Nadační fond Arnošta Lustiga hledá fundraisera/ku

V Nadačním fondu Arnošta Lustiga, umělecko-vzdělávací organizaci, se věnujeme
šíření humanismu. Naším cílem je zakotvit humanismus prostřednictvím díla,
myšlenkového odkazu a života Arnošta Lustiga, světoznámého spisovatele a svědka
holocaustu, jenž dovede zcela jedinečně a ryze kultivovat lidskost, povzbudit
a nastavit zrcadlo. Odezva veřejnosti poukazuje na to, že výzva Nadačního fondu ke
spravedlivější a laskavější společnosti s lidskou tváří je vnímána jako naléhavě
aktuální, což přináší inspiraci a směr do dalších let. Promlouváme hlasem umění
k těm, kteří chtějí přemýšlet o minulosti i budoucnosti v souvislostech tady a teď.

Náplň práce:

● spolupráce na tvorbě fundraisingové strategie a plánu budování dlouhodobého
financování nadačních programů
● identifikace a získávání finančních partnerů (firmy i jednotlivci) a nastavení
dlouhodobé spolupráce s nimi
● tvorba dárcovských kampaní (online i offline)
● tvorba a naplňování programu péče o finanční partnery, příprava a aktualizace
podpůrných materiálů
● úzká spolupráce s týmem Nadačního fondu Arnošta Lustiga
● běžná administrativa týkající se fundraisingu (tvorba zápisů ze schůzek,
zpracování darovacích smluv ve spolupráci s právníkem)
● koordinace stážisty pro fundraising
Požadujeme:
● ztotožnění se s vizí nadačního fondu a jeho Etickým kodexem
● odpovídající vzdělání (minimálně Bc., nejlépe v oblasti umění, společenských věd či
ekonomie)
● dvou a více letou zkušenost z oblasti fundraisingu neziskovek nebo podobných
oborů v business světě
● středně pokročilou znalost angličtiny minimálně na úrovni B2

● koordinace, time management a dosahování výsledků
● koncepční a analytické myšlení, schopnost řešit problémy
● komunikační, prezentační a vyjednávací schopnosti
● iniciativa, samostatnost, kreativita a smysl pro týmovou práci
● odpovědnost, trpělivost a chuť věnovat se osobnímu rozvoji

Nabízíme:

● práce z domova v rozsahu na částečný úvazek dle dohody
● možnost podílet se na směřování Nadačního fondu Arnošta Lustiga v České
republice i zahraničí
● kreativní, smysluplnou a motivující práci v malém dynamickém přátelském týmu
s prostorem pro vlastní iniciativu
● motivující platové ohodnocení
Výběrové řízení:
Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je předložení následujícího:
● strukturovaný životopis v češtině
● motivační dopis
● jméno a kontakt (telefon a e-mail) dvou osob, které mohou poskytnout reference

Uchazeči/uchazečky, kteří projdou prvním kolem výběrového řízení, budou pozváni
na osobní pohovor s ředitelkou nadačního fondu a komisí (podle potřeby on-line).

Předpokládaný termín nástupu: květen 2023 (případně dle dohody).

Zájemce prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu na e-mailovou adresu:
lustigova@lustigfoundation.cz nejpozději do 30.3. 2023.