Major Donors – Významní dárci 20.dubna 2021

Je to ve vzduchu… cítíte to také? Lidé v Česku bohatnou a tak rok od  roku přibývá těch, kteří jsou ochotní podpořit dobročinné projekty a organizace významnými dary. 

A dobročinným organizacím se čím dál častěji daří je zaujmout, získat si důvěru, přesvědčit je o tom, že realizované programy skutečně budou mít dopad a přinesou potřebnou  společenskou změnu.

Jenže začít takový program budovat, když jste s velkými dárci doposud nepracovali, není úplně snadné. Je to velká investice a dlouho trvá, než se začne vracet. Jak zjistíte, jestli to je pro vaší organizaci cesta nebo není? Podle čeho se máte rozhodnout?  Můžete si program pro velké dárce dovolit? A můžete si ho nedovolit? Kde začít a jak program postavit?

Na pozadí konkrétních kazuistik realizovaných kampaní v Česku i v zahraničí vás krok za krokem provedeme osvědčenou metodikou pro přípravu, design, testování a realizace kampaně pro velké dárce, abyste  na výše uvedené otázky dokázali odpovědět a udělali si jasno v tom, co jsou pro vaší organizaci reálně další kroky v práci s velkými dárci.

„Všeho, čeho se užívá, lze užívat dobře i špatně; bohatství náleží k věcem užitečným; všeho pak nejlépe užívá ten, kdo má tu příslušnou ctnost; i bohatství tedy bude nejlépe užívat ten, kdo má ctnost, která se vztahuje k statkům. A to jest člověk štědrý. … Ctnosti zajisté náleží spíše dobře činit než dobro přijímat, a krásně jednat spíše než ošklivě nejednat; i není tajno, že s dáváním souvisí dobře činit a krásně jednat, s braním pak dobro přijímat a ošklivě nejednat. Také dík náleží jen tomu, kdo dává, nikoli tomu, kdo nebere, a tím více chvála. … Ze ctnostných lidí také štědří bývají takřka nejvíce milováni; neboť jsou užiteční, a to proto, že dávají.“ (Aristotelés: Etika Níkomachova, 2013: 88).

 

KDY: 20. dubna 2021

9.30 – 16.30 prezenčně ve Vzdělávacím centru Českého centra fundraisingu, Dukelských hrdinů 500, Praha 7 (v případě omezení vládními opatřeními přesun do online prostředí)

ŠKOLITEL: Jan Kroupa, PhD., České centrum fundraisingu

CENA: 1.700 Kč + DPH

REGISTRUJTE SE NA SEMINÁŘ PROSÍM ZDE

 

Jan Kroupa

20 let působí jako konzultant, lektor a analytik v oblasti filantropie, fundraisingu a managementu organizací občanské společnosti v České republice a více než patnácti zemích světa, především ve střední a východní Evropě. Je poluzakladatelem Českého centra fundraisingu, předsedou NETT, o. s. (nezávislý think tank pro občanskou společnost) a členem několika správních rad neziskových organizací u nás i v zahraničí. „Pomáhám neziskovkám dělat, co považují za správné, způsobem, který považují za správný.“

Jak pracovat s významnými dárci patří k jeho oblíbeným a propracovaným tématům.