Velikonoční čtení o darování a půstu…

Hladovění, odříkání i jarní detox. Aktuální pojetí půstu, které vrcholí Bílou sobotou, se svému původnímu pojetí v křesťanské tradici spíše vzdaluje. O smyslu Velikonoc, jejich vazbě na kořeny filantropie a efektu postní doby na objem dobročinných darů, píše Jan Kroupa z Českého centra fundraisingu pro Svět neziskovek.

TO SI CHCI PŘEČÍST!