Engagement Lead – zapojování veřejnosti do kampaní

Mezinárodní ekologická organizace Greenpeace hledá pro svou českou pobočku člověka, který díky svým komplexním lídrovským dovednostem dokáže s pomocí různorodých taktik rozšiřovat počet a diverzitu lidí zapojených do kampaní Greenpeace ve fyzickém i on-line prostoru.

A v čem by tvá práce spočívala konkrétně?

 • Vypracování integrované engagementové strategie k zapojení široké veřejnosti ve spolupráci s týmy napříč organizací
 • Odpovědnost za realizaci této strategie rozmanitými kanály a za pomoci různých taktik
 • Vytyčování a implementace cílů na základě data driven rozhodování a plánování
 • Průběžné vzdělávání a motivování lidí ze spolupracujících týmů při podpoře plnění vytyčených cílů
 • Spolupráce s mezinárodní sítí Greenpeace s lidmi na obdobné pozici, sdílení a přenášení know how a reprezentace české kanceláře Greenpeace
 • Hledání a zavádění nových, inovativních i osvědčených způsobů v zapojování lidí
 • Správa vlastního rozpočtu a rozpočtové plánování
 • Pravidelný a srozumitelný reporting plnění cílů
 • Spolupráce a koordinace aktivit s dalšími organizacemi v koaličních projektech

Co od tebe očekáváme?

 • Orientaci v engagement procesech a potenciálech (Lead Generation, Engagement pyramida, zapojování veřejnosti v kampaních organizace…)
 • Systémové přemýšlení v rámci role, která je integrovaná ve všech kampaních
 • Zkušenosti s leadershipem a schopnost vnímat “big picture”
 • Kreativitu ve využívání bohatých a pestrých typů zapojení lidí
 • Angličtinu na pokročilé úrovni
 • Dobré komunikační dovednosti
 • Práci s odpovídajícími programy a aplikacemi (Google docs, orientace na internetu…)
 • Velmi dobré organizační schopnosti práce i času
 • Upřímný zájem o lidi a víra ve smysl občanské angažovanosti
 • Flexibilitu a konstruktivní přístup
 • Spolehlivost a samostatnost
 • Odolnost, vyrovnanost a smysl pro týmovou spolupráci

Co je vítanou výhodou?

 • Všeobecný přehled o situaci ve společnosti a schopnost ji účinně reflektovat (občanská angažovanost, motivace dobrovolníků, dárců a aktivistů, ..)
 • Schopnost interpretovat data a reflektovat výsledky ve své práci
 • Chuť se dál vzdělávat
 • Proaktivita a vlastní nápady
 • Zájem o řešení ekologických problémů a ohleduplný vztah k životnímu prostředí

A co ti naopak nabízíme?

 • Zázemí mezinárodní neziskové organizace
 • Zajímavou, ale náročnou výzvu
 • Práci, která má smysl
 • Přátelský a dynamický kolektiv
 • Příležitost k růstu a seberealizaci
 • Moderní nehierarchickou organizační kulturu bez manažerských struktur založenou na sebeřízení, důvěře a proaktivitě s vlastní odpovědností za svěřenou práci
 • Flexibilní pracovní dobu a svobodu rozhodovat se o časové organizaci práce
 • Práci na plný úvazek a odměnu obvyklou pro neziskový sektor
 • Zaměstnavatele, kterému záleží na tvé spokojenosti

Místo spolupráce: kancelář Greenpeace ČR v Praze v Karlíně

Zaujala tě nabídka? Neváhej a pošli nám svoje CVmotivační dopis.

Nástup očekáváme na přelomu února a března

Greenpeace je inkluzivní zaměstnavatel, který podporuje diverzitu. Vážíme si rozdílů mezi lidmi, prosazujeme rovnocennost a bojujeme proti diskriminaci. Tímto posilujeme vliv naší organizace. Rádi mezi námi uvítáme každého, kdo s námi sdílí respekt k lidem a přírodě.