Podpůrný a paliativní tým FNKV hledá fundraisera

Jsme Podpůrný a paliativní tým FNKV poskytující specializovanou paliativní péči ve fakultní
nemocnici. Pečujeme o lidi s pokročilým nevyléčitelným onemocněním. Společně s našimi
pacienty a jejich blízkými vytváříme plán, aby byli připraveni na vše, co je může potkat, a i v takto
těžké situaci si mohli zvolit pro sebe co nejlepší řešení. Do svého týmu hledáme fundraisera,
který nám pomůže získat finanční prostředky nad rámec rozpočtu nemocnice proto, abychom
mohli dále tuto službu rozvíjet a poskytovat ji více pacientům a jejich rodinám.

Hledáme fundraisera, který:
– umí vytvořit fundraisingovou strategii a realizovat konkrétní fundraisingové a propagační
aktivity
– nebojí se fundraisingu pro státem zřizovanou organizaci
– bude proaktivně vyhledávat nové příležitosti a zdroje financování
– umí zajímavým způsobem prezentovat a získat pro projekt donory, nastavit s nimi
fungující dlouhodobou spolupráci
– je kreativní, přichází s novými nápady a zároveň je umí dotahovat do konkrétní realizace
– má rád výzvy a nové úkoly, např. být prvním fundraiserem týmu
– bude schopen zajistit dlouhodobou finanční podporu týmu
– bude součástí týmu zdravotníků, kteří chápou nevyléčitelnou nemoc v širším kontextu
života pacienta a usilují o to, aby se u nás umíralo lépe

Proč nemocniční tým potřebuje fundraisera?
Paliativní péče v nemocnicích se v ČR rozvíjí teprve pár let. Náš tým vznikl v roce 2016 a byl
jedním z prvních nemocničních týmů. I když paliativní péče prokazatelně zlepšuje kvalitu života
pacientů a vede i ekonomickým úsporám, není dosud adekvátně nastaven systém úhrady této
péče ze zdravotního pojištění. V nemocnici naší velikosti poptávka po našich službách
mnohonásobně přesahuje kapacitu našeho týmu. Úhrada od zdravotních pojišťoven zajišťuje
necelou polovinu mzdových nákladů, zbytek hradí sama nemocnice.
Naše i zahraniční zkušenosti ukazují, že tento typ péče, má-li být poskytován na dostatečné
úrovni a dále rozvíjen, se neobejde bez vnějších zdrojů.

Co očekáváme:
– zkušenost s fundraisingem (příp. marketingem), fundraisingové kontakty výhodou
– výhodou práce v neziskovém sektoru či ve zdravotnictví)
– schopnost nadchnout druhé – přesvědčivé a kultivované vystupování
– samostatnost a proaktivitu v realizaci fundraisingových aktivit
– výborný mluvený i písemný projev v českém jazyce (angličtina výhodou)
– výhodou je vhled do problematiky paliativní péče
– trestní bezúhonnost

Co nabízíme?
– maximální podporu týmu, jeho zapojení a společné definování priorit a potřeb týmu
– možnost seberealizace, velkou míru samostatnosti
– zajímavou práci v nemocničním týmu s celospolečenským přesahem
– práci na úvazek 0,4 (z počátku, možnost navýšení)
– flexibilní pracovní dobu
– možnost seberozvoje a dalšího vzdělávání
– nástup v nejbližším možném termínu, nejpozději od 1.8.2022

V případě Vašeho zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis a motivační dopis emailem na
adresu pavlina.novacek@centrumdohody.com, nejpozději do 30.6.2022.