Fundraising friendly: jak nastavit fundraising v organizaci. Online kurz pro management a vedení organizací.

—  Jana Ledvinová, Jan Kroupa

Fundraisingový seminář pro ředitele, vedení organizací, členy správní rady a fundraisery. V loňském roce velmi osvědčený online seminář o 3 částech, který absolvovalo již pár desítek lidí v managementu dobročinných organizací. 

Začlenění práce fundraisera do managementu organizace je ještě stále pro mnohé organizace velkou výzvou. A přitom je jasné, že fundraising se bez intenzivní práce a spolupráce v týmu rozvíjet nedá. Jak vybalancovat pracovní tým a nastavit systémy řízení tak, aby se v organizaci fundraising usadil a efektivně přinášel potřebné zdroje?

Témata

  • Kdy je čas přijmou fundraisera nebo založit fundraisingový tým?
  • Jaké jsou možnosti odměňování? Jaká jsou kritéria hodnocení práce fundraisera?
  • Kdy si na sebe má fundraiser vydělat?
  • A kdy lze očekávat dlouhodobý a předvídatelný příjem z fundraisingu?
  • Jak motivovat ostatní členy týmu, aby spolupracovali na rozvoji zdrojů?
  • Jaká je role ředitele a členů správní rady ve fundraisingu?
  • Co může rozvoj fundraisingu přinést do organizace kromě peněz?
  • Jak je naše organizace na fundraising připravená?
  • A má to vůbec cenu? Nebudeme raději nadále „jen psát granty“?

Pojďme se o těchto a dalších otázkách společně bavit.

Zveme vás tímto na společný on-line páteční brunch, každý druhý měsíc, poslední pátek v měsíci, vždy od 9.30 do 12.30.

Registrace
Školitelé
Jana Ledvinová, Jan Kroupa
Termín
18. 3. 2022, 9.30-12.30
8. 4. 2022, 9.30-12.30
6. 5. 2022, 9.30-12.30
Cena
4 100 Kč s DPH
Místo konání
online