FRIN

Přibývá neziskovek, které se rozhodly vykročit z uzavřenosti klíčových slov projektů a zahleděnosti do sebe, ucházet se o zájem a podporu lidí okolo sebe a dosahovat ve veřejném prostoru změn bez ohledu na to, zda na ně je vypsána grantová výzva.

To není samozřejmé a my si toho vážíme. Smyslem tohoto programu je takové organizace podpořit, umožnit jim rozvíjet a testovat nové fundraisingové kampaně. FRIN je fundraisingový inkubátor, střižený po vzoru start-up akcelerátorů, který kombinuje různé typy podpory: testování, vzdělávání, mentoring a peer to peer sdílení (pro účastníky akceleračního programu FRIN) a doplňuje je o aktuální informace, kazuistiky, on-line poradenství, e-learning, sdílení, inspirace, které jsou dostupné všem na webu FRIN.cz.

Každoročně je akcelerační program FRIN určen 7-10 našlápnutým týmům, které se rozhodly některou ze svých fundraisingovou kampaní inovovat a výrazně ji kvalitativně posunout, případně rozjet kampaň novou a chtějí si ověřit a otestovat své předpoklady, nápady a hypotézy.

FRIN.cz je fundraisingová INovace, INsight, INiciace, INspirace, INformace

Registrujte se do akceleračního programu FRIN 2021.