Slovensko-česká konference o fundraisingu 12. – 13. 5. 2022

Slovenské centrum fundraisingu pořádá opět fyzicky v Košicích Slovensko-českou konferenci o fundraisingu. Spolu se zkušenými fundraisery a lídry z Česka i Slovenska se podíváme na vývoj (online) dárcovství v obou zemích, na to, jak vést úspěšné fundraisingové kampaně a komunikaci, nebo jak ještě lépe pracovat s dárci a jejich motivací. 

V programu konference se nově objeví i takzvané masterclasses. Masterclass proběhne s Janem Gregorem, Svět neziskovek, Lukášem Hejnou, vedoucím FR Nadace Via, a Petrou Joklovou, ze CRM pro neziskovky.

Veškeré informace, speakeři a registrace.