklad České filharmonie bude v nadcházejících letech inspirovat další veřejnoprávní subjekty – univerzity, galerie, divadla, knihovny a další, aby příklad České filharmonie následovaly.

Ostatně první vlaštovky už se začínají objevovat – skvělým, a také velmi úspěšným příkladem je Nadační fond Kliniky paliativní medicíny, který založila 1.Lékařská fakulta v partnerství se Všeobecnou fakultní nemocnicí, který dokázal už v prvním roce své existence rozdělit v oblasti paliativní medicíny granty za bezmála deset milionů korun, které získal od soukromých dárců – a ČCF mělo tu čest být při tom.

Více o naší konzultační činnosti se dozvíte například ve Výroční zprávě ČCF pro rok 2022.