NADACE PRO PŮDU hledá do svého týmu FUNDRAISERA *FUNDRAISERKU

Smyslem existence a činnosti naší nadace je ochrana půdy a její zpřístupňování šetrně hospodařícím
zemědělcům. Pokud nám v tom chceš pomoci a věnovat se oslovování dárců, pak hledáme právě Tebe.

Co tě čeká:

 • tvorba fundraisingové strategie se zaměřením na firemní fundraising a velké dárce,
 • vyhledávání fundraisingových příležitostí a jejich realizace, aktivní oslovování dárců,
 • prezentace činnosti a dopadů práce nadace na osobních schůzkách s dárci,
 • péče o firemní a velké dárce,
 • spolupráce s dalšími členy týmu a účast na setkáních správní rady (min. 4 x ročně).

Koho hledáme:

 • člověka, který souzní s naší vizí a posláním a který:
 • má alespoň základní praktické zkušenosti s fundraisingem,
 • je komunikativní, má výborný mluvený a písemný projev v češtině a ideálně aktivní znalost angličtiny,
 • je spolehlivý, samostatný a zároveň schopen spolupráce,
 • je systematický a dotahuje věci do konce
 • má zkušenost se správou kontaktů,
 • umí pracovat s počítačem v pokročilé formě (práce se sdílenými dokumenty Google Workspace, direct
  mailingem Mailchimp, orientace ve WordPress, případně znalost grafických programů – vše výhodou
  nikoliv podmínkou),

Nabízíme:

 • smysluplnou práci v přátelském a inspirativním týmu lidí v organizaci, která přispívá k ochraně zemědělské
  půdy a krajiny,
 • úvazek 0,5 – 1,
 • flexibilní práci z domova s pružnou pracovní dobou,
 • prostor pro uplatnění vlastních nápadů,
 • možnost zvolit si zaměstnanecký poměr nebo práci na živnostenský list,
 • nástup na podzim 2023.

 

V případě zájmu o nabízenou pozici nám emailem zašli motivační dopis a životopis na info@nadacepropudu.cz

Další informace poskytne: Hana Bernardová, telefon 777 903 227, e-mail: bernardova@nadacepropudu.cz

Nadace Pro půdu je veřejně prospěšná organizace, jejíž účel spočívá zejména v ochraně půdy jakožto svěřeného dědictví i odkazu pro další generace a v podpoře odpovědného, šetrného a udržitelného hospodaření. Posláním Nadace Pro půdu je chránit půdu před degradací a spekulací a přispívat k utváření odpovědného vztahu člověka k půdě a tím i k Zemi, na které žijeme. Její vizí je zdravá, živá a úrodná půda, o kterou člověk pečuje s láskou a zachází s ní jako s darem, ne jako se zbožím. Více o nadaci na www.nadacepropudu.cz.