Fundraising Friendly Klub, online platforma sdílení pro ředitele organizací a členy správních rad

—  Jana Ledvinová, Jan Kroupa

Fundraising Friendly Klub je určený pro absolventy kurzu Fundraising Friendly pro ředitele organizací a členy správních rad. Absolventi již získali základy jak přistupovat a zařadit fundraising do svých organizací. Na základě poptávky po kontinuálním sdílení ze strany absolventů předchozích běhů kurzů Fundraising Friendly, jsme nově otevřeli Fundraising Friendly Klub, platformu sdílení a výměny zkušeností.

FF klub má následující formát:

 • Online 3hodinové setkání 4x ročně s hostem a Janou Ledvinovou nebo Janem Kroupou.
 • Online 1hodinové setkání každý měsíc mezi účastníky a s Janou Ledvinovou nebo Janem Kroupou.

Termíny:

Online 3hodinové setkání:

4 setkání ročně s hostem budou probíhat online 3 hodiny v daných termínech od 9.30 do 12.30. Na každém setkání bude host.

22.4. se můžeme těšit na Ruth Šormovou, ředitelku Cesty domů

Osobní zkušenost s rozvojem FR v organizaci z pozice ředitelky. Jak vypadaly organizace, do kterých Ruth přišla, jak se proměňovaly, kde jsou dneska, co pro Ruth bylo nejtěžší jako pro ředitelku? Jak zadává fundraiserovi/fundraiserům práci? Jak je kontroluje? Jak je odměňuje? Jak je motivuje? Co je její role a jak sama k fundraisingu přispívá?

3.6. bude hostem Samir Shanáah za CRM systém Péče o dárce

 

9.9. bude hostem Andrea Studihradová z Nadace České spořitelny

Téma, které budeme rozvíjet: jak to mají organizace dělat, aby pro firmu byly zajímavé? Jak se má do jednání s firemními partnery zapojovat ředitel organizace? Jaká je jeho role ve fundraisingu z pohledu korporace? Jak stavět argumentaci? Jak komunikovat? A jak vypadají rozhodovací procesy uvnitř firmy než se rozhodne o podpoře? Jaký je rozdíl mezi kulturou firmy a kulturou firemní nadace?

2.12. host bude doplněn

 

Online 1hodinové setkání:

Online setkání bude probíhat od 9.30 do 10.30h.

20.5.

15.7.

12.8.

14.10.

18.11.

 

Okruhy a témata, která nás budou 4 kluby provázet:

Tým v organizaci, PR a FR, programový tým, dobrovolníci

 • odměňování fundraiserů
 • propojení FR a PR oddělení, jak co nejlépe integrovat jejich práci
 • spolupráce FR oddělení  a programového oddělení. 
  • Akce pro partnery organizované fundraisery zabírají spoustu času také programovým týmům. Jak to komunikovat? Jak to nastavit? Jak k tomu motivovat?
 • dobrovolníci ve fundraisingu
 • jak najít vhodného fundraisera do našeho týmu? 
  • Jak zařadit náplň fundraisingu systémově do managementu organizace tak, aby se FR náplň neměnila s každým novým fundraiserem?
 • jak dělat supervizi ve FR týmu?

 

Plánování a rozpočet

 • jaké jsou formáty strategického plánování
 • jak dobře plánovat fundraising a rozpočet organizace? 
  • jak k tomu kdo přistupuje, jak kdo plánuje? Co se vám osvědčuje? Co komu funguje? Co nefunguje? 
 • které zdroje preferovat ve FR v konkrétní fázi rozvoje organizace 
  • všechno se nedá dělat najednou, takže čím začít a čím navázat – a jak o tom přemýšlet dopředu, aby to ve výhledu dobře fungovalo

 

Přímá účast ředitele na fundraisingu

 • jak to má vypadat, když jde na setkání s firmou FR s ředitelem? 
 • jak probíhá partnerská komunikace mezi ředitelem občanské organizace a ředitelem firmy při firemním fundraisingu?
 • jak co nejlépe propojit FR a vedení organizace, ředitele a správní radu?

 

Okruh technologie a systémů v organizaci

 • využívání technologií pro FR
 • jak zefektivnit FR komunikaci a nemít kvůli tomu deset systémů
 
Registrace
Školitelé
Jana Ledvinová, Jan Kroupa
Termín
22. 4. 2022, 9.30-12.30
20. 5. 2022, 9.30-10.30
3. 6. 2022, 9.30-12.30
15. 7. 2022, 9.30-10.30
12. 8. 2022, 9.30-10.30
9. 9. 2022, 9.30-12.30
14. 10. 2022, 9.30-10.30
18. 11. 2022, 9.30-10.30
2. 12. 2022, 9.30-12.30
Cena
6050 Kč s DPH
Místo konání
Online