Výroční zpráva ČCF za rok 2016

Výroční zpráva Českého centra fundraisingu za rok 2016 k nahlédnutí zde.