PRO DIALOG, z.s. hledá projektového manažera!

Pro Dialog, z.s., Řehořova 997/12, Praha 3, 130 00 Žižkov E-mail: prodialogforum@gmail.com, www.prodialogforum.cz, IČ 226 13 421

Pro Dialog, z.s. hledá

Projektový manažer/projektová manažerka

Co bude dělat

 Koordinovat přípravné činnosti předcházející tvorbu dotačních a grantových žádostí

 Psát dobré dotační a grantové žádosti jak pro ministerstva, magistrát, jednotlivé pražské části, tak i pro jiné zdroje financování sociální oblasti např.: nadace, fondy

 Sledovat výzvy, pročítat metodiky, vědět, do kdy je nutno podat žádosti

 Psát závěrečné zprávy, spolupracovat na vyúčtování dotačních a grantových žádostí

 Spolupracovat na Výroční zprávě

 Sledovat aktuální trendy v oboru, vládní směřování a vše zapracovávat do nových žádostí

Co nabízíme

Dlouhodobou spolupráci na stabilních projektech

Přátelské a profesionální zázemí, kde je názor každého důležitý, neboť každý je součástí týmu

Rozmanité a zajímavé úkoly, osobnostní rozvoj

Plat dle současných možností v sociální oblasti, odměna souvisí s úspěšností podaných projektových žádostí

Co očekáváme

Dobré komunikační a organizační schopnosti

Logické myšlení, souznění s hodnotami a filozofií organizace

Orientaci v aktuální problematice dotačních řízení

Schopnost zorganizovat i složitější projekty

Komunikativní angličtinu

Samostatnost, schopnost dotahovat věci dokonce

Dobrou schopnost pracovat s PC, znalost MS Office, zejména Excel, schopnost vyplňovat různé typy dotačních žádostí – internetové formuláře, různé informační systémy (např. OKslužby rodina, EU Informační systém koncového příjemce atd.)

Vzdělání v oblasti sociální práce, managementu sociální práce, hospodaření s granty, minimálně na úrovni VOŠ.

Zájemci se mohou s námi spojit telefonicky na čísle ředitelky organizace Jindřišky Krpálkové: + 420 777 311 559, nebo e-mailem na adrese prodialogforum@gmail.com .

www.prodialogforum.cz