Česká asociace pro africká studia (ČAAS) hledá fundraisera/ku

Jsme Česká asociace pro africká studia (ČAAS) a budeme organizovat významnou konferenci Evropské asociace afrických studií (Praha, 25.-28.6.2025), která se uskuteční v prostorách Univerzity Karlovy v Praze a na které očekáváme až 2.000 delegátů z celého světa.

O konferenci

Naším cílem je umožnit účast na této akci i těm akademikům/akademičkám, kteří působí přímo na afrických institucích a kteří mají z finančních důvodů často problém se na tyto velké akce osobně dostat.

Hledáme fundraisera/fundraiserku, který/která nám pomůže vybrat od soukromých firem, nevládních organizací a dalších institucí finanční prostředky, které nám pomohou podpořit formou stipendia naše africké kolegy.

Věříme, že propojování akademického a výzkumného sektoru mezi Evropou a Afrikou, potažmo mezi Českou republikou a Afrikou, má smysl a že osobní účast afrických kolegů na této konferenci bude přínosem pro rozvoj další spolupráce.

Více informací: Hana Horáková, hana.horakova@upol.cz