Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. | Více informací | Rozumím

Reference

Školení a konzultace v roce 2018

České centrum fundraisingu v roce 2018 poskytlo celkem cca 750 hodin podpory a konzultací zaměřených na rozvoj organizace a mobilizaci zdrojů, plánování, podporu týmů a vnitřních procesů, coaching lídrů organizací, týmů a projektů pro:

Adra, Slovensko

Adra, Česká republika

Arcidiecézní Charita Praha

Asistence, o.p.s.

Asociace komunitních nadací ČR

Bétel

Centrum integrace cizinců

Centrum Locika

Cesta domů

CF Hero

Diakonie ČCE

Dialog České Budějovice

Diecézní Charita Brno

Divadelní ústav

Domov Sue Ryder

EuroParcs

European Federation of Clown Doctors

Farní Charita Neratovice

Fokus Liberec

Fórum mobilních hospiců

Green Foundation

Hospic sv. Lazara, Plzeň

Charita ČR

Cheiron T

I my

Jihomoravská komunitní nadace

Kamba Tábor

Klub K2

Krizové centrum České Budějovice

MIBCON a.s.

Místa Zblízka

Mobilní hospic Ondrášek

Muzeum Hlavního města Prahy

Naděje

Naděje Otrokovice

Nadace architektury

Nadace Blíž k sobě

Nadace České spořitelny

Nadace Proměny

Nadace Via

Nadační fond EduZměna

Nadační fond Krtek

Oblastní Charita Blansko

Oblastní Charita Žďár nad Sázavou

Oblastní Charita Kutná Hora

Open Society Fund Praha

Papelote

Paracentrum Fenix

Platforma pro sociální bydlení

Portus Praha

ProFem

Prostor Plus

Quip

Rodinné a komunitní centrum MUM

Romanian Federation of Community Foundations

Sdružení Neratov

Sílení Telč

Síť pro rodinu

Slovenské centrum fundraisingu

Sociální klinika

Sociální agentura

Společnost pro ranou péči

Společnost pro ranou péči České Budějovice

Společnost pro ranou péči Ostrava

Středisko Diakonie ČCE - Rolnička Soběslav

Středisko rané péče EDUCO Zlín

Šárka o.s.

Terapeutické centrum Modré dveře

TudyTam

Učitel naživo

Unie porodních asistentek

Ústecká komunitní nadace

Zdravotní klaun

Život 90

Školení na zakázku

 • KONEP, Základy fundraisingu a Firemní fundraising  - Jihlava, České Budějovice (Jana Ledvinová)
 • KONEP, Základy fundraisingu a Firemní fundraising  - Svitavy (Dagmar Šléglová)
 • KONEP, Základy fundraisingu a Firemní fundraising  - Litomyšl, Chrudim, Pardubice (Magdalena Špačková)
 • 4+4 dny v pohybu, Základy fundraisingu (Magdalena Špačková)
 • Akademie umění (Jan Kroupa)
 • Diecézní charita Brno – Komunikace s dárci, závěti, velcí dárci, plánování fundraisingu (Jan Kroupa)
 • Naděje Otrokovice – Jak na fundraising (Jan Kroupa)
 • Arcidiecézní Charita Praha – Motivační úvod do fundraisingu (Jan Kroupa)
 • Kolpingova rodina - Žďár nad Sázavou (Jana Ledvinová)
 • Komunitní fundraising – Podpořany (Jana Ledvinová)

Výuka na VŠ

Konzultanti Českého centra fundraisingu působí dlouhodobě jako lektoři bakalářských i magisterských studií. Vyučují tyto předměty:

 • Jan Kroupa patnáctým rokem vede magisterský kurz Management sociálních služeb na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, který zahrnuje také fundraising a práci s dárci
 • Fundraising I. na Divadelní fakultě AMU v Praze – bakalářské stadium – lektorka Jana Ledvinová
 • Fundraising II. na Divadelní fakultě AMU v Praze – bakalářské stadium – lektorka Jana Ledvinová
 • Fundraising III. na Divadelní fakultě AMU v Praze – magisterské studium – lektorka Jana Ledvinová
 • Komunikace ve fundraisingu na Divadelní fakultě AMU v Praze – magisterské studium – lektorka Jana Ledvinová
 • Fundraising na Divadelní fakultě AMU v Praze – mezinárodní studia kulturního managementu – lektorka Jana Ledvinová

Training of Trainers (ToT) in Local Resource Mobilization

Trag Foundation, Sarajevo, Srbsko

Školení školitelů se konalo 23. – 6. prosince 2018. Účastníci ze zemí bývalé Jugoslávie byli vesměs leedři komunitních center a organizací a cílem školení bylo je vybavit základními dovednostmi a znalostmi pro školení zástupců občanského sektoru v jejich regionech. Program byl zaměřen  na tři cíle:

 1. Předat základní informace o fundraisingu.
 2. Procvičit s účastníky základní metody a techniky školení.
 3. Vytvořit osnovy školení , které budou využívat ve svých regionech.

POINT – Platform for opportunities and Ideas in Non-Proft Training

Armenia - Belarus - Bulgaria – Czech Republic – Georgia – Hungary – Moldova – Poland – Slovakia – Ukraine

Projekt: “Trainer´s Network for Civil Sector Sustainability and Development”.

Cílem projektu je podpořit rozvoj profesionálního fundraisingu v expertní síť ve střední a východní Evropě; vytvořit skupinu profesionálních školitelů a konzultantů NNO, posílit kapacity, spojit je se světovými výzkumnými centry a podpořit sdílení příkladů a zkušeností v regionu.

Letní škola POINT - TOT Advanced

se konala v termínu 20. – 26. 5. 2018, opět na Statku Výštice v jižních Čechách

Letní školy se zúčastnilo celkem 16 školitelů z 9 zemí (Moldávie, Ukrajiny, Běloruska, Gruzie, Arménie, Maďarska, Polska, Slovenska a z České republiky). Lektory letní školy byli Jan Kroupa a Jana Ledvinová, Olga Nikolska, Peter Guštafík, Pavle Tvaliashvilli, Marcel Pudich a Iva Pudichová. Program Advanced TOT School byl zaměřen především na individuální práci s klientem (jednotlivcem i týmem) a na podporu efektivního a udržitelného rozvoje organizací a projektů. Workshopy zahrnovaly rozmanité techniky pro jednotlivé části úspěšného konzultačního procesu, včetně koučování, mentoringu, budování týmu, plánování nebo řešení problémů. Neopomenutelnou součástí bylo sdílení školitelů, jejich osvědčených postupů pomoci klientovi v rozvoji, kombinace vzdělávacích a motivačních nástrojů. Více na: http://fundraising.cz/point/

Leaders of Tomorrow

Čtvrtý běh mezinárodního programu, který ČCF spolupořádá se Slovenským centrem fundraisingu, proběhl na přelomu října a listopadu 2018 v prostorách Zochovy chaty nedaleko Bratislavy. Programu se účastnilo 18 účastníků z 10 zemí a měl skvělou odezvu! Více informací na: http://www.ceeleadership.org.

Všichni účastníci programu mají k dispozici celoroční mentorskou podporu od lektorů. Podpora programu od hlavního partnera, americké C.S.Mott Foundation bude pokračovat až do roku 2020. Po třech letech fungování a sbírání zkušeností jsme program metodicky ukotvili ve vydané publikaci, která pečlivě zachycuje jednotlivé komponenty programu. Čtvrtý ročník vyvrcholí alumni poutí a setkáním v říjnu 2019. Tento „Leadership Summit“ otevírá zároveň další ročník 2019.

CEE Fundraising Conference a Slovensko-česká fundraisingová konference

Po deváté jsme se podíleli na přípravách a realizaci třídenní CEE Fundraising Conference 2018 a časově oddělené jednodenní Slovensko-české konference o fundraisingu, které pořádá naše sesterská organizace a dlouholetý partner – Slovenským centrem fundraisingu vždy v říjnu, po International Fundraising Congress v Holandsku. Podrobnosti zde: https://www.ceefundraising.org/

Příspěvek ČCF byl v roce 2018 již potřetí vybrán na mezinárodní fundraisingový kongres v Holandsku (IFC 2018) http://www.resource-alliance.org/ifc/. Jan Kroupa byl potřetí jediný prezentující z našeho regionu na tomto největším setkání fundraiserů v Evropě.

Spolupráce s Rumunskou federací komunitních nadací

V roce 2018 jsme ve spolupráci s Myers & Associates pokračovali v podpoře Rumunské federace komunitních nadací při rozvoji fundraisingu 16 členských nadací z celého Rumunska. ČCF poskytovalo v rámci projektu podpořeného nadací Romanian-American Foundation a C.S.Mott Foundation konzultační podporu chystaných kampaní a vzdělávání v oblasti práce s velkými dárci.

České centrum fundraiisngu dlouhodobě působí i v zahraničí, přehled školení a konzultací v jednotlivých zemích je ZDE.