Senior Fundraising Manager*ka ProVeg

Freelancer, Full or part-time · Czechia Remote, Czech Republic (Prague)

 

Hledáme nového kolegu nebo kolegyni, který*á bude mít na starosti získávání finančních darů od hlavních dárců*kyň a institucionálních finančních podporovatelů. Máš skvělé komunikační dovednosti, baví tě budovat a pečovat o vztahy, dokážeš porozumět potřebám a požadavkům našich dárců*kyň a institucionálních podporovatelů, ale také navrhovat vhodná řešení? Dej nám o sobě vědět.

 • Umístění: Praha nebo dálkově (Česká republika)
 • Hodiny: 80-160 hodin měsíčně
 • Zodpovídá: Co-Director, ProVeg Czechia
Oblasti působnosti
 • Vyvinutí vlastní strategie a její implementace k získání významných příjmů od hlavních dárců*kyň a institucionálních finančních podporovatelů:
  • akvizice hlavních a firemních dárců prostřednictvím osobních schůzek (60%);
  • aktivní vyhledávání a řízení grantových výzev, projektů a žádostí o granty a dotace (40%);
  • vypracování plánu získávání finančních darů od hlavních dárců*kyň, který je v souladu s cíli organizace a obsahuje strategie pro identifikaci dárců*kyň, oslovování a péče o stávající dárce*kyně;
  • průběžné hodnocení a zdokonalování strategií získávání finančních darů na základě trendů dárců*kyň, analýzy trhu a osvědčených postupů v péči o hlavní dárce*kyně;
  • zpracování fundraisingové strategie ve spolupráci s vedením organizace.
 • Budování a řízení portfolia individuálních hlavních dárců*kyň a institucionálních finančních podporovatelů:
  • identifikace a prioritizace potenciálních hlavních dárců*kyň prostřednictvím průzkumu sítí a příležitostí k zapojení;
  • navázání a péče o vztahy s jednotlivými osobami s vysokým čistým jměním prostřednictvím personalizované komunikace, setkání, akcí a dalších možností kontaktu;
  • zajištění vynikající péče o hlavní dárce*kyně poskytnutím včasných a významných aktualizací o dopadu jejich příspěvku;.
  • implementace strategií uznání, jako jsou personalizované dopisy s poděkováním, události na počest dárců*kyň a exkluzivní příležitosti k zapojení, s cílem vyjádřit vděk a rozvíjet dlouhodobé vztahy.
 • Zodpovědnost za organizaci událostí a schůzek za účelem dosažení našich cílů ve sběru finančních prostředků od individuálních/skupinových dárců*kyň.
 • Účast na prezentačních a společenských akcích:
  • plánování a realizace exkluzivních událostí, setkání a programů na uznání dárců*kyňs cílem prohloubení vztahů;
  • zastupování organizace na networkingových akcích, konferencích a setkáních zaměřených na dárce*kyně s cílem rozšířit dárcovskou základnu a posílit partnerství v rámci filantropické komunity.
 • Tvorba kampaní ve spolupráci s PR a prezentování organizace:
  • úzká spolupráce s komunikačním týmem na přípravě prezentačních materiálů a sdělení, zajištění konzistence v brandingu a vyprávění příběhů ve všech komunikacích s dárci*kyněmi;
  • spolupráce s manažerkami projektů k získání poutavých informací o výsledcích projektů a úspěšných příbězích pro reportování dárcům*kyním a jejich zapojení;
  • spolupráce na textech, správě webu a přípravě vizuálů pro jednotlivé projekty;
  • vytváření poutavých a přizpůsobených návrhů, výkladů a prezentací, které artikulují misi organizace, dopady a finanční potřeby přizpůsobené individuálním zájmům a preferencím dárců*kyň;
  • vytváření přesvědčivých příběhů, které demonstrují hodnotu a význam podpory od hlavních dárců*kyň při prosazování iniciativ organizace.
 • Správa dat a reportování:
  • udržování přesných a aktualizovaných záznamů o dárcích*kyních v databázi CRM, sledování interakcí, preferencí a historie příspěvků;
  • pravidelné generování reportů a analýz o aktivitách získávání finančních darů od hlavních dárců*kyň, poskytování informací o metrikách angažovanosti dárců*kyň, pokroku ve sbírání finančních prostředků a oblastech pro zlepšení, které budou sloužit k podpoře rozhodování.
Kvalifikace
 • schopnost aktivního naslouchání a pochopení potřeb hlavních dárců*kyň a institucionálních finančních podporovatelů;
 • výborné komunikační dovednosti, reprezentativní vystupování a přesvědčivý projev;
 • minimálně 2 roky zkušeností v oblasti fundraisingu;
 • aktivní znalost anglického jazyka;
 • silné organizační a vyjednávací schopnosti a schopnost plánovat a koordinovat více úkolů současně;
 • chuť rozvíjet své znalosti a dovednosti, učit se a růst;
 • schopnost pracovat samostatně;
 • pracovat s nástroji jako jsou WrikeSlack, (pokud jsi s nimi ještě nepracoval*a, tak ti vše ukážeme a naučíme);
 • ztotožnit se s naší vizí a misí.
Výhody spolupráce s námi
 • práce na 20-40 hodin týdně;
 • odpovědnou a důležitou práci v organizaci se silnou vizí (chceme nahradit 50 % živočišných produktů rostlinnými a kultivovanými potravinami do roku 2040) #50by40;
 • prostor pro seberealizaci a kreativitu;
 • inkluzivní pracovní tým;
 • home office;
 • vzdělávací a další benefity;
 • adekvátní fixní finanční odměnu.
Kdy?

Uzávěrka přihlášek: do obsazení pozice

Další informace

Dočetl*a jsi až sem a máš zájem? Pak vyplň tento formulář a přihlas se tak do výběrového řízení. Výběrové řízení nemá určený termín uzavření přijímání přihlášek. Ty budeme průběžně posuzovat a vybrané zájemce*kyně jako první pozveme na online pohovor. Nástup je možný po uzavření výběrového řízení ihned.

Výběrové řízení má 2-3 kola:

 1. Pohovor se spoluředitelkou ProVeg Česko
 2. Vypracování dvou úkolů a následná prezentace jednoho z nich
 3. Případný dodatečný pohovor s dalšími členy*kami týmu ProVeg Česko

 

V rámci procesu přihlášky byste nám mohli poskytnout odpovědi o délce 200-300 slov na každou z následujících otázek:

 1. Můžete uvést příklad situace, kdy jste museli kreativně přemýšlet, abyste získali významný dar? Jak velký dar se vám podařilo získat?
 2. Jaké jsou podle vás nejúčinnější taktiky pro rozvíjení dlouhodobých a úspěšných vztahů s hlavními dárci?
 3. Dokážete nám vyprávět o situaci, kdy jste museli řešit obtížný vztah s hlavním dárcem? Jak se vám podařilo úspěšně řídit tento vztah?
O nás

ProVeg International je organizace zvyšující povědomí o potravinách, která pracuje na transformaci globálního potravinového systému nahrazením živočišných produktů rostlinnými a kultivovanými alternativami do roku 2040.

ProVeg spolupracuje se všemi relevantními zúčastněnými stranami na vytvoření potravinového systému, kde si každý vybírá lahodné a zdravé jídlo, které je dobré pro všechny lidi, zvířata a naši planetu.

ProVeg získala cenu OSN Momentum for Change a úzce spolupracuje s klíčovými agenturami OSN zabývajícími se potravinami a životním prostředím.  Máme status pozorovatele u UNFCCC a IPCC, zvláštní poradní status u ECOSOC a jsme akreditováni pro UNEA.

ProVeg vytváří globální dopad, s pobočkami v 11 zemích na čtyřech kontinentech a více než 200 zaměstnanci a zaměstnankyněmi.

 

Více informací