Buď FRIN

Buď Free! Buď In! Buď FRIN!

Harmonogram

 

22. 1. 2018
Vyhlášení programu a otevření registrace

 

25. 2. 2018, 23:59:59
Uzavření registrace

 

4. 3. 2018
Uzavření prvního kola výběru
(15 organizací) a pozvánka k úvodním prezentacím / informace organizacím, které pro tento rok nebyly vybrány

 

12. 3. 2018, 9.30 – 15.00
FRIN 0 – Úvodní prezentace
Koncept programu, prezentace záměrů 15 vybraných kampaní (5 minut na organizaci), první zpětná vazba zadání dopracování konceptu testované kampaně – do týdne.

 

26. 3. 2018
Termín uhrazení účastnického poplatku pro 7-10 vybraných týmů, případné doplnění náhradníky

 

12. 4. 2018, 9.30 – 15.00
FRIN 1 – Zahájení programu
Představení vybraných týmů (7-10), sdílení změn v záměru od minulé prezentace, předpokládaný průběh programu, koncept a metodika testování kampaní – evidence-based a behaviorální přístupy aplikované do testování FR kampaní; komponenty programu, práce s mentory, párování s mentory (naživo nebo skype), doladění témat vzdělávacích vstupů, vyjasnění procesů a komunikace, dohody; zadání úkolů na příště: co budeme testovat a jak?

 

17. 5. 2018, 9.30 – 15.00
FRIN 2 – Vzdělávací dopoledne a P2P odpoledne
Vzdělávání: Design thinking and Human Centered Design, metodika práce s prototypy a řízenými experimenty
P2P – Co budeme testovat? Jaké si klademe otázky? Jak to budeme testovat? Co k tomu ještě potřebujeme? Jak si práci v rámci tohoto kurzu naplánovat? Sdílení hypotéz a zadání pro testování – a zvolených postupů testování; zpětná vazba, otázky a odpovědi; zpřesnění úkolů/zadání.

 

18. 6. 2018. 9.30 – 15.00
FRIN 3 – Vzdělávací dopoledne a mentorské odpoledne
Vzdělávání: Jak postavit kampaň a jak ji řídit?
Mentorské odpoledne bude příležitostí dostat od více mentorů a od programového týmu pestrou škálu odpovědí a reakcí na konkrétní otázky související s testováním a rozvojem testované fundraisingové kampaně (tzn. každá organizace bude mít možnost mluvit v průběhu jednoho odpoledne na cca 15-20 minut až se šesti mentory, které se vybere).

 

19. 9. 2018, 9.30 – 15.00
FRIN 4 – Vzdělávací dopoledne a P2P odpoledne
Vzdělávání podle zájmu účastníků
P2P – sdílení výsledků testování a prototypování přes letní prázdniny, otázky a odpovědi – zpětná vazba; sdílení ponaučení, shrnování; Co ještě plánujeme udělat, abychom v říjnu mohli prezentovat naše výstupy?; zpětná vazba a zpřesnění úkolů/zadání.

 

8. 10. 2018, 9.30 – 15.00
FRIN 5 – Prezentace nanečisto
Možnost přednést připravovanou prezentaci výsledků testování a práce na kampani před mentory a realizačním týmem programu; zpětná vazba, poslední doporučení; tato možnost je dobrovolná, nabízíme ji individuálně (30 minut na organizaci), ale ostatní účastníci se mohou přijít podívat, pokud mají zájem; je možné využít skype

 

7. 11. 2018, 15.00 – 19.00
FRIN 6 – Den D – závěrečné setkání

Prezentace výstupů testování a výstupů projetu, včetně plánu realizace kampaně a jejích cílů před hodnotící komisí (tým programu, mentoři, zkušení fundraiseři, reklamní agentura), výběr 3 nejlepších projektů, vyhlášení cen (cena Sociálního bankovnictví České spořitelny, cena veřejnosti, odborná mentorů – celkem 40 000 Kč, prezentace na LCD České spořitelny, pro bono spolupráce s renomovanou agenturou, voucher na vzdělávání Českého centra fundraisingu).

 

Všechna setkání se konají ve Vzdělávacím centru Českého centra fundraisingu, Dělnická 9, Praha 7 – zde.

Thank you