Přihláška

 

Chcete letos zvýšit příjmy od dárců aspoň o 250 000 Kč? A chcete přitom být co nejefektivnější? Pojďte s námi otestovat vaši fundraisingovou kampaň a pořádně ji nakopnout! Přihlaste se do akceleračního programu FRIN!

Přibývá neziskovek, které se rozhodly vykročit z uzavřenosti klíčových slov projektů a zahleděnosti do sebe, ucházet se o zájem a podporu lidí okolo sebe a dosahovat ve veřejném prostoru změn bez ohledu na to, zda na ně je vypsána grantová výzva.

To není samozřejmé a my si toho vážíme. Smyslem tohoto programu je takové organizace podpořit, umožnit jim rozvíjet existující a testovat nové fundraisingové kampaně. FRIN je fundraisingový inkubátor, střižený po vzoru start-up akcelerátorů, který kombinuje hned několik typů podpory: testování, vzdělávání, mentoring a peer to peer sdílení a doplňuje je o aktuální informace, kazuistiky, on-line poradenství, e-learning, sdílení, inspirace. Zkušenosti a výstupy programu a spousta dalších zajímavých informací jsou dostupné všem zájemcům na webu FRIN.cz.

 

Stručně, jednoduše, prakticky, bez keců…

 

V roce 2019 je akcelerační program FRIN opět určen 7-10 našlápnutým týmům, které se rozhodly některou ze svých fundraisingovou kampaní inovovat a výrazně ji kvalitativně posunout, případně rozjet kampaň novou a chtějí si ověřit a  otestovat své předpoklady, nápady a hypotézy.

 

Týmům vybraným v otevřeném konkurzu nabízíme:

 • akcelerační metody
 • mentoring
 • pravidelné tematické workshopy
 • pomoc s prototypováním a testováním kampaní
 • sdílení zkušeností ostatních účastníků
 • doplňkové zdroje a informace z oboru

 

Nejzajímavější kampaně mohou navíc na konci programu získat:

 • hlavní cenu odborné poroty (mentoři programu a zástupci Nadace České spořitelny) ve výši 30 tisíc Kč nebo cenu veřejnosti ve výši 10 tisíc Kč
 • možnost propagovat svou kampaň na LCD displejích v síti poboček České spořitelny
 • krátkodobou spolupráci s renomovanou reklamní agenturou Young&Rubicam
 • voucher na vzdělávání Českého centra fundraisingu ve výši 5 tisíc Kč

 

Předpokládané výstupy akceleračního programu:

 • Zúčastněné organizace (7-10) otestovaly vybranou fundraisingovou kampaň a jsou připravené ji spustit naostro;
 • Organizace umějí testovat své fundraisingové kampaně, lépe je řídí, plánují a vyhodnocují;
 • Zúčastněné organizace (7-10) zvýší příjmy z fundraisingu ze soukromých zdrojů v průměru o 250 tisíc Kč na organizaci/rok;
 • Webová stránka FRIN je vyhledávaným zdrojem informací a inspirace ve fundraisingu.

 

Principy programu:

JEDNODUCHOST – Preferujeme přímočarost, jasnost, zřetelnost.

PRAKTIČNOST – Vše je bez dlouhých řeší hned potřeba vyzkoušet v praxi, otestovat, umazat si ruce od šmíru.

REFLEXE – Stavíme na průběžné reflexi, vyhodnocování a zpětné vazbě.

FELEXIBILITA – Jsme otevření hledání, změnám, úpravám a házení nápadů do koše.

MĚŘITELNÉ VÝSTUPY – Měříme výsledky, posuzujeme podle nich úspěšnost a plánujeme další kroky.

SYNERGIE – Vyhledáváme a spolupracujeme s existujícími zdroji a hráči, nevymýšlíme, co už je vymyšleno, rozvíjíme synergie s existujícími programy a infrastrukturou ČCF a Sociálního bankovnictví České spořitelny.

 

Vyhlášení 5. ročníku programu pro rok 2020 proběhne v lednu 2020.