PRE PESKERE PINDRE

 

Hledáme lídry v romských komunitách!

Hledáme ty zavedené, kteří vedou neziskovky nebo místní iniciativy, stejně jako ty začínající – rodiče dětí v nesegregovaných školách, studenty, stipendisty, umělce a aktivisty všeho druhu – kteří něco rozjíždějí, mají spoustu nápadů a do něčeho konkrétního se pouštějí… Hledáme 20 osobností z 10 organizací nebo neformálních iniciativ. Pojďte do toho s námi a postavte se na vlastní nohy!

 

Nabízíme vám účast ve dvouletém rozvojovém, seberozvojovém a vzdělávacím programu, který jsme nazvali PRE PESKERE PINDRE. Program je pro účastníky „zdarma“, ale bude od vás vyžadovat spoustu přemýšlení, práce, energie, kreativity a především času. Odhadujeme, že si vaše účast v průběhu roku vyžádá až 20 dnů za rok.

 

Smyslem programu je posílit sebevědomí lídrů v romských komunitách, a to konkrétně rozvíjením schopností a odvahy oslovovat a pracovat se soukromými dárci – včetně samotných Romů. Tématem programu je tedy podpora vůdčích osobností a leitmotivem programu je práce s dárci a fundraising jako jeden ze zásadních kroků na cestě k dospělosti a k omezení závislosti na zdrojích, které romskou komunitu zároveň svazují, zavazují a tím ponižují.

 

Pokud vás tento přístup oslovuje, neváhejte, pojďte do toho s námi. Stačí poslat e-mail na adresu team@fundraising.cz a my vám zašleme všechny podrobnosti!

Nebo přímo vyplňte REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ, KTERÝ NAJDETE – ZDE.

Přihlášky je možné podávat nejpozději do 31.1. 2018

 

Harmonogram programu 2018

 

31.1.

uzávěrka přihlášek do programu – po zaslání e-mailu na adresu team@fundraising.cz, ve kterém vyjádříte váš zájem o program, vás zašleme podrobnější informace. Součástí registrace je také zaslání motivačního dopisu a vašeho předběžného  rozvojového záměru. K jejich zpracování patrně budete potřebovat asi 1-2 hodiny času. Všechny přihlášky projde hodnotící komise složená ze zástupců Českého centra fundraisingu (realizátor a odborný garant programu), Bader Philanthropies a respektovaných romských lídrů. Relevantní zájemce pozveme na osobní setkání, kde budou mít možnost nás přesvědčit o tom, že jejich rozvojový záměr rozhodně stojí za pozornost a podporu.

12.2.  

Výběr účastníků, 10-14:00, Vzdělávací centrum Českého centra fundraisingu, Dělnická 9, Praha 7. Pozvaní zájemci, kteří včas podali přihlášku se všemi náležitostmi, osobně odprezentují své rozvojové záměry (max. 5 minut) a budou mít příležitost zodpovědět dotazy hodnotící komise projektu – a také se sami zeptat na to, co potřebují vědět.

25.2.

10-12 vybraných organizací / iniciativ (po dvou účastnících z organizace / iniciativy = až 20 osobností) dostane zprávu, že byly vybráni k účasti v programu.

Zahájení individuální podpory jednotlivým lídrům (mentoring/coaching) a organizacím / iniciativám (facilitace / konzultace / vzdělávání / supervize atp. – podle rozvojového záměru). Každá organizace / iniciativa má možnost čerpat individuální podporu až do celkové výše 4 dnů za rok (tzn. 4 x 8 hodin/rok).

23. – 27.4.

Úvodní, výjezdní soustředění vybraných romských lídrů na statku Výštice v jižních Čechách. Intenzívní interaktivní rozvojový, zážitkový, sebepoznávací a vzdělávací program, dopracování vlastních rozvojových plánů a záměrů, otevření obsahové části programu.

14.5.

První půldenní setkání účastníků v Praze (10-14:00) – sdílení a prezentace dopracovaných rozvojových záměrů / plánů, první vzdělávací blok fundraising (témata vzdělávacích setkání budou upřesněna na soustředění).

25.6.

Druhé půldenní setkání účastníků v Praze – sdílení a prezentace dopracovaných rozvojových záměrů / plánů, druhý vzdělávací blok fundraising (nebo jiné téma podle dohody na soustředění).

20.9.

Třetí půldenní setkání účastníků v Praze – sdílení a prezentace dopracovaných rozvojových záměrů / plánů, třetí vzdělávací blok fundraising (nebo jiné téma podle dohody na soustředění).

5.11.

Čtvrté jednodenní setkání účastníků v Praze – sdílení a prezentace dopracovaných rozvojových záměrů / plánů, čtvrtý vzdělávací blok fundraising (nebo jiné téma podle dohody na soustředění), hodnocení prvního roku programu, plány na druhý rok (zprávy o podpoře druhého roku programu očekáváme na konci října 2018).

 

Rok 2019

Předpokládáme a doufáme, že v roce 2019 program naváže obdobou měrou podporu stejným lídrům, tzn. :

4 x půldenní setkání, jehož cílem je sdílet s ostatními, dozvědět se, co se jinde osvědčuje a co ne a vzdělávat se v tématech, na kterých se skupina shodne jako na nejdůležitějších / nejzajímavějších

1 x týdenní pobytové soustředění s intenzívním zážitkovým programem, zaměřené na rozvoj osobnosti lídra, na sebepoznání, na rozvoj vztahů ve skpině účastníků, na sdílení dobrých a špatných zkušeností atd. (v druhém roce půjde o setkání v závěru celého programu).

Průběžná individualizovaná podpora jednotlivým lídrům (mentoring) a organizacím / iniciativám (facilitace / vzdělávání / konzultace / supervize… na základě a podle domluveného rozvojového plánu / záměru účastníků) – v plánu jsou opět 4 dny na organizaci / iniciativu (4 x 8 hodin / rok).

Cíle programu ze schváleného projektu jsou následující:

  •        Zvýšit schopnost získat podporu a finance ze soukromých zdrojů, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí, a tím na velmi praktické úrovni posílit sebevědomí romských lídrů a jejich odvahu uvažovat strategicky o budoucnosti organizací nebo iniciativ, které vedou.
  •        Umožnit sdílení mezi lídry zavedených organizací a nastupující generací romských lídrů, aby se mohli vzájemně inspirovat a obohacovat o zkušenosti i nadšení a zápal pro věc a mohli začít společně přemýšlet o budoucnosti své komunity v České republice.

Všechny aktivity programu a účast dvou vybraných lídrů z jedné organizace / iniciativy jsou plně hrazeny z programu (krom cestovného na půldenní setkání v Praze). Všechna společná setkání účastníků programů (krom vícedenních výjezdních soustředění) se budou konat ve Vzdělávacím centrum Českého centra fundraisingu, Dělnická 9, Praha 7, 1.patro.

 

Tým programu:

Program PRE PESKERE PINDRE odborně vede a koordinuje České centrum fundraisingu (www.fundraising.cz).

Obsahově program formují a garantují Jan Kroupa a Jana Ledvinová z Českého centra fundraisingu (viz.http://2021.fundraising.cz/ccf/tym-ccf/) a Monika Mihaličková z Romea (http://www.romea.cz/cz/stitek/romske-obcanske-sdruzeni).

 

Hlavní koordinátorkou programu je Tereza Petráčková z Českého centra fundraisingu. Veškeré dotazy vám ráda zodpoví na e-mailu: team@fundraising.cz

 

Program finančně ho podpořila nadace Bader Philanthropies (http://bader.org/), zatím na jeden rok s předpokladem podpory v druhém roce, na základě výsledků roku prvního. Schválený projekt se jmenuje ROMA LEADERSHIP and RESOURCE MOBILIZATION DEVELOPMENT PROGRAM, Supporting leadership growth and resource mobilization capacity among CEOs, development directors and board members of Roma focused Non-profits in the Czech Republic.